”Tarafsız, hızlı ve güçlü kamu yönetimi oluşturacağız”

”Tarafsız, hızlı ve güçlü kamu yönetimi oluşturacağız”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Asım İdris, kamu maliyesinde en önemli unsurun, güçlü bir mali disiplin sağlanması olduğunu belirterek, TDP’nin bu disiplinin sağlanması için öncelikle gerekli olan zihniyet değişimini sağlayacağını vurguladı. Vergi kayıp ve kaçaklarını önleyici, denetimi artırıcı ve kayıt dışılığın önüne geçecek tedbirler alınacağını belirten İdris, ”Tarafsız, hızlı ve güçlü kamu yönetimi oluşturacağız” dedi.

TDP milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Kamu-Sen’i ziyaret etti. TDP’nin Katılım Vizyonu Kitabı’nı tanıtılarak, TDP aday broşürlerinin takdim edildiği ziyarette sorulara da yanıtlar verildi.
TDP Genel Sekreteri Asım İdris, görüşmede yaptığı konuşmada yoğun bir çalışma ile memleketin her yerine ve kesimine ulaşmaya çalıştıklarını ifade ederek, gittikleri, gezdikleri her yerde toplumun büyük çoğunluğunun değişim istencine tanık olduklarını belirtti.

Günümüz dünyasında kamu sektöründe adalet, hesap verebilirlik ve katılımcılığın en önemli kriterler olarak kendini gösterdiğini belirten İdris, tüm bunların ışığında TDP’nin sosyal devlet, katılımcılık ve adil bir gelir dağılımı ilkelerine sıkı sıkıya bağlı bir sosyal hukuk devletini savunduğunu ifade etti. 7 Ocak’ta halkın desteği ile başarılı ve uzman bir kadro ile hükümette güçlü bir şekilde yer alacaklarını ifade eden İdris, katılımcı siyaset vizyonu ile özgür bir gelecek için çalışacaklarını vurguladı.

Vergi kayıp ve kaçaklarını önleyici, denetimi artırıcı ve kayıt dışılığın önüne geçecek tedbirler alınacağını belirten İdris, ayrıca E-devlet’te 2002’de başlatılıp sonuçlandırılamayan sürecin tamamlanacağını, E-devletin etkin bir şekilde kullanılarak, otomasyon sistemine geçileceğini ifade etti. İdris, bu sayede verimliliğin artacağını, asli görevleri arasında yer alan denetleme ve proje üretme alanlarında daha etkin faaliyet gösterebileceğini aktardı.

Müşavirler atıl kapasiteden kurtarılarak, kurulacak proje birimleriyle bilgi birikimlerinden yararlanılır hale getirileceğini vurgulayan İdris, tüm kurumlarda hedefler doğrultusunda Stratejik Planlama Sistemi’ne geçilmesi sağlanıp, 5 yıllık bütçeleme sisteminin genel kamu ve yerel yönetimlerde uygulanmasının zorunlu kılınacağını söyledi. İdris, denetlenebilir bir kamu yönetimi için, tüm kurumlarda Uluslararası Mali Raporlama Sistemi standartlarına uygun muhasebe ve bütçe sistemi uygulanacağını da kaydetti.

Atan: “TDP ülkede trendi yükselen bir parti konumunda”
Kamu-Sen Başkanı Metin Atan ise, seçimlerde TDP’ye başarılar dileyerek, TDP’nin şu an bir kabuk değiştirme durumuna girdiğini gözlemlediğini aktardı. Görüldüğü kadarıyla TDP’nin ülkede trendi yükselen bir parti konumuna geldiğini ifade eden Atan, ülkeyi dolaştıklarından gözlemlediklerinin bu olduğunu vurguladı. Bunun memnuniyet verici olduğunu açıklayan Atan, ayrıca artık mecliste yeni yüzler, değişik vasıflı insanlar görmeyi umduklarını belirtti.

Meclis’te artık parmak kaldıran değil, iş yapan, yasaları iyi bilen halkı için var olan insanları orda görmek istediklerine dikkat çeken Atan, “Umuyoruz ki Meclis’te halkı için çalışıp çabalayan insanları çoğalacaktır” dedi. Atan, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile sendikalara bakış açısıyla ile ilgili defalarca görüştüğünü aktararak, TDP’nin sendikalara bakış açısının kendileri için memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 + 13 =

”Tarafsız, hızlı ve güçlü kamu yönetimi oluşturacağız”[sharebuttonsc]