TDP Gençlik Örgütü 6. Kurultayı Yapıldı

TDP Gençlik Örgütü 6. Kurultayı Yapıldı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü 6. Olağan Kurultayı yapıldı. Açılış, Gençlik Örgütü Başkanı Yusuf Osman, Genel Sekreter Halil Hızal, Genel Başkan Cemal Özyiğit’in konuşması ile devam eden kongre, faaliyet ve mali raporun okunup aklanması, seçimler, dilek ve temenniler ile sona erdi. CTP, DP Gençlik Örgütü, Sol Hareket temsilcileri ile çok sayıda TDP üyesi gencin katıldığı kongrede Arda Çileker TDP Gençlik Örgütü Başkanlığına seçilirken, 25 kişilik Gençlik Meclisi şu isimlerden oluştu: Burcu Paşa, Can Özgürsoy, Dilara Sineli Erkalan, Elif Özyiğit, Ergün Bey, Fatoş Yaşlıhan, İlde Atik, Mehmet Karanar, Nuri Gazitepe, Özay Barutcu, Tuğdem Berksel, Hüseyin Paşa, Tüge Sabancı, Tunç Eren, Sude Koç, Çise Erdoğa, Sadi Eninanç, Koray Tümsoy, Ceren Tüccaroğlu, Serat Özcevher, Ezgi Özyiğit, Özner Zaifoğlu, Umay Mear, Sis Asilsoy.

Özyiğit: “Gençler Geleceğin En Büyük Güvencesidir”
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit kurultaydaki konuşmasına, “Yoldaşlarım, mücadele arkadaşlarım, partimizin ve ülkemizin geleceği siz değerli gençler, hepinizi en içten duygularla selamlıyorum” diyerek başladı.
Gençliğin her şeyden önemli olduğunu belirten Özyiğit, sağlam temeller üzerinde kurulan ve her anlamda kendini geliştiren Gençlik Örgütü’nün gönüllerinde çok ayrı bir yeri olduğunu belirtti. Yapılan düzenlemeyle bu yıl ilçe gençlik örgütlenmelerinin yanı sıra Gençlik Meclisi’nin de oluşturulduğunu belirten Özyiğit, böylesine bilinçli ve ülkesi için gailesi olan gençlerle birlikte aynı çatı altında olmanın kendilerini hem gururlandırdığını hem de umutlandırdığını vurguladı.

Gençlerin daha sağlam bir zeminde daha iyi koşullarda, belirsizlikten uzak özgür şekilde yaşam sürmeleri gerektiğini, ancak sorumsuz yöneticiler nedeniyle ülkenin iyi durumda olmadığını, pandemi sürecinin de bu olumsuzluğu derinleştirdiğini kaydeden Özyiğit, “Maalesef ülke gençliğini ve toplumunu değil kendi geleceklerini düşünen bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız” dedi.
Gençlerin bir yandan aldıkları eğitimle kendi geleceklerini şekillendirmeye çalışırken, diğer yandan ülke ve dünyanın nasıl olması gerektiği üzerine de kafa yorduğunu belirten Özyiğit, bunun son derece önemli olduğunu vurguladı. Her türlü olumsuzluk ve olanaksızlığa rağmen çok donanımlı, ayakları yere basan ve sorumluluk sahibi gençler yetiştiğini belirten Özyiğit, “Bu gençlerin hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum” dedi.

Kıbrıs sorunundaki çözümsüzlüğün de en çok gençleri etkilediğini, uluslararası alanda yer almalarını engellediğini belirten Özyiğit, toplumsal anlamda dünya gençliği ile buluşma, her alanda eşit koşullarda mücadele etme fırsatı yaratılması gerektiğini, bunun yolunun da çözümden geçtiğini kaydetti. Özyiğit, Kıbrıs Sorununun çözümünde toplumların itekleyici unsur olması gerektiğini, özellikle de gençlerin katalizör bir rol oynayabileceklerini belirtti. Konuşmasında gençlere bir de çağrıda bulunan Özyiğit, “Hem partimizin, hem de ülkemizin geleceğini doğru şekillendirecek olan sizlersiniz. Bu dayanışmayı gösterirken, ülkenin yeniden bütünleşmesi için de Kıbrıslı Türk, Rum, Ermeni, Maronit, Latin, bu adada yaşayan gençler birlikte ‘bu ülke bizimdir, söz yetki karar bizimdir’ diyerek mücadele ediniz. İnanıyorum ki, bu istencin önünde durmak kolay olmayacaktır” dedi.
Özyiğit, geçmiş dönemde görev alan kişilere teşekkür ederek ve yeni göreve gelenlere başarılar dileyerek sözlerine son verdi.

-Halil Hızal-
TDP Genel Sekreteri Halil Hızal, şimdiki nesillerin önceki nesilden ciddi bir borç yükü, tahrip edilmiş çevre, çarpık yapılaşmış kentler olmak üzere her alanda kötü bir miras devraldığını belirtti. Şimdiki neslin çevresine, tarihsel mirasa ve insanlığa saygılı ve duyarlı, bilime, sanata eğilimli, dayanışmacı ve toplumcu, sahip olduğu teknolojiyi daha ileri taşıma potansiyeli olan bir nesil olduğunu belirten Hızal, üretken, kararlı ve özgüveni yüksek neslin, her alanda çok daha iyi bir gelecek yaratacağın inanç belirtti. Hızal, geçmiş nesillerin ülkeye verdiği zararı şimdiki ve gelecek nesillerin toparlayabilecek potansiyelde olduğunu belirtti.

Ülkenin yeniden yapılanmasında 45 yıllık köklü bir tarihi olan TDP’ye büyük görev düştüğünü belirten Hızal, geleceğin şekillenmesinde TDP’nin etkin rol alabileceğini, kendilerinin de bu görev ve sorumlulukla hareket ettiklerini söyledi. Bu bağlamda ülkenin ekonomik, sosyal ve kurumsal sorunlarına çözümler üreten bir programı en geniş şekilde oluşturma hedefinde olduklarını belirten Hızal, “Mevcut kalıp ve referanslardan sıyrılarak, yeni kamu düzeni, yeni anayasa ve çevreyle ilgili yeni bir ilişki geliştirirken, adaletsizliği ortadan kaldıracak adil paylaşımı öngören bir ekonomik programın da hayat bulması gerekmektedir. Amacımız restore değil, yeniden yapılanmadır” dedi.

Hızal, TDP’nin hem kendi ülkemizde hem de dünyadaki adaletsizlik ve eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için başta sol ve çevreci örgütlerle ortaklaşmasının ve dayanışmasının önemini vurguladı.

-Arda Çileker-
TDP Gençlik Örgütü Başkanlığına seçilen Arda Çileker de konuşmasında, kendisine bu görevin layık görülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu güveni boşa çıkarmamak adına önümüzdeki dönemi en verimli şekilde değerlendirmeye özen göstereceğini kaydetti. Kongreyle birlikte Gençlik Meclisini de hayata geçirmiş olacaklarını belirten Çileker, bu dönemde en önemli gündem maddelerinden birini örgütlenmenin oluşturacağını kaydetti. Yalnız pandemi döneminde değil, her dönemde ve her alanda gençlerin sorunları dinleyerek anlayan ve çözüm üreten bir anlayışla hareket edeceklerini belirten Arda Çileker, özellikle genç girişimcilerin kapısını çalarak sorunlarını dinleyeceklerini, çözüm üretmeye çalışacaklarını, her platformda sesleri olmaya gayret göstereceklerini ifade etti.
Gençlerin mücadele ruhunun azalmadan süreceğini, inandıkları değerlerden vazgeçmeden mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Çileker, “Gençler olarak birbirimize güvendik, çok çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Bugün buradan aldığımız güçle hızla çalışmalarımızı artırarak ve kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi. Çileker bugüne kadar TDP Gençlik Örgütüne hizmet veren kişilere teşekkür ederek, yeni görev alan arkadaşlarına da başarılar dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

-Yusuf Osman-
TDP Gençlik Örgütü Başkanlığı görevini devreden Yusuf Osman da konuşmasında, bilimin ve teknolojinin ilerlediği ve bilgiye erişimin kolaylaştığı bir dönemden geçildiğini belirterek, bunun avantajlarının yanı sıra, bilgi kirliliği içinde bilimsel dayanağı olmayan fikirleri satmaya çalışan anlayışlarla mücadele gibi olumsuzlukların da yaşanmakta olduğunu kaydetti. Pandemi nedeniyle ülkede var olan sorunların arttığını, özellikle ekonomi ve sağlık alanında krizin derinleştiğini belirten Osman, gençlerin de bu dönemden en çok etkilenen kesim olduğunu kaydetti. Osman, Pandeminin yarattığı yeni koşulların yanı sıra, ülkede daha iyi bir yaşam, demokrasi, özgürlük, hak ve adaletin yanı sıra kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm adına uğraş verdiklerini belirtti.
Bu yolun uzun soluklu ve çetin olduğunu ancak gençlerin mücadeleci ruhunun her zorluğu aşacak güçte olduğunu belirten Osman, “Bugün bu yolda bir mesafe daha kat ediyoruz, ayrıca TDP Gençlik Meclisini kuruyoruz. Bunlar hem gururlandırıcı, hem de ülke adına umut verici gelişmelerdir. Korkmadan çalıştığımız ve ürettiğimiz sürece ne önümüzde engel kalır ne de bizi bağlayan zincirler” dedi. Görevini gönül rahatlığı ile devrettiğini ve yol arkadaşlarına güveninin tam olduğunu belirten Osman, görev yaptığı arkadaşlarına teşekkür ederken, yeni seçilenlere de başarılar diledi.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − three =

TDP Gençlik Örgütü 6. Kurultayı Yapıldı[sharebuttonsc]