“Topluma Vurulan En Büyük Darbelerden Biri Olacak”

“Topluma Vurulan En Büyük Darbelerden Biri Olacak”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 2016-2018 Yapısal Dönüşüm Programını da içeren Ekonomik Programı değerlendirdi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, içeriği aylarca saklanan, son şekli kapalı kapılar arkasında verilen, toplumun özvarlıklarının peş keş çekilmesini öngören ekonomik protokolün, halka vurulacak en büyük darbelerden biri olacağını vurguladı. Toplumun geleceğini ipotek altına alacak olan Ekonomik Protokolün imzalanmasına rağmen topluma duyurulmadığını, Başbakan Özgürgün ile Başbakan Yardımcısı Denktaş’ın attıkları imzayı açıklamak yerine susmayı tercih ettiklerini, daha önce yapılan imza törenlerinin de gerçekleşmediğini belirten Özyiğit, “Attığınız imzayı dahi açıklayamayacak kadar korkuyorsanız, niye bu anlaşmaya imza attınız. Ancak şu çok iyi bilinsin ki, korkunun ecele faydası yoktur. Eninde sonunda toplum bunların hesabını soracaktır” dedi.

“Özelleştirmeler toplum yararına olmadı”
2009-2012 ve 2013-2015 ekonomik paketlerin halkı fakirleştirdiğini, halkın alım gücünü gerilettiğini, bazı hakları gasp ettiğini anımsatan Özyiğit, geçtiğimiz hafta imzalanan ekonomik paketle birlikte de Telefon, Elektrik ve Limanların peş keş çekileceğine dikkat çekti. Geçmiş paketler çerçevesinde özelleştirme adı altında yapılan peş keşlerin topluma sadece pahalılık olarak yansıdığını, yapılanlardan toplumun değil, belirli kesimlerin kazançlı çıktığını belirten Özyiğit, Kıbrıs Türkü açısından stratejik kurumların devredilmesinin ancak ve ancak “Halk düşmanlığı’ olarak nitelendirilebileceğini ifade etti.

“En büyük kötülüklerden biri”
İmzalanan anlaşma bazı olumlu unsular içerse de, özellikle stratejik kurumların devredilmesini öngören unsurlar göz önüne alındığında onaylamanın mümkün olmadığına dikkat çeken Özyiğit, “Maraş’ın yasal sahiplerine devrine karşılık, Mağusa Limanı’nın uluslararası ticarete açılmasının tartışıldığı, dahası 2016 yılı içerisinde çözüm olasılığının dile getirildiği bir dönemde, mevcut hali ile bile kar eden Mağusa Limanı’nın elden çıkarılması bu topluma yapılabilecek en büyük kötülüklerden biri olacaktır” ifadelerini kullandı. Kıb Tek’in üretim, dağıtım ve tahsilat olarak bölümlere ayrılacağını, kurulacak Enerji Dairesi kontrolünde dağıtım ve tahsilatın özelleştirileceğini, üretimin ise kurumda kalmış gibi gösterildiğini, oysa kurumun AKSA ile garantili alım sözleşmesi olduğunu belirten Özyiğit, süreç içerisinde tüm bölümlerin elden çıkarılmasının planlandığını kaydetti. Telekomünikasyon’da ise kamu-özel ortaklığı şeklinde peş keşin öngörüldüğünü belirten Özyiğit, protokolün açıkça özelleştirmeyi, bununla birlikte de çalışanların sendikasızlaştırılıp sokağa atılmasını öngördüğüne dikkat çekti.

“DPÖ gözden çıkarıldı mı?”
Devlet Planlama Örgütü’nün kapatılmayacağı söylenirken, protokol çerçevesinde ne tür tedbirler alınacağının belirtilmediğine dikkat çeken Özyiğit, DPÖ’nün diğer devlet ve özel kurumlar ile ilişkilerini düzenleyerek veri ve bilgi akışının artırılması, aynı zamanda teknolojik alt yapısının güçlendirilerek personel yapısının düzeltilmesi gerekirken, bu tür konulardan anlaşmada hiç bahsedilmediğini ,bunun da ülkenin planlama yapısını belirleyen kurumun gözden çıkarıldığı algısına neden olduğunu vurguladı.

Protokolün ayrıca, mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesi, özlük haklarının geriletilmesi, ihtiyat sandığı ve sosyal sigorta prim oranlarının artırılması, emeklilik yaşının yükseltilmesini de öngördüğünü belirten Özyiğit, “Kamu sektöründe kamu-özel işbirliği modeli öngörülürken, bazı devlet daireleri Gençlik ve Spor Koordinasyon Ofisi gibi uygulamalarla işlevsizleştiriliyor. Bazıları da kamu-özel işbirliği adı altında özele devrediliyor. UBP ile DP, toplumdan kurumları peş keş çekmek ve hakları gasp etmek için onay almadı. Halka rağmen bu adımları atanlar, günü geldiğinde tüm bunların hesabını vereceklerini de bilsinler” ifadelerini kullandı.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 − 3 =

“Topluma Vurulan En Büyük Darbelerden Biri Olacak”[sharebuttonsc]