Öztabay: “Polis mensupları çok ciddi sorun ve mağduriyet yaşamakta”

Öztabay: “Polis mensupları çok ciddi sorun ve mağduriyet yaşamakta”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yönetim Kurulu üyesi Av. Ayşe Öztabay, polis mensuplarının yaşadığı sorunlar ile mağduriyetin defalarca söz verilmesine rağmen çözülmediğini, haksızlıkların devam ettiğini, bunun da hem polisteki motivasyon ile verimliliği düşürdüğünü, hem de başka sorunları da tetiklediğini vurguladı.
Yasanın, 25 yıl üzerinden emekliye çıkma hakkı kazanan polislerin emekli maaşını alabilmek için 55 yaşını doldurmalarını öngördüğünü belirten Öztabay, 50 yaşına gelmeden emeklilik hakkı kazanan polislerin emekli maaşı almak için yıllarca beklemek zorunda kaldıklarını kaydetti. Yasaya göre 25 fiili yılını dolduran askeri personel emeklilik ikramiyesi ve maaşı alabilirken, aynı statüde bulunan polis mensuplarının bu uygulamadan muaf tutulmasının eşitlik ve adalet ile bağdaşmadığını belirten Öztabay, başta personel azlığı olmak üzere çeşitli gerekçelerle fazla mesai çalışmak zorunda bırakılan polislerin, bu çalışmalarının karşılığını alamadıklarına dikkat çekti.

TDP MYK üyesi Av. Ayşe Öztabay, Polis Terfilerinin araştırılması ile ilgili Meclis Araştırma Komitesi’nin dün açıklanan raporunun da çok ciddi bulguları ortaya koyduğuna dikkat çekti. ‘Sözlü sınavda kopya verilmesi’, ‘sınava itiraz hakkı olmaması’ gibi birçok olumsuz unsuru içeren ve yasa ve tüzüklerin adalet ve şeffaflık ilkelerini da gözeterek yeniden ele alınması gerektiğini ortaya konan raporu detaylı bir şekilde inceleyeceklerini belirten Öztabay, “Umarız raporda yazılanlar dikkate alınır ve gereken adımlar atılır. bu İşin takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz” dedi.

TDP MYK üyesi Av. Ayşe Öztabay yaptığı yazılı açıklama ile polis terfileri ile ilgili Meclis Araştırma Komitesi’nin raporu, polis mensuplarının yaşadığı sıkıntı ve mağduriyet, bundan kaynaklı yaşanan diğer sorunlar ve atılması gereken adımlara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

“Çağdaş ve istikrarlı bir yapı kurulmalı”
Polis örgütünde yaşanan sıkıntıları yakından takip ettiklerini, parti olarak da yıllardır bunları dile getirirken çözüm önerilerini de ortaya koyduklarını belirten Öztabay, demokratik hukuk devleti nitelendirilmesi için, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün yaşama geçmiş, insan haklarının da güvence altına alınmış olması gerektiğini, bunu yaşama geçirecek kurumların başında da polis örgütünün geldiğini belirtti.

Birçok tartışmanın odak noktasında olan Polis Örgütü’nde eğitim sisteminin geleneksel yapı yerine çağdaş yöntemlerle yapılmasının önemine vurgu yapan Öztabay, polislerin gerek teknoloji, gerek sosyal alandaki gelişmelere paralel olarak, toplumla iyi ilişkiler içinde, insan haklarına saygılı, ancak yasaların uygulanması ve toplumsal yaşamdaki güvenliği etkilemeyecek bir yapıda yetiştirilmeleri gerektiğini kaydetti. Öztabay, yeni polis alımlarının ve eğitiminin, dünyada özellikle son yıllarda gelişim gösteren polis eğitimindeki yeni anlayış temel alınarak, ülkemizin sosyo-kültürel yapısı da göz önünde tutularak yapılması gerektiğini kaydetti. TDP MYK üyesi Av. Ayşe Öztabay, altyapının ve maaşların yeterli olduğu, adalet ve eşitliğin sağlandığı, istikrarlı bir örgüt yapısı kurulmasının şart olduğunu, bunun için de gerekli yasal ve idari düzenlemelerin ivedi olarak yapılması gerektiğini kaydetti.

“Aşırı çalışma saatleri …”
Polis’te çalışma sisteminin ağırlıklı olarak vardiya şeklinde olduğunu, ancak çoğu personelin maalesef fazla mesai yaptığını, bundan dolayı da fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik yıpranmışlığın ileri boyutlara taşındığını belirten Öztabay, “Fazla çalışmasının karşılığını maddi olarak alamayan polislerimiz yeterli dinlenme şansı da bulamamakta, bunun doğal sonucu olarak da hem verimliliği düşmekte, hem de toplumsal olaylarda vatandaşlarla karşı karşıya gelindiği durumlarda zaman zaman yeterli derecede sağduyulu davranma kabiliyetini gösterememektedirler” ifadelerini kullandı.

Polisin çalıma şartları ne kadar iyi olursa, bunun hem çalışmalarına hem de toplumla iletişime aynı oranda olumlu yansıyacağını belirten Ayşe Öztabay, mevzuat düzenlemeleri ve personel eğitiminin gerekli ancak tek başına yeterli olmadığını, çalışma ve maddi koşullar gözardı edilerek, sadece mevzuatın devreye konulması ile İnsan Hakları konusunda başarılı olmayı beklemenin aşırı derecede iyimserlik olacağını kaydetti.

“Polis, sivile bağlanmalı”
TDP MYK üyesi Av. Ayşe Öztabay, sivilleşme ve demokratikleşmenin ileri götürülmesi, ayrıca polis mensuplarının yaşadığı yapısal sorunların en köklü çözümünün polisin sivile bağlanmasından geçtiğini belirterek, parti olarak polisin sivile bağlanmasının en temel hedefleri arasında olduğunu vurguladı. Polisin sivile bağlanması konusunun tüm partilerin seçim programına konduğunu, ancak hükümete gelen UBP, CTP ve DP’nin bu konuda verdikleri sözleri tutmadıklarını anımsatan Öztabay, “TDP olarak 2011 yılında polisin sivile bağlanması konusunda meclise öneri sunmuştuk. Ancak bu önerimiz maalesef bizim dışımızdaki partiler tarafından ısrarla ileri götürülmemektedir. Eğer polisi denetleyemiyorsak, polis içindeki uygulamalara bakamıyorsak, hiçbir şekilde hesap sorulamıyorsa bu yapının mutlaka değişmesi zorunluluğu vardır. Bizler bu konuda son derece kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten + 16 =

Öztabay: “Polis mensupları çok ciddi sorun ve mağduriyet yaşamakta”[sharebuttonsc]