TDP, Şikayet Dilekçelerini Sundu

TDP, Şikayet Dilekçelerini Sundu

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) heyeti, bugün Polis Genel Müdürlüğü’ne (PGM) ve Başsavcılığa Ercan Havalimanı ile ilgili yaşanan gelişmeler ve ortaya atılan iddiaların araştırılması için şikayet dilekçesi sundu. TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri Av. Ayşe Öztabay, Safiye Özaltıner’den oluşan heyet, önce PGM’ye giderek Ercan Havalimanı’na ilişkin iddiaların soruşturulmasına yönelik dilekçe verdi.

ÖZYİĞİT: “RÜŞVET İDDİALARI AYYUKA ÇIKTI, BUNU SADECE ERKEN SEÇİM TEMİZLER”
Özyiğit, Polis Genel Müdürlüğü önünde basına yaptığı açıklamada, ülkede her gün kamu vicdanında iz bırakan olaylar yaşandığını, hükümetin icraatlarının vicdanları yaraladığını vurguladı. Halkın erken seçim istediğini belirten Özyiğit, “Rüşvet iddiaları ayyuka çıktı. Bunları sadece erken seçim temizler” dedi. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Ercan Havalimanı İşletmecisi Emrullah Turanlı arasında çeşitli iddiaların basına yansıdığına işaret eden Özyiğit, bu iddiaların soruşturulabilmesi için Polis Genel Müdürlüğü ve Başsavcılığa dilekçe sunduklarını kaydetti.

Özyiğit, “TDP Kıbrıs Türk halkı adına bu soruşturmanın yapılmasını, suçlu varsa hesabın sorulmasını istiyor. Bu hesap sorulacak” dedi. Özyiğit, “Yapanın yanına kâr kalmayacak bir dönem için mücadele ediyoruz. Bu konunun peşini bırakmayacağız. Seçime kadar sonuçlanmazsa, seçimden sonra TDP’nin iktidarında konunun peşine düşeceğiz” dedi.

Özyiğit’in konuşmasının ardından, TDP MYK üyesi Ayşe Öztabay, PGM ve Başsavcılığa sunulan dilekçeyi okudu. Dilekçede, “Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Ercan Havalimanı ihalesini üstlenen Taşyapı Grup yetkilisi Emrullah Turanlı arasında rüşvet alındığı, teklif edildiği iddialarının sosyal hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü prensiplerini ihlal ettiği, bu iddiaların araştırılması gerektiği, dolayısıyla bu soruşturmanın başlatılabilmesi için dilekçenin hazırlandığı” ifade edildi.

Dilekçede ayrıca, Emrullah Turanlı’nın Terminal Yapı ile yaşadığı itilaf, açılan soruşturma ve soruşturmanın akıbeti konusunda da bilgi istendi. TDP heyeti daha sonra avukat Hüseyin Malyalı ile birlikte Başsavcılığa giderek şikayet dilekçesini sundu.

DİLEKÇENİN TAM METNİ:

KKTC Polis Genel Müdürlüğü,
Lefkoşa.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) olarak işbu dilekçeyi; uzun zamandan beridir devlet yönetiminde bulunan kişilerin kamu menfaatini hiçe sayarak kendi menfaatleri uğruna yarattıkları şaibelerin toplum nezdinde yaratmış olduğu kaygı ve güvensizlik nedeni ile tarafınıza tevdi ediyoruz.

Devleti yönetme mevkisinde olan yöneticiler ve konuya taraf diğer özel ve tüzel kişilerin karıştığı bu iddialar, kamu vicdanını derinden etkilemekte ve/veya devlet yapısına olan güven duygusunu sarsmaktadır! Bilhassa şu anda KKTC Dışişleri Bakanı Sn. Tahsin Ertuğruloğlu ve Ercan Havalimanı ihalesini üstlenen Taşyapı Grup yetkilisi Emrullah Turanlı arasında günlerdir süre gelen rüşvet alındığı ve/veya teklif edildiği iddiaları, sosyal hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü prensiplerini ihlal etmektedir.

Tarafların birbirlerine yapmış olduğu suçlamalar Ceza yasamızda mevcut (Fasıl 154), “Görevini Kötüye Kullanma”(madde 105) ve/veya “Görevi İhmal Etmek”(madde 105A) ve/veya “Rüşvet” (madde 101A) ve/veya “İrtikap” (madde 101C) olarak belirlenen suçların işlenmiş olabileceğine ilişkin, ciddi iddialar içermektedir. Bütün kamu oyu önünde neşet eden bu iddialar veya suç isnatları demokratik hukuk devleti gereği derhal araştırmalıdır.
Hukukun üstünlüğü gereği yasalarımızın öngördüğü şekilde soruşturma başlatılabilmesi için işbu dilekçeyi tanzim etmiş bulunuyoruz.

Toplumu çok yakından ilgilendiren işbu iddiaların derhal sonuçlandırılması ve elde edilen sonuçların kamu oyunun bilgisine getirilmesi gerektiğine inanmaktayız.

Konuya ek olarak geçtiğimiz dönemde, Emrullah Turanlı’nın Terminal Yapı ile yaşamış olduğu itilaf neticesinde, Terminal Yapı T&T’ye Bakanlar Kurulu tarafından müfettiş atanması talebinin ve devamında Emrullah Turanlı aleyhinde şirket işlerini doğru yapmadığı için soruşturma başlatıldığı, soruşturmanın akıbeti ve/veya neticesinin de kamu menfaatleri ve şeffaflık açısından son derece önem arz ettiğine dikkat çekmek isteriz.

Toplumcu Demokrasi Partisi olarak bu husustaki soruşturmanın sonucunun da tarafımıza bildirilmesini talep etmekteyiz. Tüm bu gerçekler ışığında meselenin kamu menfaatleri ve hukukun üstünlüğü prensipleri gereği, ivedi olarak aydınlığa kavuşturulması gerekmektedir. Gerekenin yapılmasını rica ederiz.

Dağıtım: KKTC Başsavcılığı

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven − two =

TDP, Şikayet Dilekçelerini Sundu[sharebuttonsc]