Tüm Haberler

TOPLUMCU DEMOKRASİ PARTİSİ (TDP), “DOĞAYA AYKIRI CİNSELİ İLİŞKİ” OLARAK BİLİNEN CEZA YASASI’NDAKİ 171 VE BUNA BAĞLI 4 MADDENİN KALDIRILMASI; IRZA GEÇMEYLE İLGİLİ OLARAK 4 MADDEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINI İSTEDİ

ÇAKICI: “PARTİMİZ BAŞTA BU YASA OLMAK ÜZERE İNSAN HAKLARINA AYKIRI TÜM YASALARLA İLGİLİ ÖNERİLERİNİ HÜKÜMETİ BEKLEMEDEN GÜNDEME GETİRECEK” ‘18 YAŞINDAN KÜÇÜK HERKES ÇOCUKTUR. HER ÇOCUK BİREYE CİNSEL, PSİKOLOJİK VE FİZİKİ

DETAYLAR