“Trafik konusunda toplumsal seferberlik ilan edilmeli, Devlet de görev ve sorumluluklarını yerine getirmeli”

“Trafik konusunda toplumsal seferberlik ilan edilmeli, Devlet de görev ve sorumluluklarını yerine getirmeli”

Toplumcu Demokrasi Partisi Merkez Yönetim Kurulu, ülkenin en ciddi sorunlarından biri haline gelen ve toplum olarak acı çekmemize neden olan trafik ve altyapı sorunlarının çözümü için toplumsal seferberlik başlatılması gerektiğini, devletin de görev ve sorumluluğu gereği çözüm ve kaynak üretmek zorunda olduğunu vurguladı.

Trafik konusunda ‘seferberlik’ başlatılması noktasında geç bile kalındığına dikkat çekilen açıklamada, “Devletin, hükümetlerin görevi topluma hizmet etmek, kaynakları doğru kullanmak ve sorunların çözümü yönünde kaynak yaratmaktır. Bu noktada siyasi irade ile öncelikler önemlidir, çünkü yıllarca öncelik maalesef toplum olmamıştır. Bugünkü tablo ve yaşananlar bunu açıkça ortaya koymaktadır” denildi.

TDP MYK açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Mevcut Hükümet ile Bakanlığın görevi kaynak yaratarak çözüm üretmektir. Şikayet edilen bütçe kendileri tarafından hazırlanarak onaylanmıştır, dolayısı ile bütçeyle ilgili şikayet edilecekse önce özeleştiri yapılması gerekmektedir. Kaynak yaratma noktasında, kayıt dışılığın önlenmesi, vergilerin adil toplanmasının yanı sıra Sayıştay tarafından da mevzuata aykırı bulunan, devlet ardiyesinde bekletilen jeneratörün, 10 milyon TL’lik gümrük bedelinin affı gibi uygulamalar yapılmayarak kaynak yaratmak mümkündü. Ya da örneğin sözleşmesi personel kalemi 2020 bütçesinde hayat pahalılığının çok çok üzerinde artırılacağına, tutar ne kadar olursa olsun bu kaynak altyapı için kullanılabilinirdi.

Trafikteki sorunların, altyapıdaki eksikliklerin tespitleri ve çözüm önerileri ile ihtiyaç duyulan kaynağın yaratılması noktasında esas görev devlette olmakla birlikte, başta trafikle ilgili örgütler olmak üzere, uzmanlar, ekonomistler ve tüm paydaşlarla birlikte ‘ortak akıl’ doğrultusunda kararlar alınarak ivedi adımlar atılması elzem bir gerekliliktir. Hiçbir şey insan hayatından daha değerli değildir. Söz konusu cansa, gerisi teferruattır.”

“Trafik Sistemine Güvenli Yaklaşım: Vizyon Sıfır”
TDP olarak trafikte kaybedilen canların toplumsal acımız olduğu, ölüm ve kalıcı sakatlıkların yarattığı tahribatların ise nesilden nesile geçtiği gerçeğinden hareketle, en ciddi sorunlarımızın başında gelen trafik sorunlarına çözümler üretmek ve farkındalık yaratmak amacıyla 2017 yılında tarihte ilk kez olağanüstü birleşim çağrısı yapılarak Meclis’te ‘trafik’ konulu toplantı yapıldığı anımsatılan açıklamada şunlar kaydedildi:
Trafikte ölüm ve ciddi yaralanmaların önlenebilir oldukları gerçeğinden hareket eder ve uzmanlar tarafından tasarlanmış, başarılı uygulamaları içeren ve bilimsel temellere dayanan Trafik Güvenliği Sisteminin oluşturulması ile kayıpları sıfıra indirmeyi amaçlayan ‘Vizyon Sıfır’, ancak eğitim, denetim, mühendislik, acil hizmetler, açığa çıkarma, değerlendirme ve teşvikten oluşan Trafik Güvenliği Sistemi ile gerçekleşebilir.
Örneğin bu vizyonla birlikte asfalt dökülmüş banketler, tırtıklı sarsma banları, düşürülmüş hız limitleri gibi düşük maliyetli çözümler en hızlı şekilde uygulamaya konabilir.

“Trafik problemine sistematik bir yaklaşım gereklidir”
Karayolu trafiğinde meydana gelen ölüm ve yaralanmalar ile bunların sosyal ve ekonomik sonuçlarının, trafik problemine sistematik bir yaklaşımı gerekli kıldığına vurgu yapılan TDP MYK açıklamasında şu ifadelere yer verildi;
“Ülkemizde geleneksel trafik güvenliği yaklaşımı, sorumluluğu yol kullanıcılar üzerine yükleyerek trafik sisteminin diğer unsurlarını göz ardı etmektedir. Dünya sağlık örgütü(WHO) trafik politikasını dört ilkeye dayandırmaktadır. 1) Etik: İnsan hayatı ve sağlığı her şeyin önünde gelir; hayat ve sağlık, ulaşım sisteminin diğer hedeflerinden daha büyük önceliğe sahiptir. 2) Sorumluluk: Karayolu hizmet sistemindeki hizmet sunucuları ile uygulayıcılar, sistem güvenliği ile ilgili sorumlulukları yol kullanıcıları ile ortaklaşa paylaşırlar. 3) Güvenlik: İnsanlar hata yaparlar, bu nedenle karayolu ulaşım sistemleri bu hataları hesaba katarak hata olasılığını ve hata olduğunda da bunun yol açabileceği hasarları asgariye indirmelidir. 4) Değişim Mekanizmaları: Karayolu ulaşım sistemindeki hizmet sunucuları ve denetleyicileri bütün vatandaşların güvenliği için azami gayreti sarf etmek zorundadır.

“Çağdaş bir trafik sistemi oluşturmak şart”
Evrensel yaklaşımlarda da belirtildiği gibi, yollar, araçlar ve insanlardan oluşan trafikte meydana gelen tüm kayıpları bireysel hatalara yüklemek en büyük yanlışlardan biridir. İnsanlar hata yaparlar, bu nedenle karayolu ulaşım sistemleri bu hataları hesaba katarak hata olasılığını ve hata olduğunda da bunun yol açabileceği hasarları asgariye indirmelidir. Yukarıda belirtilen unsurlardan hareketle hizmet sunucuları ve denetleyiciler, güvenliğin sağlaması için yol kullanıcılar ile birlikte çalışmalı ve her biri değişime katkı koymalıdır. Bugünden başlayarak, bu ilkelerden hareketle ülkemizde çağdaş bir trafik sistemi oluşturmak için tüm sorumluları görev almaya davet ediyoruz. Açıklamada ayrıca TDP’nin bu konuda her türlü katkıya hazır olduğu da belirtildi.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − nineteen =

“Trafik konusunda toplumsal seferberlik ilan edilmeli, Devlet de görev ve sorumluluklarını yerine getirmeli”[sharebuttonsc]