Özyiğit: “Suyu devreden, Telefonu, Elektriği de devreder”

Özyiğit: “Suyu devreden, Telefonu, Elektriği de devreder”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TC-KKTC arasında imzalanan ve suyun özel şirket tekeline dönüşmesine olanak sağlayacak içerikte olan “Su Temini ve Yönetimine İlişkin Anlaşmanın” teslimiyet anlamına geldiğini vurguladı. Su konusunun toplumsal bir sorun olduğunu, suyun hemen ardından da ekonomik protokolle birlikte, elektriğin, telefonun, limanların özelleştirilmesinin gündeme geleceğini belirten Özyiğit, Suyun özelleşmesine onay verenler, Kıb Tek’in, Telekomünikasyon Dairesi’nin ve toplumun diğer kurumlarının özelleşmesine nasıl karşı çıkacaklar” diye sordu.

TDP Başkanı Özyiğit, yaptığı yazılı açıklama ile, TC-KKTC arasında imzalanan “Su Temini ve Yönetimine İlişkin Anlaşma” ile gündemdeki “Ekonomik Protokole” yönelik değerlendirmelerde bulundu.
“Önemli bir değişiklik yok”

Su ile ilgili anlaşmaya varılan ilk metin ile sonradan değiştirildiği söylenen iki metnin arasında önemli bir değişiklik olmadığını belirten Özyiğit, “UBP, bu teslimiyet metnini zaten en başından beri kabullenirken, CTP de direnir gibi görünerek, aslında metnin özünde değişiklik yapmadan teslimiyete kılıf hazırladı. Hükümet, suyun işletme hakkını devrederek, özel şirket tekeline dönüşmesine olanak sağlayabilecek özelleştirme sürecine onay verdi. İşin özü budur” ifadelerini kullandı.

“Su çok önemli”
Türkiye’den gelen suyun ülke için büyük ihtiyaç olduğunu, buna karşı olmadıkları belirten Özyiğit, ancak, suyun yönetimi ve işletmesi konusunda toplum adına oldukça hassas olduklarını, toplumun geleceğini ipotek altına alan içerikte olan bu anlaşmaya da bu nedenle karşı çıktıklarını belirtti. Anlaşma ile belediyelerin zorla sisteme itildiğini, dışarıda kalacak olan belediyelerin ise resmen boğazlarının sıkıldığını belirten Özyiğit, anlaşma metni ile bir sırat köprüsü kurularak, belediyelere ‘ya buradan geçersiniz, ya da düşersiniz’ denildiğini, girmeyecek olan belediyelere de yaşam hakkı tanınmadığını yineledi.

“Mahalli gelirleri bile şirket toplayacak”
TDP olarak, belediyelerin kapsamının geliştirilerek, bir anlamda yerel hükümetler olması gerektiğini savunduklarını, ancak, bu anlaşma ile tam tersi belediyelere sadece çöp toplama ve ilaçlama görevleri bırakılarak işlevsiz hale getirileceklerini belirten Özyiğit, Belediyelerin mahalli gelirlerini bile özel şirketin toplayacağını kaydetti.

“Su pahalılaşacak”
Suyun fiyatının bile belirlenmediğini, imza atan Başbakanın dahi suyun fiyatını bilmediğini, ancak kesin olan şeyin de bugün suyu 5-10 kuruştan alan belediyelerin özel şirkete devredilmesinin ardından çok daha pahalıya alacağı olduğunu söyleyen Özyiğit, belediyelerin su bölümünde çalışan yaklaşık 350 personelin geleceğinin belirsiz olduğunu, alım garantisi ile de kullanılmayacak olan suyun parasının bile KKTC Maliyesi tarafından şirkete ödeneceğini kaydetti.

“Sıra kalan kurumlarda”
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, özelleştirmelerin yapıldığı her alanda sıkıntı yaşandığını belirterek, Ercan, DAİ-DAK, ETİ ve KTHY’den örnekler verdi, suyun ardından Ekonomik Protokolle birlikte elektrik, limanlar ve telefonun özelleştirilmesinin gündeme geleceğini kaydetti. Özyiğit, toplumun zarar göreceğini bile bile, KTHY’yi iflas ettirip kapatan, DAÜ’de Okul Öncesi Kurumları devreden, Ercan Havaalanını devreden CTP ile UBP’nin oluşturduğu hükümet, Kıb Tek ile Telekomünikasyon Dairesi’nin özelleştirilmesine mi karşı çıkacak. Bu konuda ne bizlerin, ne de toplumun en ufak bir umudu yoktur” diye konuştu.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 2 =

Özyiğit: “Suyu devreden, Telefonu, Elektriği de devreder”[sharebuttonsc]