Yaşlı İstismarlarının Önlenebilmesi için Bakımevi Yasası Şart!

Yaşlı İstismarlarının Önlenebilmesi için Bakımevi Yasası Şart!

Anayasa emirleri yerine getirilmiyor ve yaşlılarımız istismar ediliyor.

 

Anayasanın 57. maddesinin 3. ve 4. bendinde belirtildiği gibi “Devlet yaşlıyı korumak için her önlemi alır. Bu hak yasa ile düzenlenir” emrini verir. Ancak 1983’ten beri henüz yaşlılarımızı korumak için bir yasa yapılmamıştır. Yasa yapılmadan yaşlı bakımevleri açılmasına izin verilmiş ve bu yerleri denetlemek için hiçbir kıstas belirlenmemiştir.

 

Ne acıdır ki, Sağlık Bakanlığı tarafından Kalkanlı Yaşam Evi, yasası ve mevzuatı olmadan açılan bir tanesidir. Mevcut 65 hasta için en azından 13 tam zamanlı hemşire veya hasta bakıcı olması gerekirken sadece yarı zamanlı bir doktor idari olarak ve 2 tane de hemşire görevlendirilmiştir. Orada görev yapan doktor, Kalkanlı Yaşam Evi’nde hem de Pandemi Merkezi’nde görevlendirilmiştir. Böyle bir düzen ve görevlendirme asla kabul edilemez olup yaşlılarımızı da ciddi tehlikeye açık bırakmaktadır.

 

Bakım evlerinde bulunan yaşlılar kendilerine bakamayacak durumda olan ve sürekli kontrol altında olması gerektiği için yaşlı bakım evinde bulunmaktadırlar. Dünya standartlarında 5 kişiye bir hemşire veya hasta bakıcı verilmesi öngörülmesine rağmen, bu sayı bizde 65 hastaya 2 hemşire şeklindedir. Bu durum Sağlık Bakanlığı’nın ciddiyetsiz tavrını gözler önüne sermektedir. Yasanın ve denetimin olmayışı böyle yerlerin az personel ile çalıştırılmasına ve yaşlılarımızın istismarına yol açmaktadır.

 

İvedi bir şekilde yaşlılarımızı koruyacak Yaşlı Bakımevi Yasası’nın yapılmasını ve denetim ağının genişletilmesi elzemdir.

 

TDP olarak yasa oluşumuna dıştan uzman desteği vermeye hazır olduğumuzu ve yaşlılarımız huzuru, sağlığı ve insan haklarına uygun bir bakım alabilmeleri sağlanana kadar TDP olarak olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 + four =

Yaşlı İstismarlarının Önlenebilmesi için Bakımevi Yasası Şart![sharebuttonsc]