TDP TOCEK: ” Kadına Şiddeti Artık Görün, Duyun ve Önlem Alın”

TDP TOCEK: ” Kadına Şiddeti Artık Görün, Duyun ve Önlem Alın”

Toplumcu Demokrasi Partisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi (TDP TOCEK), Kuzey Kıbrıs’ta kadına yönelik şiddetin ciddi boyutlarda olduğunu, Mağusa’da dün bir kadının daha yaşamının elinden alındığını belirterek, “Kadınlar dayak yiyor, psikolojik şiddete maruz kalıyor, öldürülüyor. Kadına Şiddeti artık görün, duyun ve önlem alın” çağrısında bulundu.

TDP TOCEK Başkanı İsmet Cabacaba, Kadın cinayetlerinin çoğunun eş veya sevgili olmak üzere erkekler tarafından işlendiğini belirterek, Kadın cinayetlerinin, Kadına yönelik şiddetin ve erkek egemen kültürün ‘eril bakış açısının’ bir sonucu olduğunu, ataerkil ve cinsiyetçi yaklaşımlardan vazgeçilerek ve yaşananların ciddi bir sorun olarak görülerek, çözüm üretilmesi gerektiğini vurguladı.

Bir kadının yaşam hakkı elinden alınırken, aynı dramı yaşayan yüzlerce kadına da korku salındığını kaydeden Cabacaba, kadın bedeninin toplumsal ahlak anlayışı çerçevesinde kontrol edilmesi gerektiği ve bu kontrolün de eril tahakküm tarafından yapılması gerektiği anlayışı ile ilgili imajın derhal düzeltilmesi gerektiğini belirtti. Cabacaba, “Kadın ve Erkek, tüm cinsler tüm canlılar eşittir ve kimse kimsenin bedeni üzerinden “erkeklik/adamlık” veya “namus” olgularını oluşturamamalıdır. Ataerkil ve cinsiyetçi yaklaşımlar bir kenara bırakılarak, yaşananların ciddi bir sorun olarak görülmesi ve çözüm üretilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

“Daha nereye kadar görmezden geleceksiniz”
Yapılan araştırmalar Kuzey Kıbrıs’ta her üç kadından birinin ev içi fiziksel şiddete maruz kaldığını ortaya koyarken, dahası yakın dönemde şiddet sonucu iki kadın yaşamını yitirirken, önlem alması gereken mercilerin halen “Bizim ülkemizde böyle şeyler yoktur” anlayışı ile hareket ettiklerini belirten Cabacaba, ‘görülmeyen’, ‘duyulmayan’ şiddetin dün bir kadını daha yaşamdan kopardığına dikkat çekti. İsmet Cabacaba, “Kadına yönelik şiddeti nereye kadar görmezden geleceksiniz” diye sordu. Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından açılan Sığınma Evi’nin şiddet gören kadınlarla dolu olduğunu, yeni başvuruların da sürdüğünü belirten Cabacaba, toplumun her ferdinin can güvenliğini korumanın, haklarını gözetmenin ve Anayasal haklarını güvence altına almanın devletin her kurumunun asli görevi olduğunu hatırlattı. Cabacaba, Kadın Sığınma Evi açmanın da devletin görev ve sorumluluğu olduğunu, ancak bu görev ve sorumluluğun yıllardır yerine getirilmediğini vurguladı.

TDP TOCEK Başkanı İsmet Cabacaba, ülkede ‘Ev İçi Şiddet Yasası’nın olmamasının büyük bir eksiklik olduğuna da dikkat çekerek, sözkonusu yasanın hayata geçirilmesi için gereken çalışmaların biran önce yapılması gerekliliği üzerinde durdu. Devletin sorumluluklarını yerine getirmemesi, bazı yasaların eksikliği ve ağır bürokrasinin kadınlarda mağduriyet yaratarak, şiddete maruz kalmalarına, hatta yaşamlarından olmalarına neden olduğunu belirten Cabacaba, “Tüm devlet kurumlarını istisnasız her olaya ciddiyetle ele almaya ve önlem alıcı uygulamalarla benzeri olayların yaşanmaması adına programlı bir çalışmaya davet ederiz” dedi.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + eighteen =

TDP TOCEK: ” Kadına Şiddeti Artık Görün, Duyun ve Önlem Alın”[sharebuttonsc]