TDP: “UBP-DP Hükümeti Güzelyurt Akiferini tamamen Kurutacak”

TDP: “UBP-DP Hükümeti Güzelyurt Akiferini tamamen Kurutacak”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti (UBP-DP) koalisyon hükümetinin partizanlık uğruna Güzelyurt Akiferini tamamen kurutmaya neden olabilecek kararlar aldığına dikkat çekti. Yıllardır gerçekleştirilen bilinçsiz su çekimi ve denetimsiz su kullanımı nedeniyle akiferlerin kuruma noktasına getirildiğini belirten Özyiğit, bu acı gerçeğe rağmen, Ağustos ayından itibaren Bakanlar Kurulu kararı ile verilen yeni kuyu izinlerinin on beşi geçtiğini, onlarca kişiye de sözler verildiğini bildiklerini kaydetti.

Yeni kuyu izni verilen kişilerin büyük çoğunluğunun hükümet partilerine yakın kişiler olduğunu ifade eden Özyiğit, “Hükümet sırf bazı kişilere ayrıcalık tanıyacak diye, toplumun ortak kullanım deposu olan akiferlerin daha da kötü duruma getirecek kararlara imza atmaktadır. Toplumun ortak geleceğinden çalan ve kamu yararı gözetmeyen bu kararlar derhal durdurulmalıdır” dedi.

Uzun zamandan beri kuraklık olarak nitelendirilecek yağışlar ile beslenmeye çalışan akiferden, beslenmeden fazla yapılan çekimler nedeni ile çoğu yerdeki kuyularda suların ya bitme noktasına geldiğini, ya da deniz suyunun etkisi altında kaldığını anımsatan Özyiğit, uzmanlar deniz suyunun karanın 3.5 kilometre kadar içerisine ilerlediğini belirtirken ve bu yıllardır bilinirken, yetkili makamların bu konuda gerekeni yapmaktan kaçınarak, siyasi rant uğruna üç maymunu oynadıklarını kaydetti. Özyiğit, tarımsal faaliyetlerin sekteye uğratılmaması, üreticilerin mağdur edilmemesi noktasında hassas olduklarını, ancak kişiye özel uygulamalara da onay vermelerinin mümkün olmadığını kaydetti.

Özyiğit, bugüne kadar su rezervlerimize göre zirai faaliyetlerin programlanmadığının kanıtının 1974 yılında yaklaşık 400 olan aktif su kuyusuna karşılık, günümüzde bu rakamın 800 civarına yükselmesi, buna karşılık 70 bin dönüm civarında olan narenciye miktarının ise 35 bin dönüme düşmesi ile net bir şekilde görüldüğünü söyledi. Su çekiminin ve kalitesinin denetlenmediği gibi, hükümetin zirai faaliyetlerin devamlığını sağlamak adı altında daha çok su kuyusu ile tüketimi artırdığını, ama buna karşılık alınan zirai verimi denetlememekle 42 yıldır yapılan yanlışa devam etmekte olduğunu belirten Özyiğit, bu konuda yapılması gerekenin, zirai faaliyetlerinden dolayı gerçekten su ihtiyacı olan vatandaşların Tarım Dairesi tarafından tespiti ve ihtiyaç olan suyun hidrojeolojik koşullarda dikkate alınarak birlikler vasıtası ile karşılanmasına yönelik adımların atılması olduğunu ifade etti.

Özyiğit, “Hükümet eğer ‘Türkiye’den su geldi ve Güzelyurt’tan çekilen kullanma suyu azalacak buna karşılık akifer kısa sürede iyileşecek ve bol suyumuz olacak’ diye düşünüyorsa hatırlatmak isteriz ki; kullanma suyu için akiferden yapılan çekim yıllık yaklaşık 10 milyon metre küp olup, toplam çekimin sadece % 15’ni oluşturmaktadır. Esas çekim zirai faaliyetler için harcanmakta ve yaklaşık 50 milyon metre küp civarındadır. Akifer ise her yıl ortalama 20 milyon metre küp açık vermektedir” ifadelerini kullandı. Özyiğit, Hükümet toplumsal kaynaklarımızı tüketmekte kararlı ise, bilinmesini isteriz ki biz de ortak varlıklarımızı korumakta o derece kararlıyız “dedi.

46/77 sayılı Su Temini (Özel Tedbirler) Yasasının bunu düzenlemek için hükümete tüzük çıkarma yetkisi verdiğini anımsatan Özyiğit, “Doğru ve gerekli kararların alınmaması halinde, akiferlerin ömrünün çok daha kısalacağı uyarısında bulundu. TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, akiferler ve yeni kuyu izni verme konusunda Yerbilim Mühendisleri Odası’nın kamuoyunu bilgilendirmesini ve konuyu gündeme getirerek yetkili makamları uyarmasının olumlu olduğunu da ifade etti ve hükümeti Sivil Toplum Örgütleri’nin de görüşlerine kulak vermeye davet etti.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − 13 =

TDP: “UBP-DP Hükümeti Güzelyurt Akiferini tamamen Kurutacak”[sharebuttonsc]