TDP ‘25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ mesajı

TDP ‘25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ mesajı

“KADINA YÖNELİK ŞİDDETE SES ÇIKAR” 

Tarihe Mirabel Kardeşler olarak geçen üç kız kardeş, Patria Mercedes, Minerva Argentina ve Maria Terasa, defalarca hapsedilmelerine, işkenceye uğramalarına ve hayatları tehlike altında olmasına rağmen, Dominik Cumhuriyeti’nde baskıcı ve acımasız Trujillo rejimine karşı yılmadan mücadele vermişlerdi. 25 Kasım 1960 günü hapishanedeki eşlerini ziyarete giderken arabalarından zorla indirilerek tecavüz edilmişler, işkenceyle öldürülmüşlerdi. Mirabel Kardeşler’in verdiği cesur özgürlük mücadelesini simgeleyen bu gün, 1999 yılından beri Birleşmiş Milletler’in aldığı karar ile dünyada “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü” olarak anılmaktadır.

25 Kasım, toplumsal cinsiyete dayalı her türlü ayrımcılık ve şiddete karşı ortak eylem günüdür. TDP Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu olarak toplumsal cinsiyete dayalı her türlü ayrımcılık ve şiddete karşı mücadelenin sosyal adaletin gereği olduğuna inanıyor, toplumsal barış ve sosyal adalete inanan tüm güçleri ortak mücadeleye davet ediyoruz.

Son dönemlerde yapılan birçok araştırmanın da ortaya koyduğu gibi, ülkemizde hemen her kadın sırf kadın olduğu için ayrımcılık ve şiddeti farklı şekilleriyle evlerde, okullarda, iş yerlerinde, sokaklarda yaşamaktadır. Yine ülkemizde yaşanan kadın cinayetleri bu sorunun ne boyutlarda olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Ancak şiddet sadece fiziksel olarak değil; psikolojik, duygusal, ekonomik ve cinsel boyutlarda da kendini göstermektedir.

Ataerkil sistemin hayatımızın her alanına işlemiş olması ve toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddeti içselleştirmiş olmamızdan dolayı, birçoğumuz bu adaletsizlik karşısında sessiz ve tepkisiz kalmaktadır. “Bizde böyle şeyler olmaz” yanılgısı maalesef toplumumuzda çok yaygındır. Sorunun tespiti konusundaki bu yetersizliğimiz gerekli önlemlerin de alınabilmesine engel olmakta, şiddet ve ayrımcılık yaşayan kadınları ve ezilen diğer grupları gerekli yasal korumadan ve sosyal destek mekanizmalarından mahrum bırakmaktadır. Ayrıca ev dışında çalışsa da çalışmasa da; ev, çocuk ve yaşlı bakımına dair tüm sorumlulukların hiçbir maddi karşılık veya sosyal güvence olmaksızın kadının omuzlarına yıkılmış olması aile içinde kabul edilemez bir adaletsizliğe sebep olmakta ve kadınların sosyal ve siyasi hayata katılımları önünde önemli bir engel teşkil etmektedir.

Aile içi şiddet ve ayrımcılıktan mobbinge, LGBT bireylerin toplum içinde yaşadıkları dışlanmışlıktan seks köleliği ve insan ticaretine bugün Kıbrıs Türk toplumunu etkisi altına alan birçok sosyal sorunla mücadelenin ancak geleneksel toplumsal cinsiyet rollerine dayanan ayrımcılık ve şiddete karşı çok yönlü, ortak bir mücadele ile mümkün olacağına inanıyoruz.

TDP-TOCEK gerek parti içi ve toplumsal farkındalık, gerekse yasal düzenleme ve kamu politikaları çalışmaları ile bu mücadeleye katkı koymak amacıyla kurulmuştur; çalışmalarını ilgili tüm paydaşların katılımını sağlayarak, genişleterek devam edecektir.

Her 25 Kasım olduğu gibi bu yıl da dayanışmanın ve ortak mücadelenin önemini vurgulamak, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadele ederken hayatını kaybeden herkesi anmak ve bu şiddet ve ayrımcılıkla mücadele etmeye devam eden her bireyin yanında olduğumuzu haykırmak için sokaklarda olacağız.

TDP-TOCEK’in de içinde bulunduğu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu’nun gerçekleştireceği bir dizi etkinlikten ilki olan “Kadına Yönelik Şiddete Ses Çıkar” yürüyüşü için herkesi 25 Kasım Çarşamba günü, saat 18:00’de Pronto Çemberi-Dereboyun’da buluşmaya davet ediyoruz.

 

TDP TOCEK Koordinatörü

İsmet CABACABA

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen − 8 =

TDP ‘25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ mesajı[sharebuttonsc]