“KTMMOB İmar Planı konusunda yol gösterici olmalı”

“KTMMOB İmar Planı konusunda yol gösterici olmalı”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (KTMMOB) artık son aşamasına gelmekte olan Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’na yönelik kamu yararına dönük olarak yönlendirici ve yol gösterici olması gerektiğini kaydetti.

Ülkesel ve bölgesel gelişimlerin kamu yararına ve planlı olması noktasında önemli görevleri bulunan Birliğin, İmar Planına yönelik görüş ve düşüncelerinin önemine vurgu yapan Özyiğit, “İçişleri Bakanlığı, İmar Planının hazırlanması sürecinde diğer paydaşlar gibi KTMMOB görüş ve önerilerini dikkate almalıdır. Birlik de ortaya koyacağı görüş, düşünce ve önerilerle bu planların kamu yararına olacak şekilde hazırlanmasına katkıda bulunmalı, bu görüş ve düşüncelerini de toplumsal duyarlılığı artırmak adına kamuoyu ile paylaşmalıdır” dedi.

TDP, Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’na yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Belediye Başkanlarını ziyaret eden TDP heyeti dün de KTMMOB’ni ziyaret etti. Genel Başkan Cemal Özyiğit, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Ercan Hoşkara ve Safiye Özaltıner’den oluşan TDP heyeti, KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal ile İmar Planı’na yönelik görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede ayrıca, TDP’nin planın son şekline yönelik görüş ve düşünceleri ile planda yapılması istenilen değişiklikleri içeren önerilerden oluşan bir dosya Başkan Aysal’a takdim edildi.

Kimsenin İmar Planına karşı olmadığını, ancak yürürlüğe girecek planın, plansızlığı ortadan kaldıracak, belirli zümrelere değil, kamu yararına olacak ve belediyeleri mağdur etmeyecek içerikte olması gerektiğini kaydeden Özyiğit, bu noktada da Birliğin görüş ve önerilerinin son derece önemli olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz günlerde ziyaret ettikleri Belediye Başkanları’nın plana yönelik endişeleri olduğu bilgisi aldıklarını, Birliğin de ilk nazarda bazı noktalarla ilgili çekince belirttiği bilgisini aldıklarını anımsatan Özyiğit, “KTMMOB ile de son derece yararlı bir görüşme gerçekleştirdik. Aldığımız bilgiye göre İçişleri Bakanlığı yetkilileri önceki akşam Birlik yetkililerine planın son şekline yönelik açıklamada bulundu. Birlik de görüş, öneri ve uyarılarını detaylı bir şekilde hem bakanlık hem de kamuoyu ile paylaşacağını açıkladı. Bundan sonraki süreçte beklentimiz planın kamu yararına olacak şekilde revize edilmesidir” dedi.

Ülkenin geleceğini çok yakından ilgilendiren İmar Planına yönelik TDP olarak büyük hassasiyet gösterdiklerini ve amaçlarının planın toplumun geneli yararına düzenlenmesine katkıda bulunmak olduğunu söyleyen Özyiğit, “Biz öncelikle kamu yararının olmasını hedefliyoruz. Bu bizim için olmazsa olmazdır” dedi.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − four =

“KTMMOB İmar Planı konusunda yol gösterici olmalı”[sharebuttonsc]