TDP, Ocak 2018 Katılım Vizyonunu Paylaştı

TDP, Ocak 2018 Katılım Vizyonunu Paylaştı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 7 Ocak 2018 erken genel seçimi için hazırladığı ‘Katılım Vizyonu’ ve “Sen de Katıl” isimli resmi seçim şarkısını düzenlediği ‘Katılımcı Siyaset Şöleni’ ile duyurdu.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkenin ihtiyaç duyduğu yapısal ve köklü değişimin ancak güçlü bir kadro ile gerçekleşebileceğini belirterek, geçmişi ile barışık, bugününe karşı dürüst ve geleceğine karşı umutlu bir halkın, hak ettiği temiz yönetim için yola çıktıklarını vurguladı. “Güçlü, Temiz, Özgür bir gelecek için yoldayız ve biz hazırız” diyen Özyiğit, Kıbrıs Türk Halkı’nın 7 Ocak’ta güçlü bir katılımla sandığa giderek cevabını vereceğine yürekten inandığını belirtti.

YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde TDP üyeleri ve gönüllülerinin katıldığı gece bazı TV kanalları ile partinin sosyal medya hesabından canlı yayınlandı. “Sevgimiz Nehir Gibi” ile “Temiz, Güçlü ve Özgür’ temalarının işlendiği TDP’nin seçim videolarının gösteriminin ardından, ‘Sen De Katıl’ isimli resmi seçim şarkısı da ilk kez katılımcılar ve yurttaşlarla paylaşıldı.

Genel Sekreter Asım İdris’in konuşmasının ardından milletvekili adayları TDP’nin seçim müziği eşliğinde salona gelirken, salonda oldukça coşkulu bir atmosfer oluştu. TDP’li gençlerden oluşan coşkulu bir kalabalık da attıkları ‘Güçlü’, ‘Özgür’ ve ‘Temiz’ sloganları ile salonu coştururken, katılımcılar da gençlere alkış ve sloganlarla eşlik etti. Genel Başlan Cemal Gürsel Özyiğit’in TDP’nin ‘Katılımcı Siyaset Vizyonunu’ açıklamasının ardından TDP Milletvekili adaylarının tek tek takdim edilmesinin ile devam eden şölen, alkışlar ve TDP seçim müziği eşliğinde sona erdi.

-Cemal Özyiğit-
TDP Genel Başkanı Özyiğit katılım vizyonlarını paylaşmak, Güçlü, Temiz ve Özgür 50 milletvekili adayını bir kez daha tanıtmak, ayrıca ülkenin bugünden geleceğe ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesini, yolsuzluk, haksızlık ve usulsüzlükten temizlenmesini, fikirlerde ve vicdanlarda özgürleşmesini sağlamak için bir araya geldiklerini belirtti. TDP ilk gününden beri sürdürdüğü katılımcı siyaset vizyonunu bugün de devam ettirdiğini, komitelerde ve seçim vizyonunun oluşmasında partililerin yanı sıra birçok partili olmayan kişinin de ortaya ciddi bir emek koyduğunu, bunun sonucu olarak son iki seçim sürecinde de TDP ve adaylarına ciddi destek veren bir gönüllüler ordusuna şahit olduklarını belirten Özyiğit, gönüllü ordusunun bu seçimde de TDP’yi ve ilkelerini sırtladığını görmekten ciddi bir mutluluk ve heyecan duyduklarını kaydetti.

Yola çıkarken ‘Katılımcı Vizyonu” uygun olarak, ‘Sen De Katıl’ dediklerini belirten Özyiğit, “Biliyoruz ki bu yol yalnız yürünmez. Böyle büyük dönüşümler birlikte atan birçok yüreğin, yaşadığı yerle, sistemle, çevresiyle, gelecek nesillere dair gailesi olan birçok yüreğin bir araya gelmesiyle olur. ‘Bu güzel adanın, üstünde yaşayan bu güzel insanların kaderini değiştireceğimiz 7 Ocak yürüyüşümüze siz de katılın. Ve emin olun ki TDP’nin iktidar olacağı 8 Ocak günü, bu kadrolar geleneklerinden gelen katılımcı vizyonla, halkıyla iç içe bu ülkeye yeni bir yol çizecektir. Bu yola halkımızla beraber çıktık ve son ana kadar da beraber yürüyeceğimizin sözünü ben buradan yeniden veriyorum” ifadelerini kullandı.

“TDP Katılım Vizyonu”
Konuşmasında TDP’nin Ocak 2018 Katılım Vizyonu ile ilgili de açıklamalarda bulunan Özyiğit, ‘her şeye ekonomiden başlıyoruz’ dediklerini, çünkü ekonomik olarak kendi ayaklarımızın üzerinde durmayı başaramadıkça, ne siyasetimizi, ne toplumsal yapımızı, ne de demokrasimizi düzeltemeyeceğimizi kaydetti. TDP’nin atacağı ilk adımın devletin ekonomik alandaki rolünü ve fonksiyonunu belirlemek olacağını belirten Özyiğit, devletimizin ve ekonomimizin hiçbir özelleştirme veya kamulaştırma gibi tartışmalar içerisinde savrulmasına izin vermeyecek bir ekonomik yapıyı tesis edeceklerini kaydetti.

“Kaliteli Güven Duyulan ve Erişilebilir Sağlık”
TDP olarak sağlıkta ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısına uygun yeni bir yapılanmayı öngördüklerini belirten Özyiğit, buna göre insanı merkez alan, toplumun ve bireyin sağlık düzeyini yükseltmeyi amaçlayan, etkin, kaliteli, ulaşılabilir bir “Sağlık Reformunu” hayata geçireceklerini kaydetti. Kamu sağlığının güçlendirilerek toplumun tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını belirten Özyiğit, “Hizmet sunumu birinci basamak Aile Hekimliği, ikinci basamak Yataklı Tedavi Kurumları ve üçüncü basamakta yer alan Özel İhtisas Hastaneleri ve Tıp Fakülteleri olacak şekilde yeniden organize edileceğini, buna bağlı olarak hem özelde hem kamuda sağlık hizmetlerini kapsayan Genel Sağlık Sigortası’nın hayata geçirileceğini söyledi.

“Gıda güvenliği–Ne yediğimizi, nereden yediğimizi bileceğiz”
Tarladan sofraya olan süreci kapsayan belgelendirme ve etiketlendirme zorunluluğu getirileceğini belirten Özyiğit, gıda güvenliğinde tek otorite olacak bir Gıda Dairesi oluşturulacağını belirtti.

“Bağımlılıklar”
Ülkemizde bağımlılık illetinin maalesef hepimizin evine, ailesine, çevresine bir şekilde sızdığını belirten Özyiğit, şunları kaydetti: “Uyuşturucu, kumar gibi bağımlılıklardan kurtulmak için insanı merkeze alan koruyucu ve önleyici eğitim ve danışmanlık hizmetleri oluşturulacaktır. Bu anlamda devlet himayesinde dayanışma ve destek merkezleri kurulacaktır.

“Trafik- Vizyon Sıfır”
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit konuşmasında ayrıca şunları kaydetti: “Trafikte güvenlik, denetim ve eğitimin ayrı ayrı ele alınacağı ‘vizyon 0’ hedeflerini temel alan yeni bir yapılandırma olacak, bu çerçevede , trafik güvenliği eğitimi, – hız limitlerinde yeniden düzenleme ve trafik kazalarında mağdur olan ailelere maddi ve manevi destek sağlanacak.”

“Stratejik Ve Planlanmış Altyapı Kalkınması”
Her bölgede İmar Planı hazırlanacak, Sosyal Konut Birimi oluşturularak, uzun vadeli kredilerle toplu konutlar oluşturulacak. Deniz, hava ve kara ulaşımı yeniden ve sıfırdan planlanacak, dengeli, hızlı, güvenilir, ekonomik, kolay erişebilir ve çevreye duyarlı bir anlayışla geliştirilecek. Ulaşım Master Planı hazırlanacak, yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde fiber optik altyapının tüm adada yapılandırılmasıyla, kesintisiz hızlı ve daha
ucuz internet hizmeti sunulacak.

“Çevre”
Ekolojik ve sürdürülebilir bir bakış açısıyla temiz bir çevre yaratılacak, karşılıklı fayda ve ortak projelendirme ile suyun etkin kullanımı sağlanacak, yeni bir atık yönetimi politikası devreye konulacak. CMC’nin rehabilitasyonu sağlanacak, Taş Ocakları’nın sayısı ve işleyişi yeniden düzenlenecek ve sürdürülebilir bir hale getirilmesi, hava kalitesinin artırılması için egzoz emisyon testlerinin denetlenmesi, sanayi ve santrallerde doğaya salınan zararlı atıkların ve gazların minimize edilmesi için gerekli yasal ve denetleyici önlemlerin devreye sokulacak.

“Eğitim”
Kazanılmış haklara dokunmadan kaliteli tam gün eğitim hedeflenmektedir. Burslardaki adaletsizlik giderilecek, kredilendirme sistemi hayat bulacak, Taşımacılık Tüzüğü değiştirilecek. Belirli okullarda yığılma olması önlenecek, yetişkinlik ve çıraklık eğitimi ile yükseköğrenimin kalitesinin artması ve üniversitelere sınav sistemi konularında ciddi çalışmalar yapılacak.

“Gençlik”
Üretken, özgür ve eğitimli gençler yetiştirme en temel hedeflerden biri olacak. DPÖ verileri sürekli güncellenerek, bu verilere bağlı olarak yerel üniversitelerde KKTC vatandaşlarına bölüm kotası getirilecek, ara mesleklere yönelik eğitim ağı oluşturulacak ve mesleki okulları yeniden elden geçirilecek. İş bulma merkezleri her ilçede daha aktif hale getirilecek, e-devlet kapsamında ulaşılabilirliği etkinleştirilecek.

“Askerlik”
Askerlik süresinin yeniden düzenlenecek, Vicdani Ret Hakkı tanınacak ve Profesyonel askerliğe geçiş konularında yeni düzenlemeler yapılacak.

“Spor”
Sporda eğitim, öğretim ve yönetimden sorumlu olacak Spor İcra Kurulu oluşturulacak, tesisleşmeye önem verilecek ve Federasyonlarımıza sabit gelir getirecek ve sportif altyapı imkânlarını genişletecek tesisler oluşturulacak. Kitle sporunu teşvik edilerek, küçük yaşlardan başlayarak yetenek tarama ve geliştirmeye önem verilecek.

“Hayvancılık”
Devlet gelir desteğinin özellikle enerji tüketimine bağlı üretim maliyetlerini düşürecek şekilde yeniden düzenlenecek, Doğrudan Gelir Desteğinde alt sınır olmayacak, ancak üst limit konacak.

“İş Sağlığı ve Güvenliği”
İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıkı denetim yapılarak, kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak. Özel sektörde sendikalaşma TDP’nin bu topluma kazandıracağı en önemli projelerden biri olacak.

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”
Tüm toplumsal yaşamda ve kamusal alanda din, dil, ırk ve cinsiyet ve cinsel yönelim gözetmeksizin tüm bireyler eşit hak ve fırsatlardan yararlanacak. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi faaliyete geçecek. Ev İçi Şiddet Yasası ile ev içi tüm şiddet türleri suç olacak. LGBTQ bireyler her alanda yaşadıkları ayrımcılık giderilecek. Katılımcı vizyon çerçevesinde bağımsız iş mahkemeleri ile her şikayet değerlendirilecek.

“Özel Gereksinimli Bireyler”
Ülkemizde 5 binden fazla özel gereksinimli birey bulunmakta olup, bu bireylerimizin ulaşım, dolaşım, erişebilirlik ve istihdam ile tüm alanlara katılımı sağlanacaktır. Bunun yanı sıra özel gereksinimli bireyler merkezi kurulacaktır.

“Çocuk Hakları”
Çocuk ve genç yaşama kazandırma rehabilitasyon merkezi ile Çocuk Mahkemeleri kurulacak.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 − 7 =

TDP, Ocak 2018 Katılım Vizyonunu Paylaştı[sharebuttonsc]