Yakından Takip edip, Toplumu bilgilendirmeye ve Mücadeleye devam edeceğiz.

Yakından Takip edip, Toplumu bilgilendirmeye ve Mücadeleye devam edeceğiz.

Geçen Pazartesi mecliste onaylanan Enerjide işbirliği anlaşması ile ilgili pozisyonumuzu bir kez daha net bir şekilde vurgulamakta fayda var.

Parti olarak amacımız,

 • Öncelikle gereksiz enerji tüketimini ortadan kaldırmak ve verimliliği artırmak için tedbirler almak
 • enerjide dışabağımlılığın azaltmak,
 • yerel üretimin özellikle yenilenebilir ve temiz enerji kaynakları açısından artırmak,
 • enerji alanında hizmet veren kurumlarımızın sürdürülebilirliğinin sağlamak,
 • enerjide arz güvenliğinin sağlanmak ve
 • daha ekonomik ve temiz enerji kaynaklarına ulaşabilmektir.

Bu bağlamda;

 • Kıbrıs’ı Türkiye üzerinden Avrupa enterkonnekte sistemine senkron paralel olarak bağlamak ve enerjide arz güvenliği sağlayarak yerel olarak yenilenebilir enerji üretimini artırmamıza olanak sağlamak bizim de önemle desteklediğimiz bir projedir.

Maalesef;

 • Geçen Pazartesi mecliste UBP, CTP ve DP tarafından onaylanan Anlaşmada işbirliğinin amacı belirtilmemekte ve konu muallak bırakılmakta ve hükümet tarafından kendi amaçlarına yönelik olarak suistimal edilebilmesine olanak sağlanmaktadır.

Bu nedenle;

 • Bu anlaşma bizi hiç arzu etmediğimiz ve parti politikalarımıza tamamen ters bir noktaya getirebilecektir.
 • Yani, enerji alanında dışa bağımlılığın daha da arttığı ve tüm enerji sektörünün bir özel şirket tekeli tarafından yönetildiği bir noktaya gelebiliriz.

Anlaşmanın amacı net bir şekilde ortaya konmadan bu anlaşmaya evet dememiz ve hükümete açık çek vermemiz mümkün değildi. Böylesine bir sorumsuzluk içinde olamazdık.

Sonuç olarak;

 • İşbirliği anlaşması onaylandı, ancak süreç yeni başlıyor.
 • Sürecin her aşamasını yakından takip edip toplumu bilgilendirmeye devam edeceğiz.
 • Bu sürecin mevcut hükümet tarafından kamu aleyhine bir noktaya taşınmasını engellemek ve parti amaçlarımıza, dolayısıyla toplumun genel menfaatine uygun olarak sonuçlanmasını sağlamak için mücadelemize devam edeceğiz.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − 17 =

Yakından Takip edip, Toplumu bilgilendirmeye ve Mücadeleye devam edeceğiz.[sharebuttonsc]