“Planlı şehirler yaratmak için, AB normlarına uygun “Sürdürülebilir Kalkınma Stratejileri” rehberimiz olacaktır”

“Planlı şehirler yaratmak için, AB normlarına uygun “Sürdürülebilir Kalkınma Stratejileri” rehberimiz olacaktır”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Özyiğit, ülkede çarpık yapılaşmanın başını alıp gittiğini belirterek, imarda planlamanın mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Planlı şehirler yaratmak için, AB normlarına uygun “Sürdürülebilir Kalkınma Stratejileri” rehberimiz olacağını kaydeden Özyiğit, şehirlerimizin imar planlarının, yerel yönetimlere daha fazla yetki vererek ve üniversitelerimizin ilgili bölümleriyle ve mimarlar odaları ile işbirliği içinde en kısa sürede tamamlanması, daha önceden imar planı hazırlanan şehirlerin günümüz sosyal ve fiziki ihtiyaçlarını karşılayabilir hale getirilmesi, ülkemizde çağdaş şehircilik anlayışının yerleşmesi hedefleri olduğunu belirtti.

Özyiğit, 7 Ocak genel seçimleri sonrası TDP’nin güçlü bir hükümet temsili ile hali hazırda çalışmaları tamamlanan İmar Planları’nın 6 ay içinde yürürlüğe konacağını ve 2 yıl içinde imar planı olmayan yerleşim yeri kalmayacağını kaydetti.

TDP milletvekili adayları Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (KTMMOB) ziyaret etti. Ziyarette, planlı kentleşme ve yeni imar planının hayata geçmesinin gerekliliği üzerinde duruldu, TDP’nin bu konudaki vizyon ve projeleri aktarıldı. TDP Başkanı Cemal Gürsel Özyiğit, 7 Ocak’ta ki erken genel seçimler için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirterek, gittikleri her yerde çok ciddi destek gördüklerini, toplumun gözündeki temiz güçlü ve özgür bir gelecek istencine tanık olduklarını söyledi.Şehirlerimizi korumak, güçlendirmek ve daha da geliştirmek için, Sürdürülebilir Kalkınma Stratejilerinin TDP’nin temel hedefi olduğunu aktaran Özyiğit, “Bunun için ekonomik refah, sosyal denge ve sağlıklı bir çevre dahil olmak üzere, sürdürülebilir kalkınmanın tüm boyutlarının aynı zamanda ve eş ağırlıklı olarak ele alınması gerekmektedir. Kaynakları en verimli şekilde kullanırken, ülkemizin fiziksel anlamda sağlıklı gelişimi ile toplumsal ve bireysel yaşam kalitemizi artıracak tüm uygulamaların bütünlüklü bir plana dayanması en önemli unsurdur” ifadelerini kullandı. .

“İmar Planları”
Bir plan yapılıncaya kadar geçecek sürede uygulanmak üzere hazırlanan emirnamelerin plan yapılamadığı için kalıcı duruma geldiğini, plansız gelişme sorunlarının çözümünde yetersiz kalınırken, emirname alanlarında ekonomik gelişmenin önünü kesilirken, aynı zamanda sosyal adaletsizlikler de yaratıldığını belirten Özyiğit, “TDP, belediyelerin kentsel gelişim projeleri aracılığı ile imar planı hedeflerine ulaşabilmesi için katılımcılık ilkesine bağlı kalarak yasal zemin kazandıracaktır” dedi.

“Kültür mirasımız korunacak”
TDP olarak kültürel miras alanlarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi amacıyla Bütünleşik Kültürel Miras Alanı Yönetim Planları’nın oluşturulmasını hedeflediklerini kaydeden Özyiğit, tarihi doku içerisindeki tescilli yapıların restorasyonu için hibe, ucuz kredi ve işletme vergilerinden muafiyet sağlanmasıyla restorasyonların ve ekonomik faaliyetlerle destekleneceğini kaydetti.

Akyel: “İmar planı için elimizden gelen tüm katkıları yapmaya hazırız”
KTMMOB Başkanı Selcan Akyel de, TDP’nin imar planı ile ilgili projelerini taktir ettiğini vurguladı. Akyel, TDP veya diğer partilerden İmar Planları konusunda kendilerinden yardım istenmesi halinde ellerinden gelen tüm katkıları yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 − six =

“Planlı şehirler yaratmak için, AB normlarına uygun “Sürdürülebilir Kalkınma Stratejileri” rehberimiz olacaktır”[sharebuttonsc]