“Sendikasız Çalıştırılma Yasaklansın”

“Sendikasız Çalıştırılma Yasaklansın”

TDP ile Bağımsızlık Yolu, 10 kişi ve üzeri çalışanın olduğu işyerlerinde sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması amacıyla hazırlanan Yasa Önerisi ile ilgili panel düzenledi

“SENDİKASIZ ÇALIŞTIRILMA YASAKLANSIN”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ile Bağımsızlık Yolu, 10 kişi ve üzeri çalışanın olduğu işyerlerinde sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması amacıyla hazırlanan İş (Değişiklik) Yasa Tasarı ile ilgili panel düzenledi.
‘Ne Göç olsun, Ne de Geç, Sendika Gelecek’ adıyla dün akşam KTAMS lokalinde düzenlenen ve TDP Milletvekili Zeki Çeler ile Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Ali Şahin’in konuşmacı olarak yer aldığı panelde, katılımcılara süreç ve Yasa Önerisi ile ilgili bilgiler aktarıldı, görüş ve öneriler dinlenerek sorulara yanıtlar verildi.

TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler, konuşmasının başında yasa önerisine gerek yazılı, gerekse de sözlü önerilerde bulunarak gelişmesine kakı koyan, sahip çıkarak destek belirten tüm kişi ve örgütlere teşekkür etti.
Özel sektörde çok ciddi sıkıntıların ve sorunların yaşandığını belirten Çeler, sendikalaşmanın hak, kazanım ve koruma olduğunu vurguladı. Ülkede istisnalar hariç birçok iş yerinde emek sömürüsü, hakların yendiği bir ortam olduğunu belirten Çeler, bazı büyük sermaye kuruluşlarının sendikalaşmanın önünü kesmeye çalıştığına dikkat çekti. Çeler, yerel işgücü ile yerli istihdama katkı sağlayacak içerikte olan Yasa’nın, ayrıca iş güvenliği ve sağlığı için de önemli bir kazanım olacağına inanç belirtti.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Ali Şahin de ‘Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklansın’ kampanyasının emekten yana bir girişim olarak hangi gerekçelerle başladığını anlattı. Kıbrıs’ın Kuzey’inde üretimden koparılmanın ve üretimsizleşmenin özel sektör emekçilerinin mücadelesini örgütsüzlüğe mahkum etmekteki etkisine değinen Şahin, ülkemizde emekçilerin, kamu, özel, göç yasası öncesi ve sonrası, yerli, göçmen gibi gruplara bölündüğünü, farklı koşullarla tümünün sömürüldüğünü, birbirlerine düşman edildiğini, bölünmüşlüğün emekçilerin ortak bir mücadele şekillendirmesinin önüne geçtiğine dikkat çekti. 10 ve üzeri kişi çalıştıran işverenlere zorunlu sendika yasasının geçirilmesinin emekçilerin bölünmüşlüğüne ve yaygın sömürüye karşı slogandan öte atılabilecek somut bir adım olduğunu belirten Şahin, yasa tasarısına destek olunması çağrısında bulundu.

“Süreç nasıl işliyor
10 kişi ve üzeri çalışanın olduğu işyerlerinde sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması amacıyla hazırlanan İş (Değişiklik) Yasa Önerisi, 4 Nisan tarihinde düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyu ile örgütlerin bilgisine getirilerek, görüş ve önerilerin iletilmesi için bir haftalık süre verilmişti. Gerek vatandaşlardan, gerekse de örgütlerden gelen öneriler doğrultusunda şekillendirilen Yasa Önerisi geçtiğimiz hafta Meclis’te milletvekillerinin imzasına açılmıştı. İş (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin UBP-DPUG koalisyon hükümetinin güvenoyu almasının ardından yapılacak ilk toplantıda Meclis’in gündemine gelmesi bekleniyor.

“Bazı maddeler…”
Yasa Önerisinde öngörülen bazı maddeler şunlardır: “Bir işverenin, aynı veya farklı işyerlerinde toplam 10 veya 10’dan fazla işçi çalıştırması halinde, işçilerin kendilerinin seçeceği sendikaya üye olması zorunludur.
Aynı veya farklı işyerlerinde toplam 9 işçi çalıştıran bir işverenin, yeni işe alım yapabilmesi için mevcut işçilerin ve yeni alınacak işçinin, kendilerinin seçeceği sendikaya üye olması ve sendika üyelik belgesi getirmesi koşuldur.

Aynı veya farklı işyerlerinde toplam 10 veya 10’dan fazla işçi çalıştıran bir işverenin yeni işe alım yapabilmesi için yeni alınacak işçinin kendisinin seçeceği sendikaya üye olması ve işverene sendika üyelik belgesi sunmaları koşuldur. Sendikasız işçi çalıştıran işverenlerin, söz konusu suçu işlediklerinin sabit olması halinde, bir yıl içinde devlet ve devlete bağlı yarı resmi kuruluş ihalelerine katılma başvuruları, ilgili makamlar tarafından herhangi bir işleme konmaz. İhaleye katılamayacaklar tespit edildikçe, daire tarafından ilgili kuruluşlara bildirilir.”

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × two =

“Sendikasız Çalıştırılma Yasaklansın”[sharebuttonsc]