“Yasa dışılığa kılıf uydurma çabasından vazgeçilmeli”

“Yasa dışılığa kılıf uydurma çabasından vazgeçilmeli”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne’de kaçak kat ile gündeme gelen ve mahkeme kararına rağmen yıkılmayan Kaya Oteller Grubuna ait otelle ilgili gelişmelerin, ülkedeki keyfi ve yasa dışılığa kılıf uydurmanın somut örneği olduğuna dikkat çekti. TDP MYK üyesi Safiye Özaltıner, 4 kat izin olmasına rağmen 7 kat yapılarak önce emirname değişikliği ile yasallaştırılmak istenen, bu başarılamayınca da Şehir Planlama Dairesi’nin görüşü doğrultusunda, 3 kat yerine sadece 1 katının yıkılmasına karar verilen, ancak belirtilen sürede de yıkılmayan, son olarak yıkım kararının askıya alınması için çaba gösterilen kaçak yapı ile ilgili gelişmeleri ibretle izlediklerini belirtti. Özaltıner, yapılması gereken yasa dışılığa kılıf uydurmak değil, mahkeme kararlarını uygulamaktır” dedi.

Safiye Özaltıner, yıkım kararı verilen kaçak katla ilgili sürenin Mart ayı sonunda dolduğunu, ancak yıkım kararını uygulaması gereken Girne Belediyesi’nin mahkemeye başvurarak, otele ait şirket ile imzaladıkları protokol uyarınca yıkım kararının askıya alınmasını talep ettiğini, mahkemenin de konuyla ilgili olarak 21 Nisan Cuma günü yeniden toplanacağını kaydetti. Yaşananların bir anlamda mahkeme kararına müdahale anlamına geldiğini de belirten Özaltıner, “Yasa dışılığa kılıf uydurma çabası içinde olan merkezi ve yerel otorite kime hizmet etmek istemektedir” ifadelerini kullandı.

Girne Bölgesi ile ilgili hazırlanmakta olan İmar Planı’nın kat artırımını içerebileceği varsayımı ile yıkım kararının askıya alınmasının birçok soru işaretini de beraberinde getirdiğini belirten Özaltıner, Girne İmar Planını hazırlayan ekibin çalışmaları bitmemişken, konuyla ilgili Şehir Planlama Dairesi’nin görüş belirtmesinin mümkün olmadığını belirtti. Özaltıner, Şehir Planlama Dairesinin, Girne Belediye Başkanlığına gönderdiği yazı ile Girne Belediyesi ile şirket arasında imzalanan protokolün kamuoyuna açıklanması gerektiğini kaydetti.

Açıklamasında Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye yönelik “Mahkemenin kararına neden riayet etmediniz? Yasadışı binanın Girne halkına ne gibi bir kamusal hizmeti olacaktır? Bu şirket ile “protokol” imzalarken neden Belediye Meclisine danışmadınız? İmzaladığınız “protokol ” Ülkesel Fiziki Plan ve Turizm Gelişim Teşvik Yasasına aykırılık taşıyor mu? Taşıyorsa imar planı hazırlanırken bu yasayı göz ardı mı edeceksiniz?” sorularını yönelten Özaltıner, yaptırım kararının uygulanmamasının 55/89 İmar Yasası gereğince suç olduğuna dikkat çekti. Şehir Planlama Dairesi’nin de son zamanlarda sürekli olumsuz olaylarla gündeme geldiğini, ‘teknik’ olmaktan çok ‘siyasi’ kararlarla anıldığını da belirten Özaltıner, yaşanan gelişmelerin Daire’nin yapısının değişmesi gerektiğini de ortaya koyduğunu belirtti ve “özerk’ bir daire haline gelmesi gerektiğini ifade etti.

Yüzyıllardır güzel adamızın en eski yerleşimlerinden biri olan, tarihi ve doğal güzellikleri ile ‘turizmin incisi’ sıfatını kazanan Girne’nin kimsenin malı olmadığını kaydeden Özaltıner, “Girne, içerisinde yaşayan insanlar, hayvanlar ve doğal hayat ile birlikte Girnelilerindir, tüm toplumundur. Hükümet, Şehir Planlama Dairesi ve Girne Belediye Başkanının görevi de herkese eşit mesafede durmak, yasaları uygulamaktır. Girne’nin peşkeş çekilmesine sessiz kalmayacağımızın, yurttaşların tüm eşitlik, adalet ve yasal haklarını her platformda savunacağımızın bilinmesini isteriz” ifadelerini kullandı.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 + twenty =

“Yasa dışılığa kılıf uydurma çabasından vazgeçilmeli”[sharebuttonsc]