İdris:”Toplumu dönüştürme çabalarının karşısında olacağız”

İdris:”Toplumu dönüştürme çabalarının karşısında olacağız”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Asım İdris, Din İşleri Dairesi’nin yapısal işlevini ve baremlerini düzenlemek adına yapıldığı belirtilen Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin bu şekliyle kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirtti. Bu alanda bir düzenleme yapılmasının ihtiyaç olduğunu, ancak bunun sadece din İşleri Dairesi ile sınırlı değil, kamuda köklü reform şeklinde olması gerektiğini belirten İdris, “Kamuda köklü reforma ihtiyaç varken sadece bunu gündeme getirmek, üstelik de alelacele tartıştırmadan yapmak doğru değildir” dedi.

TDP, Baraka Kültür Merkezi, Bağımsızlık Yolu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, komiteden Meclis’e sevk edilen Din İşleri Dairesi (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni, “dini anlayış dayatması olduğu” gerekçesiyle protesto etti. TDP adına Genel Sekreter Asım İdris açıklamalarda bulundu.

UBP, CTP ve DP oyları ile Komite’den oybirliği ile geçen değişiklik yasasında rahatsızlık yaratan birçok nokta olduğunu belirten İdris, Gençlik Dairesi’nin bütçesinin kısılması, isminin bakanlık levhalarından kaldırılması, Koordinasyon Ofisi’nin gündeme gelmesinin birbiri ile bağlantılı olduğunu söyleyen İdris, tüm bu adımların gençliği, toplumu dönüştürme çabalarının bir parçası olduğuna dikkat çekti.

Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni de detaylı şekilde inceledikleri zaman Din İşleri Dairesi’nin etkinlik alanının ciddi şekilde genişletildiğini, kadro sayısının çok yüksek seviyelere çıkarıldığını, müsteşar, halkla ilişkiler, basın danışması gibi kadrolar yaratılarak bir Bakanlık seviyesine getirilmek istendiğini belirten İdris, bu şekilde Din İşleri Dairesi’nin asli görevlerinin çok üzerinde bir yetkiyle donatılmak istendiğini kaydetti.

Kuran Kursları ile ilgili Din İşleri Dairesi’nin Eğitim Bakanlığına istemde bulunacağını, Eğitim Bakanlığı’nın bu talepleri yerine getirmemesi halinde ise bu yasayla birlikte Din İşleri Dairesi’nin kendisinin ifa edebileceğini belirten Asım İdris, Eğitim Bakanlığı’nın uhdesinde bulunan konuların, Bakanlık saf dışı bırakılarak yapılmasına olanak tanınacağını ifade etti.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine göre 15 yaşın altındaki kişilerin çocuk sayıldığını anımsatan İdris, bu yasa tasarısına yaş sınırı konmayarak, çocuk yaştaki bireylere kuran eğitimi verilmesinin yasallaştırılmaya çalışıldığını, bunun doğru olmadığını, ifade etti.

Anayasa’da belirtilen, laik, demokratik, hukuk devleti ilkelerine bağlı olarak, tüm dinlere, görüşlere, eğilimlere, yaklaşımlara saygılı bir parti olarak bu yasayı kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirten İdris, “Bu yasanın tartışılmadan, toplumdan kaçırılarak alelacele gündeme getirilmesi doğru değildir. Tasarıya TDP olarak oyumuzun ret olacağını belirtmek isterim” diye konuştu.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 1 =

İdris:”Toplumu dönüştürme çabalarının karşısında olacağız”[sharebuttonsc]