TDP, Meclis’e Tarım’la ilgili önerge sundu

TDP, Meclis’e Tarım’la ilgili önerge sundu

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Tarımla ilgili sorunların gündeme alınarak, çözüm yollarının bulunmasını sağlamak amacıyla, Cumhuriyet Meclisi’nde Genel Görüşme açılması önergesi sundu.

TDP Milletvekillerinin imzaları ile Meclis’e sunulan önergede,

  • 2015 yılı ürününün Toprak Ürünleri Kurumuna (TÜK) teslim edilmesine karşın, bedelinin üreticiye ödenmemesi,
  • 2015 yılında ödenmesi öngörülen, Doğrudan Gelir Desteği ile Mazot Desteği’nin üreticilere 2015 yılının sonuna gelindiği halde, halen ödenmemesi,
  • Çiftçinin, ekim dönemine girilmesine karşın, kredi olanağı bulamadığından ekim hazırlığı yapamaması,
  • Küçükbaş hayvancılığı koruyucu önlemlerin yetersizliği,

konularında Meclis’te genel görüşme açılması gerekli olduğu belirtildi.

 

TDP Mağusa milletvekili Hüseyin Angolemli, tarımla uğraşan kesimlerin gerçekten çok zor durumda olduklarını belirterek, yaşanan sıkıntılara ivedi olarak çare üretilmesi gerektiğini, aksi takdirde üreticilerin yok olacağı uyarısında bulundu.

Meclis’e sundukları önergenin kabul edilerek çare üretmenin yollarının aranması gerektiğini kaydeden Angolemli, genel görüşme açılması isteminin kabul göreceğine inanç belirtti.

TDP tarafından sunulan önergenin ön görüşmesi önümüzdeki hafta Perşembe birleşiminde ele alınacak. Önerinin kabul görmesi halinde, ilk birleşimde veya danışmanın uygun göreceği özel bir günde, genel görüşme ele alınarak, tarımdaki sorunlar derinlemesine tartışılacak.

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − one =

TDP, Meclis’e Tarım’la ilgili önerge sundu[sharebuttonsc]