Özyiğit: “Mağusa Limanında insan hayatına mal olabilecek çok ciddi sorunlar var”

Özyiğit: “Mağusa Limanında insan hayatına mal olabilecek çok ciddi sorunlar var”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Mağusa Limanı’nda altyapı sorunlarının yanı sıra, insan hayatına mal olabilecek çok ciddi tehlikelerin bulunduğuna dikkat çekerek, yetkili makamları önlem almaya çağırdı. Liman içerisindeki trafiğin büyük tehlike oluşturduğunu, birçok yerde elektrik kaçakları olduğunu, ciddi çevre kirliliği yaşandığını, limanın tam bir enkaz haline getirildiğini kaydeden Özyiğit, sırf özelleştirmeye zemin hazırlamak amacıyla Limana hiçbir yatırım yapmayan, ciddi sorunları dahi görmezden gelen yetkili makamların, başta
çalışanlar olmak üzere orada iş yapan herkesin hayatını tehlikeye attığını kaydetti.

Özyiğit, bilerek ve isteyerek batırılan Kıbrıs Türk Hava Yolları ve özelleştirmek istenilenElektrik Kurumu ve Telekomünikasyon Dairesi gibi, Mağusa Limanı’nın da yatırım yapılmayarak özelleştirmeye zemin hazırlandığını kaydetti. Tüm olumsuzluklara rağmen, Limanın bu haliyle bile kar ettiğini, biraz yatırım yapılması halinde çok daha fazla gelir getiren bir konuma yükselebileceğini belirten Özyiğit, “Toplumun malı olan kurumları koruyup, geliştirmek yerine, birilerine peş keş çekmek maalesef öncelik olmaya devam etmektedir” dedi.
Genel Başkan Cemal Özyiğit, milletvekili Hüseyin Angolemli, Mağusa İlçesi Başkan vekili Ece Balcı ile PM üyesi Cemaliye Soğancı’dan oluşan TDP heyeti, Mağusa Limanlar bölgesinde incelemelerde bulundu, Liman İşçileri Şirketi yetkilileri ile görüştü.

“Bu haliyle bile kar ediyor”
TDP Başkanı Özyiğit, yıllardır gereken yatırımlar yapılmayan, günübirlik kararlar ve siyasi çıkar amacı ile yönetilmeye çalışılan Mağusa Limanlar bölgesinin gerçekten kötü durumda olduğunu vurguladı. Özelleştirme niyeti olduğu gerekçesiyle Limanlara yıllardır yatırım yapılmadığının bizzat Limanlar Dairesi Müdürü tarafından dile getirildiğini belirten Özyiğit, altyapısı eksik, ciddi sorunları bulunan, düzensizliğin hakim olduğu bir yapının bile kar ettiğini vurguladı. Önemli bir potansiyele sahip limanlar bölgesine, yıllar içerisinde yatırım yapıp kar oranlarının çok yükseklere çıkarılması yerine, batırılarak özelleştirilmeye çalışılmasının topluma yapılan en büyük kötülüklerden biri olduğunu vurgulayan Özyiğit, kötü haliyle bile kar etmekte olan Limanların özelleştirilmesinin toplumsal ne yararı olacağını sordu.

“Ciddi sağlık riski”
Limanlardan elde edilen gelirin bir kalem altında toplandığını, ancak bu paranın limanlar yerine başka alanlarda kullanıldığını belirten Özyiğit, altyapı açısından yetersiz olan bölgede, ciddi sağlık riski bulunduğuna dikkat çekti. Yıllar önce serbest bölge olmasına karar verilen limanda, tam bir yağmanın hakim olduğunu, bazı alanların işgal edildiğini, atıkların denize döküldüğünü ve sağlık açısından son derece riskli bir hale geldiğini belirten Özyiğit, başta orada çalışanlar olmak üzere, bölge halkının sağlığının gerçekten ciddi tehdit altında olduğuna dikkat çekti.

“Çözümle Birlikte”
Kıbrıs müzakere sürecinin yoğun bir şekilde sürdüğü ve ciddi anlamda çözüm olasılığının olduğu bir dönemde, Limanların özelleştirme düşüncesinin ciddi anlamda sorgulanması gerektiğini belirten Özyiğit, “Coğrafik konumu nedeniyle 365 gün açık kalabilme özelliği bulunan, tarihi ve kültürel öneme sahip Mağusa Limanı olası bir çözümle birlikte çok daha önemli bir konuma gelecektir. Devlet-yerel yönetim işbirliğinde, ilgili sivil toplum örgütlerinin de paydaş olacağı bir yapıda hazırlanacak Master Plan çerçevesinde, bölge kirli sanayiden kurtarılarak turizm ve ticaret limanı haline getirilebilir” ifadelerini kullandı.

“Liman işçilerinin sorunu çok”
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, liman işçileri şirketleri ile emekçilerin birçok sorunları olduğunu, ancak bu sorunların çözülmesi biryana, ilgilenen bir yetkilinin bile olmadığını belirtti. Özyiğit, Liman işçilerinin yükleme ve boşaltma işlemleri ciddi oranda azaldığı için iş yapamadıklarını, bu durumun da ekonomilerini etkilediğini belirtti.Liman İşçilerinin de özelleştirme çalışmasına yönelik ciddi endişeleri olduğunu, bu çalışmanın hep kapalı kapılar arkasında yapılmasının da ayrıca endişeleri artırdığını belirten Özyiğit, limanın bu hale gelmesinde suçu olmayan, ancak olumsuz durumdan en çok etkilenenlerin başında gelen işçilerin, olası özelleştirmeden de en büyük mağduriyeti yaşayacak kesimler olduğunu ifade etti.
TDP Basın Bürosu

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − thirteen =

Özyiğit: “Mağusa Limanında insan hayatına mal olabilecek çok ciddi sorunlar var”[sharebuttonsc]