TDP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) 4 Ocak Toplantı Kararları

1) Görev Dağılımı

Genel Başkan Cemal Özyiğit başkanlığında toplanan TDP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımı şu şekilde gerçekleştirildi: Sinem Görüş -Mali İşler, Mehmet Burhan-Örgütlenme ve Sosyal İşler, Pembe Birinci-Dış İlişkiler ve Dış Temsilcilikler, Erkut Yılmabaşar-Siyasi İşler, Ercan Hoşkara-Yerel Yönetimler, Şehircilik ve Çevre,   Boysan Boyra- Hukuk İşleri, Suphi Hüdaoğlu –Eğitim, Lisani Kalkanlı- Halkla İlişkiler, Tanıtım, Medya, Ayşe Öztabay-Sivil Toplum.

2) Sekreterya

Ercan Hoşkara, Erkut Yılmabaşar, Mehmet Burhan ve Sinem Görüş Genel Sekreter Yardımcısı olarak seçilmiştir. Bu üyelerin Sekretarya olarak görev yapmasına karar verilmiştir.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × five =

TDP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) 4 Ocak Toplantı Kararları[sharebuttonsc]