LTB Yasa Önerisi

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına,

 

Lefkoşa Türk Belediyesinde yaşanan olumsuzlukların, çıkan anlaşmazlıkların ve çözülmesi için yapılması gerekenlerin araştırılması gerekli olmuştur. Bu nedenle ekteki gerekçeler ışığında Meclis Araştırma Önergesini İçtüzüğün 119’uncu maddesi uyarınca önerir. Araştırma Komitesi Kurulması yönünde desteğinizi bekler saygılar sunarız.

 

 

Milletvekilinin Adı:                                                                                           İmzası:

 

GEREKÇE

 

Lefkoşa Türk Belediyesinde aşağıda belirttiğimiz çok ciddi olumsuzluklar ve anlaşmazlıklar yaşanmaktadır:

-Son dönemde ciddi bütçe açıkları olduğu, telafi edilemez duruma geldiği ve borçları nedeniyle belediyenin battığı iddia edilmektedir.

-Basına yansıyan Sayıştay Raporunda da usulsüz ihalelerin, uygulamaların ve borçlanmanın yapıldığı söylemleri ortadadır.

-Başkanın, sendika ile sürekli çatışma içinde olduğu görülmekte bu da çalışanları huzursuz etmektedir.

-Ayrıca son dönemde Başkanın, Maliye Bakanı ile de birbirlerini suçlayıcı açıklamaları olmuştur.

-Belediyenin fazla personeli olduğu ve işten çıkarmalar olabileceği söylemleri ortadayken ve yeterli elemanı varken, belediyenin dışardan hizmet satın alarak bazı görevleri yerine getirdiği görülmektedir. Bu da belediyeye ek külfet getirmekte israfa neden olmaktadır.

-Bu sorunlar çalışanları ve sendikalarını ciddi endişeye sevketmekte ve gelecek kaygısına itmektedir.

Bu gerekçelerle; Lefkoşa Türk Belediyesinin sorunlarının ortaya konularak usulsüzlük, yasa dışılık olup olmadığının araştırılması, kusurluların belirlenmesi, iş barışının sağlanması, toplumun aydınlatılması, çalışanların gelecek endişesi duymadan huzurlu çalışma ortamına kavuşması ve belediyenin tüm olumsuzluklardan kurtarılması için Mecliste bir araştırma komitesi kurularak araştırılarak bir çözüm üretilmesi gerekli olmuştur. Meclis Araştırma Önerisini sunarken desteklerinizi bekler bu konunun enine boyuna tartışılması ve olumlu bir sonuca ulaşılmasına olanak tanınmasını temenni ederiz.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen + eight =

LTB Yasa Önerisi[sharebuttonsc]