“İmar Planına yönelik uyarılardaki haklılığımız ortaya çıktı”

“İmar Planına yönelik uyarılardaki haklılığımız ortaya çıktı”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bir süreden beridir Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planının, kamu yararına olmadığı, belirli zümrelere hizmet edeceği, altpayısız yapılaşmanın devam edeceği yönünde uyarılarda bulunduklarını anımsatarak, “Gelinen aşamada uyarılarımızdaki haklılığımız ortaya çıktı” dedi.

Birleşik Kurulda oylaması gerçekleştirilen İmar Planı’nın, haklı endişe ve gerekçelerini ortaya koyan 3 Belediye Başkanı’nın oyuyla reddedildiğini, önemli paydaşlardan K. T. Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (KTMMOB) planda çok ciddi yanlışlık ve eksikliklerin olduğunu açıkladığını, DAÜ Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KENT AG)tarafından hazırlanan raporda ise planın ciddi bir revizyona ihtiyacı olduğunun ortaya konduğunu belirten Özyiğit, “Bu gerçekler ortada iken, Sn. Bakana düşen görev ‘Ben yaparım olur ‘ mantığı ile hareket etmek yerine, bu endişe, uyarı ve görüşleri dikkate alması ve planı kamu yararına olacak şekilde revize etmesidir” dedi.

Belediye Başkanlarının yaptıkları açıklamada taslağın çelişkiler içerdiği, alt yapısı dahi olmayan hektarlarca arazinin kullanıma açıldığı, kamuya ait arazilerin şahıslara peşkeş çekilmek istendiği ve imar adaletinin olmadığı yönünde endişe ortaya koyduklarını, KTMMOB tarafından yapılan açıklamada orman ve verimli tarım arazilerinin üretimde tutulması, Kıbrıs Türkünün kendi bölgesinde yabancılaşmaması ve planı destekleyecek yasa ve tüzüklerin yapılması başta olmak üzere 8 maddelik tespit ve öneri ortaya konduğunu belirten Özyiğit, DAÜ tarafından hazırlanan raporda da özet olarak revizyona ihtiyacı olan planın, belirlenen vizyon, amaç ve hedefleri sağlayacak şekilde yeniden ele alınması gerekliliğine vurgu yapıldığını ifade etti.

“İmar Planı kamu yararına hizmet etmeli”
Geçtiğimiz haftalarda ilgili Belediye Başkanları ve KTMMOB’ni ziyaret ederek TDP olarak görüş ve önerilerini paylaştıklarını, belediye başkanları ile birliğin plana yönelik endişe ve önerilerini not ederek kamuoyu ile paylaştıklarını anımsatan Özyiğit şunları kaydetti: “İmar planı ile ilgili elde ettiğimiz bilgileri Sn. Bakan ve kamuoyu ile paylaştıktan sonra geçtiğimiz gün de konuyu Meclis’e taşıdık. Günün sonunda ortaya koyduğumuz endişe ve görüşlerde haklılığımız ortaya çıktı. Kimse İmar Planına karşı değildir, ancak yapılacak olan plan da belirli zümrelere değil kamu yararına hizmet etmelidir. Bu konuda oldukça hassasız, verdiğimiz uğraş da tamamen bunun içindir.”

“Değişiklikler kamu yararı için yapılmadı”
Gelinen aşamada plan üzerine değişiklik yapmak için 26 Aralık’a kadar süre olduğunu, planın kamu yararına döndürülmesi ve planı destekleyecek tüzüklerin hayat bulması için gerekirse emirnamenin kısa süreliğine uzatılabileceğini kaydeden Özyiğit, “Kimse sürenin arkasına saklanmasın, plan kamu yararına düzeltmek için niyet varsa bunun çözümleri rahatlıkla bulunur” dedi.

Gelinen aşamada planla ilgili uzlaşının kamu yararı temelinde sağlanması için uğraş verilmesi gerektiğini kaydeden Özyiğit, paydaşların görüş ve önerilerine kulak verilmemesi halinde plandan kaynaklanacak sorun ve sıkıntıların bütün siyasi sorumluluğunun sürece onay verenlerin sırtında kalacağı uyarısında bulundu.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

six + six =

“İmar Planına yönelik uyarılardaki haklılığımız ortaya çıktı”[sharebuttonsc]