Özyiğit: “Polis Devleti yaratılmak istenmektedir”

Özyiğit: “Polis Devleti yaratılmak istenmektedir”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Genel Sekreter Asım İdris, Merkez Yönetim Kurulu üyesi Av. Boysan Boyra ve Parti Meclisi üyesi Av. Ahmet Said Sayın ile birlikte bu sabah parti genel merkezinde Güvenlikle ilgili 7 Yasa Tasarısı hakkında basın toplantısı düzenledi.

ÖZYİĞİT: “BU ÜLKEDE ABDÜLHAMİT YASALARININ YERİ YOKTUR”

BOYRA: “PARANOYAK BİR ORTAM YARATILACAK”

İDRİS: “ŞİMDİ SUSARSAK, İLERİDE HİÇ KONUŞAMAYACAĞIZ”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Ekonomik Protokolün halktan, Meclis’ten, siyasi partilerden ve örgütlerden ısrarla saklandığını, kaç kez talep etmelerine rağmen bilgi edinemediklerini belirterek, “Protokolün içeriği neden gizlenmektedir. Şeffaflık anlayışları bu mudur” diye sordu.
Protokolleri kapalı kapılar arkasında görüşenlerin, oluşacak tepkileri bastırmaya yönelik önlemler alamaya çalıştığını, güvenlikle ilgili 7 Yasa Tasarısı’nın da bu nedenle gündeme geldiğini belirten Özyiğit, “Yasa tasarıları ile polis devleti yaratılmak istenmektedir, yapılanlar insan hak ve özgürlüklerine açık bir saldırıdır” ifadelerini kullandı.

TDP olarak güvenlikle ilgili yasa tasarılarına hayat bulmaması için mücadele edeceklerini, geçmesi halinde ise konuyu yargıya taşıyacaklarını açıklayan Özyiğit, ” Abdülhamit yasalarının bu ülkede yeri yoktur” dedi.
TDP Genel Sekreteri Asım İdris de, güvenlikle ilgili Yasa Tasarıları’nın toplumu bastırmaya, susturmaya yönelik olduğunu belirterek, “Şimdi susarsak, ileride hiç konuşamayacağız” dedi.

TDP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Av. Boysan Boyra, temel hak ve özgürlüklerin ciddi anlamda kısıtlanmasına neden olacak içerikte olan güvenlikle ilgili 7 Yasa Tasarısı’nın hayat bulması halinde polis devleti yaratılacağı uyarısında bulundu. Herkesin herkesten şüphe edeceği, konuşmaktan dahi korkacağı, paranoyak bir ortam yaratılacağına dikkat çeken Boyra, “Bu yasalarla toplum nereye götürülmek istenmektedir” diye sordu.

“Şeffaflık anlayışları bu mudur?”
Ülkenin çok kritik ve anlamlı günlerden geçtiğini belirten Özyiğit, toplumun geleceğini şekillendirecek Ekonomik Protokolün de tıpkı su konusunda olduğu gibi kapalı kapılar arkasında konuşulduğunu söyledi. Ekonomik Protokolün halktan, Meclis’ten, siyasi partilerden ve örgütlerden ısrarla saklandığını, kaç kez talep etmelerine rağmen bilgi edinemediklerini söyleyen Özyiğit, toplumun öz varlıklarının devredilmesi, demokratik hak ve özgürlüklerin geri götürülmesi noktasında ciddi endişeleri olduğunu ifade etti.

Bir yandan toplumun geleceğini etkileyecek protokolleri kapalı kapılar arkasında pazarlık eden hükümetin, diğer yandan da oluşacak olan tepkileri bastırmaya yönelik önlemler alamaya çalıştığına dikkat çeken Özyiğit, güvenlikle ilgili 7 yasa tasarısının da bu nedenle gündeme geldiğini vurguladı.

“Abdülhamitin hafiye sistemi”
Polis tarafından istendiği söyleyene Yasa Tasarıları’nın Bakanlar Kurulunda noktasına, virgülüne dokunmadan kabul edilerek Meclis’e gönderildiğini belirten Özyiğit, “Bu yasa tasarıları ile polis devleti yaratılmak istenmektedir. Bu resmen Abdülhamitin hafiye sistemini anımsatmaktadır, yapılanlar insan hak ve özgürlüklerine açık bir saldırıdır” dedi.

Toplum yararına olmayan hiçbir adım ve kararı onaylamalarının sözkonusu olmadığını belirten Özyiğit, sözkonusu anti-demokratik uygulamalara yönelik her türlü direnişi göstereceklerini, gerekmesi halinde konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı.Ekonomik paket tartışmalarının hükümeti de etkilediğini, UBP Parti Meclisi’nin de kendilerinin basın toplantısı düzenledikleri sıralarda bu gündemle toplandığını belirten Özyiğit, “Hükümet bozulur veya bozulmaz, önemli olan toplum yararına icraat yapmaktır. Önemli olan toplumun geleceğidir, kendi ülkesinde demokratik, özgür bir şekilde yaşamasıdır. Herkes bunu içselleştirmeli ve ona göre davranmalı” dedi.

Boyra: “Başbakan yargı konusunda tek başına karar veremez”
TDP MYK Üyesi Av. Boysan Boyra da Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak Meclis’e gönderilen; Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Yasa Tasarısı, Teknik Araçlarla İzleme Yasa Tasarısı, Polis Tarafından Kullanılan Muhbirin Ödüllendirilmesi Yasa Tasarısı, Kontrollü Teslimat Yasa Tasarısı, Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi ve Kullanılması Yasa Tasarısı, Etkin Pişmanlık Yasa Tasarısı, Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarılarının içeriği hakkında bilgilere vererek, değerlendirmelerde bulundu.

Yasaların bir ihtiyaçtan yapıldığını, ancak güvenlikle ilgili 7 yasa tasarısının hangi ihtiyaçtan kaynakladığının topluma açıklanması gerektiğini belirten Boyra, bu tasarıların ekonomik paketin içinde olup olmadığının da açıklanması gerektiğini söyledi. Ekonomik paket içinde yargıyla ilgili nelerin olduğunu da soran Boyra,” Sn. Başbakan yargı konusunda tek başına karar veremez” dedi.

7 Yasa Tasarısı’nın hayat bulması halinde, ‘polisin kuvvetli şüphesi’ gerekçesiyle telefonla yapılan tüm konuşmaların dinleneceğini, yüz yüze yapılan konuşmaların da teknik araçlarla dinleneceğini açıklayan Boyra, insan gözünün görmediği, kulağının duymadığı teknik araçların adada olduğuna yönelik inanç belirtti ve “Bu cihazlar adaya geldi mi, siyasi sorumluluğu olan kişiler bunu mutlaka açıklamalıdırlar” dedi. Yasayla birlikte istenilen her kişinin 6 ay boyunca izleneceğini belirten Boyra, 6 aydan önce ve sonrasında izlenmeyeceğimizi ve kayıt altına alınmayacağımızı kimin kontrol edeceğini, kimin denetleyeceğini sordu. Boyra, Anayasa’nın 19. ve 21. maddeleri olan ‘özel hayatın gizliliği’ ve ‘haberleşme özgürlüğü’ ile ilgili maddelerin ihlal edileceği uyarısında bulundu.

Toplumun içine ‘Gizli Soruşturmacıların’ sokulacağını, bunların devlet memuru da olabileceklerini, bu kişilerin mahkemeye dahi çıkmayacaklarını, delilleri onların yerine mahkemeye polislerin sunacağını açıklayan Boyra, mevcut sistemimizde asıl olan, ‘delilleri toplayan kişinin mahkemede sorgulanma hakkının’ da ortadan kalkacağını söyledi.

Yasa Tasarıları’nın muhbir bulundurma yetkisi de içerdiğini, bu kişilerin ödüllendirileceğini, hatta ödülü vermeyenlerin de suç işlemiş sayılacaklarını belirten Boyra, etkin pişmanlık yasası ile de başkaları ile birlikte suç işleyen bir kişinin diğerlerini ihbar ederek yargılanmaktan kurtulacağını açıkladı, bu durumun mevcut sistemdeki ‘suç ortaklarının şahadeti, öteki suç ortakları için geçerli değildir” prensibini de ortadan kaldıracağını söyledi.

Boyra, bu yasaların hayat bulmasıyla birlikte yargılanacak olan kişilerin suçsuz olsa dahi beraat etmesinin son derece zorlaşacağı uyarısında da bulundu. Boyra, Kontrollü Teslimat Yasa Tasarısı ile birlikte de Polisin hali hazırda asli görevi olan “olay vuku bulmadan önleme” görevinin sona ereceğini, bazı suçların meydana gelme olasılığı gerekçe gösterilerek veya bazı suçlulara ulaşma gerekçesiyle” polisin “suçlu yaratma” veya suç işlenmesini teşvik edeceğini , önce suçun meydana gelmesine izin verip sonra da suçluyu yakaladım” diyeceğini sözlerine ekledi.

Çıkarılması düşünülen bu yasalarla birlikte basın mensuplarının görüntü ve ses almalarına da kısıtlamalar getirileceğini açıklayan Boyra, böylesi bir durumda basın mensuplarının görevlerini yapamayacaklarını, yapmaya kalktıkları zaman da suçlanıp yargılanacaklarını, gazetede yayınlayacakları haberin doğruluğunu kanıtlama haklarının da ellerinden alınacağını, çünkü ses ve görüntüleri mahkemeye sunma hakları olmayacağını belirtti ve bu durumda görüntü ve ses alan basın mensuplarına yasaya aykırı davrandıkları gerekçesiyle dava getirilmeyecek mi? diye sordu

Tüm bu yasaların hayat bulması halinde insan hak ve özgürlüklerinin ciddi anlamda kısıtlanarak polis devleti olma yolunda adımlar atılacağını belirten Boyra, TDP olarak bu yasaların geçirilmesine ciddi şekilde karşı olduklarını, yasaların geçmemesi adına mücadele vereceklerini, geçmesi halinde de konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

İdris: “Toplumu doğru bilgilendirme uğraşındayız”
TDP Genel Sekreteri Asım İdris de konuşmasında toplumda her konuyla ilgili bir gizlilik perdesi olduğunu belirterek, bunun ekonomik protokol ve güvenlikle ilgili yasa tasarıları için de geçerli olduğunu söyledi. TDP olarak öncelikle gerek ekonomik paket, gerekse de güvenlik yasa tasarıları ile ilgili toplumun doğru bilgiye ulaşması için uğraş verdiklerini belirten İdris, toplumun geleceğini ilgilendiren konuların devletlerarası değil, öncelikli olarak toplumla tartışılması gerektiğini, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Güvenlikle ilgili yasa tasarıları hakkında da topluma doğru bilgilendirmeyi yapma uğraşında olduklarını, basın toplantısının amaçlarından birinin de bu olduğunu belirten İdris, “Yasa Tasarıları toplumu bastırmaya, susturmaya yöneliktir, eğer şimdi susarsak, ileride zaten konuşamayacağız” ifadelerini kullandı.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × three =

Özyiğit: “Polis Devleti yaratılmak istenmektedir”[sharebuttonsc]