TDP Kıbrıs Sorunu Karar Tasarısı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Kıbrıs Sorunu’nun çözümsüz kaldığı her günün, tüm Kıbrıslılarla birlikte bölge halklarının zararına olduğu ve çözümün bulunmasını daha da zorlaştırdığına inanmaktadır.

TDP, 11 Şubat uzlaşı belgesinde de belirtildiği gibi, iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı, tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve uluslararası tek kimliği içeren Federal Kıbrıs çözüm modeline güçlü destek vermektedir.

TDP, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve ekibine olan güvenini teyit eder, sürdürülmekte olan müzakerelerin olumlu sonuçlanarak, bir referandum sürecine erken zamanda ulaşılması çabalarına güçlü desteğini yinelemektedir.

TDP, Birleşmiş Milletler (BM) Parametreleri çerçevesinde temel insan hak ve özgürlüklerinin öngörüldüğü, Federal çözümü benimseyen Kıbrıs Rum Siyasi Partileri ile de ortak hedefe yönelik komiteler oluşturarak, çözüm ve çözüm sonrası sürece katkı koymaya çalışmaktadır.

TDP, benimsediği evrensel değerlerle örtüşen ve toplum liderlerinin de onaylayacağı adil ve kalıcı bir çözüm metninin referanduma götürülmesi, referandumda da her iki taraftan da ‘Evet’ çıkması için her türlü çabayı gösterecektir.

TDP 5. Olağan Kurultayı, yukarıda belirtilenler çerçevesinde oluşacak bir çözüm metninin referanduma sunulması durumunda, her iki toplumda da Evet’le sonuçlanması için gerekli çalışmayı yapmak üzere, yeni oluşturulacak Parti Meclisini (PM) yetkili kılar.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 1 =

TDP Kıbrıs Sorunu Karar Tasarısı[sharebuttonsc]