Özyiğit: “Her doğan bebeğimiz 19 bin TL borçla doğuyor”

Özyiğit: “Her doğan bebeğimiz 19 bin TL borçla doğuyor”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, toplumun büyük çoğunluğunun gün geçtikçe fakirleşmeye, fakirleştikçe borçlanmaya, daha da kötüsü borcunu ödeyemez duruma geldiğini belirterek, “Kişi başına borç 19 bin TL’ye çıkmıştır. Yani, her doğan çocuğumuz 19 Bin TL borçla doğmaktadır” dedi. Merkez Bankası Risk Merkezi’nin Aralık 2016 verilerine göre, bireysel kredilerin miktarının 3 milyar 834 milyon TL’ye ulaştığını belirten Özyiğit, Eylül 2010’da 6 bin 759 TL olan kişi başına düşen bireysel kredi miktarının, 2016’ya kadarki altı yıllık sürede yüzde 178,4 oranında artarak, 18 bin 831 TL’ye ulaştığını, kişi başına düşen borç miktarının ise yüzde 94 oranında arttığını kaydetti. Söz konusu rakamların, bireysel kredilerin her geçen gün biraz daha büyüdüğünü, vatandaşın borç yükünün de arttığını gösterdiğini belirten Özyiğit, ekonomiye ilişkin rakamların iç karartıcı olduğuna dikkat çekti.

2016 yılındaki mahkemelik borçların ise (tahsili gecikmiş) 255 milyon 819 bin TL olarak açıklandığını belirten Özyiğit, hem bireysel kredilerin, hem de kredi kartı borçlarının arttığını kaydetti.

“Hem üzücü, hem düşündürücü”
TDP Başkanı Cemal Özyiğit, ekonomideki kötü gidişatın yanısıra, geçtiğimiz günlerde açıklanan, Kuzey Kıbrıs’ın rekabet edebilirlik puanının yine dünyada son sıralarda çıktığını belirterek, bu durumun, hem üzücü, hem de düşündürücü olduğunu kaydetti. Ticaret Odası tarafından her yıl açıklanan Kuzey Kıbrıs’ın Rekabet Edebilirlik Raporundan dersler çıkarılmaması, her yıl tekrarlanan sorunlara çözüm üretilememesi neticesinde rekabet edilebilirlikte maalesef ilerleme kaydedilmediğini belirten Özyiğit, “Bu durum Kuzey Kıbrıs halkının kaderi değildir, kötü yönetimlerin bedelini toplum ödememelidir” dedi.

İç siyasetteki belirsizlikler, sık sık hükümet değişimi (40 yılda 39 hükümet görev yapmıştır) ve üst düzey bürokrat değişiklikleri ile TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesi nedeniyle ekonominin doğru yönü bulamadığını kaydeden Özyiğit, kötü gidişata rağmen Hükümet edenlerin halkın refah ve yaşam kalitesini artıracak adımlar atmak yerine, partizanca ve popülist uygulamalara devam ettiklerini, hesap sorabilirlik ve hesap verebilirlik mekanizmasının çalışmasına engel olduklarını kaydetti. Özyiğit, alt ve üst yapı eksiklikleri yanında, yüksek enflâsyon, ağır kamu borcu, bütçe açığı, ucuz finansmana erişimin zor olması ve siyasi popülizm Kuzey Kıbrıs’ın rekabet edebilirlikteki kamburları olduğunun altını çizdi. Gelir dağılımındaki bozulmadan dolayı orta sınıfın yok olduğunu ve zengin ve fakir diye ayrışma yaşandığını belirten Özyiğit Ticaret Odası’nın her yıl yaptığı rekabet edebilirlik raporundan dersler çıkarılması gerektiğini kaydetti.

“Yapılması gereken…”
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, içinde bulunulan durumda hükümetin lüks harcamaları kısıtlaması, kamuda tasarrufa gitmesi, fazla mesailerle birlikte görev zararlarını azaltması, kayıt dışılığı önlemesi, bağış ve af getirmekten vazgeçmesi gerektiğini belirtti. Ekonominin canlanması için ayrıca, gerçek hayat pahalılığı üzerinden, çalışan ve tüm emeklilere maaş artışı yapılması, asgari ücretin de hayat pahalılığı endeksi üzerinde refah payı ile birlikte artırılması gerektiğini kaydeden Özyiğit, ekonomik anlamda yaşanan mağduriyetin gerçek anlamda giderilmesi için ayrıca, vergi kaçıranların ve gelir beyannamesi vermeyenlerin üzerine korkmadan gidilmesi, belirli kesimlere milyonlarca TL’lik vergi affı sağlamaktan vazgeçilmesi, ek mesainin kaldırılarak vardiyaya geçilmesi, kayıt dışı yaşamın üzerine kararlılıkla gidilmesi, ülke kaynaklarının peş keş çekilmekten vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 + 7 =

Özyiğit: “Her doğan bebeğimiz 19 bin TL borçla doğuyor”[sharebuttonsc]