“Sendikasız Çalıştırılma Yasaklansın”

“Sendikasız Çalıştırılma Yasaklansın”

TDP İLE BAĞIMSIZLIK YOLU, 10 VE ÜZERİ İŞÇİSİ OLAN İŞ YERLERİNE SENDİKALI İŞÇİ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU GETİRECEK YASA TASLAĞI HAZIRLADI

HAZIRLANAN TASLAK PARTİ VE SENDİKA TEMSİLCİLERİYLE PAYLAŞILDI

ÇELER: “SENDİKALAŞMA HAK, KAZANIM VE KORUMADIR”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ile Bağımsızlık Yolu, 10 ve üzeri işçisi olan iş yerlerine sendikalı işçi çalıştırma zorunluluğu getirecek bir yasa taslağı hazırladı.Gerekli çalışmaların ardından Meclis’e sunulması hedeflenen İş (Değişiklik) Yasa Taslağı bu sabah sendika ve siyasi parti temsilcilerinin bilgisine sulundu.

Meclisi Mavi Salon’da gerçekleşen toplantıya, TDP, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), bu federasyonlara bağlı sendikalar, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Baraka, Bağımsızlık Yolu ve Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) temsilcileri katıldı.

ÇELER: “SENDİKALAŞMAYI ÖCÜ GİBİ GÖSTERİYORLAR”
TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler, sendikalaşmanın hak, kazanım ve koruma olduğunu vurgulayarak, “Maalesef toplumda, sendikaların hem işçiyi, hem işvereni hem de devleti koruduğuna dair bir algı yaratılamadı” dedi.
Kendisinin de özel sektörden geldiğini ve bu alanda yaşanan sıkıntıları bildiğini söyleyen Çeler, “Tenzih ederek söylüyorum; ülkede birçok iş yerinde emek sömürüsü, hakların mobbingle, baskıyla yendiği bir ortam var. Kayıt dışılık bir türlü azaltılamıyor” ifadesine yer verdi. Bazı büyük sermaye kuruluşlarının sendikalaşmanın önünü kesmeye çalıştığını da belirten Çeler, “Sendikalaşmayı öcü gibi gösteriyorlar” dedi.

Yasanın iş güvenliği ve sağlığı için de önem arz edeceğine inanç belirten Çeler, bazı kesimlerin sendikalaşmanın zorunlu hale getirilmesinin Anayasa’ya aykırı olduğu yönünde görüşler savunabileceğini söyledi. Çeler, “Siz kimseyi emniyet kemeri takmaya, ya da bir inşaatta başında kasket, belinde koruyucu kemerle çalışmaya mecbur edemezsiniz ama kişilerin kendi güvenlikleri için yasa yapabiliriz, örneğin emniyet kemeri takmasını zorunlu hale getirebilirsiniz. Sendikalaşma da bu yasayla böyle mümkün olacak” dedi.

Söz konusu yasa tasarıyla ilgili siyasi partilere, sendikalara toplamda 90’ın üzerinde davet gönderdiklerini de belirten Çeler, bugün toplantıya katılamayan sendikalara ve siyasi partilere de tasarının ulaştırılabileceğini kaydetti. Bir hafta sonra yasa tasarısı hakkında geri dönüşümleri alacaklarını ve tasarının yeniden değerlendirileceğini kaydeden Çeler, “Yasa tasarısını sadece TDP ve Bağımsızlık Yolu’nun hazırladığı şekilde değil, herkesin imzalayabileceği şekilde, diğer vekillere de açacağız” dedi. Çeler’in konuşmasında hükümet krizine de dikkat çekerek, “Yine, insan ve toplum odaklı değil, bireysel ve partisel çıkarların ön planda tutulduğu bir dönemden geçiyoruz” şeklinde konuştu.

ŞAHİN: “BU ÇABAYA DESTEK OLUN, ORTAK OLUN”
Bağımsızlık Yolu adına konuşan Ali Şahin ise özel sektördeki insanların iş güvencesinden yoksun çalıştırıldığını, yarını planlayamadığını kaydederek, “Özellikle genç nesiller için göç reel bir olgu ancak bu ve benzeri durumlar yasalarla engelleyebilir” dedi. Şahin, “Biz, bu yasanın son derece meşru bir zeminde olduğunu düşünüyor, emekten yana olan herkesin yasaya destek vermesi gerektiğini savunuyoruz” ifadesine yer verdi. Kişilerin asgari ücretin altında veya sosyal güvenlik yatırımları olmadan çalıştırılamaması gibi her çalışanın sendika üyesi olması şartının da yasal bir zorunluluk olacağını söyleyen Şahin şunu ekledi: “Örgütlerin de kişilerin de yasaya karşı tavrı emek karşısındaki tavrı da gösterecek. Bir anlamıyla bu yasanın olumlu ya da olumsuz değerlendirmesi turnusol işlevi görecek, hangi gerekçelerle olursa olsun bu yasanın reddedilmesi bir anlamıyla hem emeğe hem de sendikalara bakışı gösterecek. Bu çabaya destek olun, ortak olun.”

BIÇAKLI: “SABAHTAN EMEKTEN, ÖĞLEDEN SONRA SERMAYEDEN YANA TAVIR KOYMAK OLMAZ”
Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı ise konuşmasında, “Bu ülkede artık herkes tarafını belli etsin. Biz emekten yanayız. Sabahtan emekten, öğleden sonra sermayeden yana tavır koymak olmaz” dedi. Bıçaklı, örgütleme sorunun sadece özel sektöre mahsus olmadığını da kaydederek, “Zannedilmesin ki kamudaki çalışanlar sendikaldır. Böyle bir şey yok. Kamuda çalışanların sadece yüzde 30-35’idir sendikalıdır” şeklinde konuştu.
Mecburi sendikalaşmanın Anayasaya aykırı olduğu yöndeki görüşleri de eleştiren Bıçaklı, “Ticaret ve Sanayi Odası’na yasayla zorunlu üyelik olur da… Sermayenin örgütlenmesi yasal zorunluluk haline getirilir de emeğin örgütlenmesi getirilemez mi? Bal gibi de getirilir. Bu çalışmaya destek vereceğiz. 50 milletvekili arkadaşımızın da hangisi emekten hangisinin sermayeden yana olduğu da belli olacak” dedi.

TASARIDAKİ BAZI MADDLER
Yasa tasarısında öngörülen bazı maddelerse şöyle: “Bir işverenin, aynı veya farklı işyerlerinde toplam 10 veya 10 fazla işçi çalıştırması halinde, işçilerin kendilerinin seçeceği sendikaya üye olması zorunludur.
Aynı veya farklı işyerlerinde toplam 9 işçi çalıştıran bir işverenin, yeni işe alım yapabilmesi için mevcut işçilerin ve yeni alınacak işçinin, kendilerinin seçeceği sendikaya üye olması ve sendika üyelik belgesi getirmesi koşuldur.

Aynı veya farklı işyerlerinde toplam 10 veya 10 n fazla işçi çalıştıran bir işverenin yeni işe alım yapabilmesi için yeni alınacak işçinin kendisinin seçeceği sendikaya üye olması ve işverene sendika üyelik belgesi sunmaları koşuldur. Sendikasız işçi çalıştıran işverenlerin, söz konusu suçu işlediklerinin sabit olması halinde, bir yıl içinde devlet ve devlete bağlı yarı resmi kuruluş ihalelerine katılma başvuruları, ilgili makamlar tarafından herhangi bir işleme konmaz. İhaleye katılamayacaklar tespit edildikçe, daire tarafından ilgili kuruluşlara bildirilir.”

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten − 3 =

“Sendikasız Çalıştırılma Yasaklansın”[sharebuttonsc]