“Kıb Tek’i zarara uğratanlar istifa etmelidir”

“Kıb Tek’i zarara uğratanlar istifa etmelidir”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, toplumun malı olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun yönetenler eliyle bilinçli bir şeklide milyonlarca TL’lik zarara uğratıldığını belirterek, başta Bakan ve Yönetim Kurulu olmak üzere hükümetin bir bütün olarak bundan sorumlu olduğunu vurguladı. Halkın malı olan Kıb – Tek’i zarara uğratmaya kimsenin hak ve yetkisi olmadığını belirten Özyiğit, “Kıb Tek’i zarara uğratanlar istifa etmelidir” dedi.

KIB-TEK’e söz vermesine rağmen yatırım yapmaktan ısrarla kaçınarak özele bağımlılığa zemin hazırlamaya çalışan Bakan Hasan Taçoy ve Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökbörü ve bazı yönetim kurulu üyelerinin, diğer yandan da milyonlarca TL borcu olan imtiyazlı kişilerin elektriklerini kesmediğini belirten Özyiğit, bizzat bazı yönetim kurulu üyeleri tarafından, kurum içindeki siyasi baskılar nedeniyle yüz milyonlarca liralık zarar meydana geldiği ve elektrik kesme ya da bağlama işlemlerinin suiistimal edildiği gerekçesiyle Sayıştay ile Ombudsman’a şikayette bulunulmasının da olayın vahametinin göstergesi olduğunu kaydetti.

Temiz enerji sağlayan ve sürdürülebilir yapıya kavuşmanın yolunun 4’lü hükümet döneminde, Kıb-Tek yönetiminin ortaya koyduğu enerji yatırım stratejisine uygun hareket etmek olduğunu vurgulayan Özyiğit, Bakan Taçoy’un da El Sen ile imzaladığı ve yatırımı öngören protokole uymadığını, Yönetim Kurulu’nda bu yönde alınan kararları Bakanlar Kuruluna sunmadığını kaydetti.

Ekonomik olumsuzluklar nedeniyle, borcunu ödeyemeyen dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın elektriklerinin kesilmesine onay veren Kurum Yönetimi’nin diğer yandan milyonlarca liralık borcu olan bazı imtiyazlı kişilerin elektriğini kesmeye yanaşmadığını, bu haksızlık karşısında ise inisiyatif alan EL-SEN yönetimi ve çalışanlarının ortaya koydukları duruşu selamladıklarını belirten Özyiğit, “Hem görevinizi yapmayıp kurumu ve ülkeyi zarara uğratacaksınız, hem de buna karşı çıkanlara engel olup haklarında işlem başlatacaksınız. Bu nasıl bir yönetim anlayışıdır” diye sordu.

“İşin gerçeği ortada bir hükümet olmadığıdır”
“İşin özü ve gerçeği ortada bir hükümet olmadığıdır” diyen Özyiğit, hükümetin bir kanadının ortağının temsilcileri olmadan karar aldığını, protokole uymadığını, diğer ortağın ise ‘karşıyım’ demesine rağmen ortaklığa devam ederek, alınan kararları hem onadığını hem de hükümetin devamına olanak sağladığını kaydetti. Hükümet bir bütün olduğunu ve alınan-alınmayan tüm kararlarda hükümetin devamına onay veren her iki ortağın da eşit derecede sorumlu olduğunu belirten Özyiğit, “Bir yandan hükümet ortağı olacaksınız, diğer yandan ben söyledim ama dinlemediler diyecek ve halkın mağdur edilmesine neden olan yapının devamını sağlayacaksınız. Bu ne ciddiyetle ne de sorumlulukla bağdaşır” dedi.

“Kıb Tek Toplumun malıdır, öyle de kalacaktır”
“Kıb-Tek toplumun malıdır öyle de kalacaktır” diyen Özyiğit, bu yönde mücadele veren El Sen’in yanında durmaya devam edeceklerini vurguladı. Özyiğit, ülkede tüm enerji talebini karşılayan, üretim maliyetlerini düşüren ve çevre dostu üretim yapabilen özerk yapıya sahip bir Kıb-Tek olması gerektiğini, bunun için de Kıb-Tek’e yatırımın şart olduğunu belirtti.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 − nine =

“Kıb Tek’i zarara uğratanlar istifa etmelidir”[sharebuttonsc]