“Planlı Şehirler Yaratmak Temel Önceliğimizdir”

“Planlı Şehirler Yaratmak Temel Önceliğimizdir”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim ziyaretleri çerçevesinde Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini (KTMMOB) ziyaret etti. Ziyarette, planlı kentleşme ve yeni imar planının hayata geçmesinin gerekliliği üzerinde duruldu, TDP’nin bu konudaki vizyon ve projeleri aktarıldı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit KTMMOB Başkanlığına seçilen Tunç Adanır’ı kutlayarak başladığı konuşmasında ülkede planlı ve sürdürülebilir bir gelişim için Ülkesel Fiziki Plana bağlı, imar planlarının mutlaka tamamlanarak hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Özyiğit, tüm paydaşlar ve KTMMOB ile işbirliği içinde İmar Planlarının tamamlanması, daha önceden imar planı hazırlanan şehirlerin de günümüz sosyal ve fiziki ihtiyaçlarını karşılayabilir hale getirilmesi, ülkemizde çağdaş şehircilik anlayışının yerleşmesi hedefleri olduğunu belirtti.

Şehirlerimizi korumak, güçlendirmek ve daha da geliştirmek için, Sürdürülebilir Kalkınma Stratejilerinin TDP’nin temel hedefi olduğunu aktaran Özyiğit, “Bunun için ekonomik refah, sosyal denge ve sağlıklı bir çevre dahil olmak üzere, sürdürülebilir kalkınmanın tüm boyutlarının aynı zamanda ve eş ağırlıklı olarak ele alınması gerekmektedir. Kaynakları en verimli şekilde kullanırken, ülkemizin fiziksel anlamda sağlıklı gelişimi ile toplumsal ve bireysel yaşam kalitemizi artıracak tüm uygulamaların bütünlüklü bir plana dayanması en önemli unsurdur” ifadelerini kullandı.

Bir plan yapılıncaya kadar geçecek sürede uygulanmak üzere hazırlanan emirnamelerin plan yapılamadığı için kalıcı duruma geldiğini, plansız gelişme sorunlarının çözümünde yetersiz kalınırken, emirname alanlarında doğru planlama yapılamadığı için, ekonomik gelişmenin önünü kesilirken, aynı zamanda sosyal adaletsizlikler de yaratıldığını belirten Özyiğit, “Özellikle son dönemde hazırlanmış olan İskele Yeniboğaziçi Mağusa İmar Planında yaşanan süreçler ortadadır. Bilirkişi ve uzmanların dışlanarak değiştirilen imar planının bilimsellikte uzaklaştığını birebir yaşayarak gördük. TDP, imar planlarının doğru zeminde hazırlanarak hedeflerine ulaşabilmesi için katılımcılık ilkesine bağlı kalarak yasal zemini güçlendirmek için çalışacaktır” dedi.

Adanır: “Adaylarınız Arasında Üyelerimizi Görmek Gurur Verici”
KTMMOB Başkanı Tunç Adanır da konuşmasında seçim sürecinde birliğe yapılan ilk siyasi parti ziyaretinin TDP tarafından yapıldığını kaydederek, TDP’nin Meclis’teki duruşunun bilincinde olduklarını ifade etti. Adanır, TDP aday kadroları içerisinde birlik üyesi meslektaşlarını görmenin de gurur verici olduğunu kaydetti. Konularında uzman kişilerin meclis bünyesinde yer almasını önemsediklerini kaydeden Adanır, “Meclisteki bilir kişi sayısının artması, çok daha doğru, teknik açıdan çok daha verimli yasalar yapılmasına da fırsat tanıyacaktır. Bu anlamda da aday profilleri çok önemlidir” dedi.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 + 1 =

“Planlı Şehirler Yaratmak Temel Önceliğimizdir”[sharebuttonsc]