İdris: “Sn. Berova’nın üslubu o makama yakışmıyor”

İdris: “Sn. Berova’nın üslubu o makama yakışmıyor”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Asım İdris, eğitimdeki kaosu daha da derinleştiren Eğitim Bakanı Özdemir Berova’nın eğitim sistemindeki sorunları gidermek yerine, yanlışlıklara dikkat çekerek, eğitimin düzelmesi adına öneri koyanlara saldırmayı tercih ettiğini belirterek, “Sn. Berova açıklamaları çarpıtarak aslında kendi açıklarını gizlemeye çalışıyor. Ancak bu durum, eğitim bakanlığının iyi yönetilmediği ve en kötü yönetilen bakanlıklardan olduğu gerçeğini değiştirmiyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’den 167 öğretmen getirilmesi ile ilgili yaptığı açıklamaya yanıt veren Berova’nın kendisini ‘yalan söylemek’ ve ‘çelişmekle’ suçladığını belirten İdris, “Sn. Berova hak etse de kendisine aynı üslupla cevap vermeyeceğiz. Ancak şu kadarını söylemek zorundayım ki Sn. Bakan maalesef doğruları söylememektedir” dedi. Eğitim Bakanı Berova’yı defalarca Tv’de birlikte programa çıkmaya davet ettiğini anımsatarak bu davetini yineleyen İdris, “Sn. Berova gelin istediğiniz kanalda, istediğiniz programda halkın karşısına çıkalım. Eğer bu cesaretiniz varsa buyurun konuşalım, kimin yalan söylediğini ortaya çıkaralım” dedi.

TDP Genel Sekreteri Asım İdris, yaptığı açıklama ile eğitimde yaşanan gelişmeler ile Bakan Berova’nın yaptığı açıklamalara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

“Berova’nın kullandığı üslup giderek çirkinleşmekte”
Bakan Berova’nın dün yaptığı açıklamada “KKTC’de görev alan öğretmenlerin büyük çoğunluğu teknik branşlarda olup, ülkemizde bu alanlarda öğretmen sıkıntısı yaşanmaktadır. 1994 yılında imzalan protokole bağlı olarak Sn. Asım İdris’in de bakanlık yaptığı kısa dönem de dahil olmak üzere, ülkemizde Türkiye’den görevlendirilen öğretmenlerin görev aldığı görülmektedir. Yani Sn. Asım İdris yaptığı açıklamalar ile açıkça yalan söylemekte ve kendisi ile çelişmektedir” ifadelerini kullandığını anımsatan İdris, eğitimle ilgili yapılan eleştirilere karşı önyargılı bir tutum sergileyen Berova’nın kullandığı üslubun da giderek kötüleşmekte ve çirkinleşmekte olduğunu vurguladı.

Berova’nın Eğitimle ilgili olarak yapılan eleştiriler karşısında; “Kara Propaganda”, “Eğitimle zerre gailesi olmayanlar”, “Türkiye Düşmanlığı” ve “Yalancı” ifadelerini kullandığını belirte İdris, bu söylemlerin bakanlık koltuğunda oturan bir kişiye yakışmadığına dikkat çekti ve Bakanlığın tüm toplumun temsiliyeti olduğunun farkında olmadan yapılan, hoşgörü ve demokratik anlayıştan uzak bu üsluptan vazgeçilmesi önerisinde bulundu.

“Bunların hangisi yalan”
TDP Genel Sekreteri Asım İdris açıklamasında ayrıca şunlara da yer verdi: “Açıklamamda Türkiye’de Kıbrıs’a öğretmen gönderilmesi için çıkılan bir münhalden, bu münhallerde rehberlik, özel eğitim ve muhasebe öğretmenlerinin de getirileceğinden bahsediyoruz . Bunlar yalan mı? Bu alanlarda ülkemizde bir çok mezun olduğunu ve bu alanlardaki gençlerin iş bulma konusunda sıkıntıları olduğunu söylüyoruz, yalan mı? Şu anda da ülkemizdeki okullarımızda bu bahsettiğim konularda Türkiye’den gelen ve bizim gençlerimiz işsizken onların yerine öğretmenlik yapanlar olduğunu söylüyoruz, yalan mı?

“Sn. Bakan sadece ihtiyaç alanlarında öğretmen getirildiğini söylüyorsunuz. Rehberlik ve özel eğitim öğretmenliği ve muhasebe konularında münhal çıktınız ve başvuran olmadı mı da siz Türkiye’den bu alanlarda öğretmen getiriyorsunuz. Size bunu sordum, yalan mı?” Kendi açıklamasında bazı teknik öğretmenliklerde yaşanan noksanlıklar konusunda bir eleştiri getirmeyerek, yalnızca ‘rehber’, ‘özel eğitim’ ve ‘muhasebe’ öğretmenliklerinden bahsettiğini belirten İdris, “Bu branşlar dışında gerçekten ihtiyaç olan ve ülkemizde bulunmayan branşlardan nerede bahsettim, eğer ben bu alanlardan bahsetmemişsem yalan bunun neresinde? diye sordu.

Kendi Bakanlığı döneminde imzalanmış herhangi bir protokol, anlaşma veya sözleşmesi bitten öğretmenlerin sözleşmelerinin yenilenmesi söz konusu olmadığını da belirten İdris, bu gerçekler ortada iken kendi bakanlık dönemi ile çelişen bir nokta olmadığını da belirtti. İdris, bakanlığı döneminde sözleşmeleri biten Türkiye’den görevlendirilen rehber öğretmenlerin sözleşmelerinin yenilenmediğini, gerek bakanlık arşivlerinden gerekse de dönemin müsteşarından öğrenilebileceğini de açıkladı. Eğitimle ilgili Bakan Berova’nın yaptıklarının-yapmadıklarının ortada olduğunu, eğitimin içinde bulunduğu durumun da zaten toplum tarafından gözlemlenmekte olduğunu belirten İdris, “Sn. Bakana önerim, eğitim sisteminin ileri gitmesi adına yapılan uyarı ve önerileri göz ardı edip, dahası bu önerileri yapanlara karşı ötekileştirici bir üslup kullanmak yerine, eğitimi kaostan çıkaracak adımları atmasıdır. Eğitimde sorunlar, yapılan önerileri görmezden gelerek, uyarı yapanları da karalayarak değil, bilimsel, akılcı ve ihtiyaç duyulan adımların atılması ile mümkündür” ifadelerini kullandı.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven + 7 =

İdris: “Sn. Berova’nın üslubu o makama yakışmıyor”[sharebuttonsc]