”Tüm Politikalar Sürdürülebilir Çevre Bilinci ile Düzenlenecek”

”Tüm Politikalar Sürdürülebilir Çevre Bilinci ile Düzenlenecek”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, iyi ve sağlıklı bir gelecek için sürdürülebilir çevre yapısının önemine vurgu yaparak, TDP’nin adamızı, doğamızı ve geleceğimizi korumak için tüm politikalarını bu bilinçle şekillendirmekte kararlı olduğunu kaydetti. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), milletvekili adayları seçim ziyaretleri çerçevesinde Yeşil Barış Hareketini ziyaret etti.

Küresel İklim Değişikliğinin tüm dünyanın hep birlikte mücadele etmesi gereken bir durum olduğuna inanan TDP’nin buna uygun koruyucu ve önleyici politikalar ürettiğini belirten Özyiğit, tüm politikaların,  sürdürülebilir çevre bilinci ile düzenlenmesi gerektiğine inandığını ve buna göre hareket ettiğini kaydetti. Özyiğit, 4’lü hükümet döneminde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak Ekoloji ve Çevre Dersini 9. Sınıflardan başlattıklarını, ayrıca çevre müfredatını diğer derslerin içine de koyduklarını anımsattı.

Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde; Kıbrıs’taki eko-sistemin bütünlüğü, karbondioksit salınım oranının en aza indirilmesi ve aşırı doğal kaynak tüketiminin azaltılmasına yönelik kararlı bir duruş sergileyeceklerini belirten Özyiğit,  kamu ve özel sektör organlarının Yeşil Mutabakatın getirdiği gereksinimlere cevap verebilecek sanayi, enerji, tarım ve ticaret politikalarını yeşil dönüşüm perspektifinden gözden geçirerek; söz konusu dönüşümde AB ile senkronize bir yol haritası çıkarılması ve izlenmesini sağlayacaklarını kaydetti.

İdari anlamda Çevre ve Ekolojik konuların hak ettiği ve ihtiyaç duyduğu seviyede ciddiye alınması bağlamında, tüm yapıları ile etkin çalışması sağlanacak bir Çevre Bakanlığı oluşturularak ilgili dairelerin bu bakanlık altında toplanması gerektiğini belirten Özyiğit, TDP’nin çevre ve ekoloji alanlarında tüm proje ve politikalarını sivil toplum ve devlet işbirliği yapısı ile şekillendireceğini açıkladı.

Çevre Bakanlığının öncelikli görevinin toplumun tüm kesimlerinin onayı ile düzenlenecek ve adamızın doğal yapı ve dengesini uzun yıllar koruma ve güvence altına almayı hedefleyen Çevre Yasa ve tüzüklerini düzenlenerek hayata geçmesini sağlamak olması gerektiğini belirten Özyiğit, “İyi bir gelecek için mevcut yasalar dâhilinde de, sürdürülebilir bir çevre yapısına katkı koyacak her türlü düzenleme yapılacaktır. TDP adamızı, doğamızı ve geleceğimizi korumak için tüm politikalarını bu bilinçle şekillendirecektir” dedi.

TDP’nin “Entegre Atık Yönetimi” kapsamında, birincil hedefinin atığı kaynağında azaltma, yeniden kullanma ve geri dönüştürme olduğunu belirten Özyiğit, kalkınma çabasında olan ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya bulunan ülkemizde, tabii kaynaklarından uzun vadede ve maksimum bir şekilde faydalanabilmesi için atık israfına son verilmesi, ekonomik değeri olan maddeleri geri kazanma ve tekrar kullanma yöntemlerini hayata geçirileceğini ifade etti.

TDP’nin tüm ülke genelinde, tüm paydaşların işbirliği ile uzun soluklu ve bilimsel yaklaşımlarla su kullanımı, korunması, depolanması, su kaynaklarının artırılması suyun tasarruflu kullanılması ve atıksuların yeniden kullanılması için çalışma yapacağını belirten Özyiğit, KKTC’de atık sudan faydalanmak amacı ile atık su toplama ve arıtma sistemlerinin teşvik edileceğini, yatırım maliyetlerinin, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar vasıtası ile karşılanması için çalışmalar yapılacağını, arıtılan suyun tarım alanlarında kullanılabilmesinin sağlanacağını ifade etti. Özyiğit, bu konuda LTB ve Ziraat Mühendisleri işbirliğinde Haspolat’ta Soya Fasulyesi üretiminin çok önemli bir örnek teşkil ettiğine de dikkat çekti.

Ülke genelinde sürdürülebilir enerji sistemlerinin ve bunlar için gereken altyapıların kurulması için gereken tüm çalışmalar yapılacağını da belirten Özyiğit, “TDP planlı bir ülkede, dengeli ve adil bir yaşamın sürebileceğinin bilincinde olarak, imar planlarını hazırlayacak ve Stratejik Çevresel Etki Değerlendirmelerini yaparak hayata geçirilecektir” dedi.

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven + 12 =

”Tüm Politikalar Sürdürülebilir Çevre Bilinci ile Düzenlenecek”[sharebuttonsc]