İdris: “Geleceğin Nasıl Şekilleneceğine Toplum Karar Vermeli”

İdris: “Geleceğin Nasıl Şekilleneceğine Toplum Karar Vermeli”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Asım İdris, aylardır tartışılmakta olan su konusunun toplumsal bir sorun olduğunu, suyun hemen ardından da ekonomik protokolle birlikte, elektriğin, telefonun, limanların özelleştirilmesinin gündeme gelebileceğini belirterek, geleceği belirleyecek olan bu sürecin mutlaka toplumun iradesi doğrultusunda şekillenmesi gerektiğini vurguladı.

Su başta olmak üzere, ekonomik protokol ve diğer önemli unsurlarla ilgili tüm siyasi partilerin ne düşündüklerini, plan ve programlarını açık ve net bir şekilde ortaya koymaları gerektiğini belirten İdris, “İçinde bulunulan kaotik durum, halkımızın ve müzakere masasındaki temsilcilerimizin yararına değildir. Somut programlarla halkın karşısına çıkarak önümüzdeki sürecin nasıl şekillendirileceğine dair toplumun iradesine başvurulmalıdır. Geleceğin nasıl şekilleneceğine kapalı kapılar arkasında alınan kararlar değil, toplum karar vermelidir. Erken seçim bir anlamda gelecekle ilgili referandum olacaktır” dedi.

TDP olarak en başından beri yapıcı muhalefet sergilemeye büyük özen gösterdiklerini, toplumsal menfaat doğrultusunda alınan kararlara destek vermekten de çekinmediklerini, bu bağlamda CTP Parti Meclisi’nin su konusunda aldığı karara hiç tereddütsüz destek verdiklerini anımsatan İdris, “Toplumun yanında dursunlar destek olalım, ancak hükümet bu yapısı ile doğru veya yanlış karar alacak noktada değildir. Bu noktada halka gitmek kaçınılmazıdır. Bizim derdimiz nasıl olursa olsun da iktidara gelelim değildir, kaotik ortamdan menfaat elde etme düşüncesinde de değiliz. Birileri bizim adımıza hükümet senaryoları yazarken, biz ilkeli duruşumuzdan azla vazgeçmedik. Gelinen aşamada da iradenin erken seçimle birlikte netleşmesi düşüncesindeyiz” diye konuştu.
Bugüne kadar ülkeyi yönetenlerin yaptıkları hataların ortada olduğuna dikkat çeken İdris, toplumun artık kimin ne yaptığının, ve ne yapacağının farkında olduğunu kaydetti ve TDP olarak toplumsal iradeyi temsil etme kararlılığında olduklarını ifade etti.

“Toplumdan tamamen koptular”
Gerek CTP-DP, gerekse CTP-UBP hükümetinin tamamen toplumdan kopuk bir politika izlediklerini, verdikleri sözlerin tam tersini yaptıklarını, karar ve uygulamaları ile siyasete olan güveni ciddi anlamda erozyona uğrattıklarını belirten Asım İdris, bunun en son örneklerinin de su konusu ile ekonomik paket konusunda yaşandığını kaydetti.
İdris, “Su konusunda olduğu gibi, ekonomik paket konusunda da ne topluma, ne de bizlere bilgi vermiyorlar. Toplum adına imza atacaklar, ama toplumun haberi yok. Kimse bizden böyle bir şeye onay vermemizi beklemesin” dedi.

“Özelleştirmeler toplum yararına değil”
TDP Genel Sekreteri Asım İdris, Ercan Havaalanı’nın özele devredilmesinin ardından tüm fiyatların arttığını, DAÜ”de Üniversite Öncesi Kurumların özele devredilmesi sonrası hem fiyatların arttığını, hem de bazı öğretmenlerin işinden olduğunu anımsattı ve özelleştirmelerin bugüne kadar toplum yararına olmadığına dikkat çekti. Şimdi de tüm yerel kaynaklarla birlikte suyun tamamen özele devredilmek istendiğini belirten İdris, tüm tesisler özele verilecekse ve başka kimse söz sahibi olamayacaksa, vatandaş suya daha fazla para ödeyecekse, buna nasıl evet denebilir ki? diye sordu ve toplumsal menfaat için buna onay vermediklerini kaydetti.

“Topluma karşı saygısızlık”
Biz yönetemeyiz’ anlayışını topluma büyük bir saygısızlık olarak gördüklerini ve TDP olarak bu düşünceyi şiddetle reddettiklerini vurgulayan İdris, bu anlayışın inşa edilmekte olan toplumsal özgüvene de büyük darbe vurduğu uyarısında bulundu. TDP olarak bu düzeni değiştirmek için mücadele ettiklerini belirten İdris, “Toplumun dertleri bizim dertlerimizdir. Toplumun gaileleri, bizim gailelerimizdir. Bizler de halk gibi gelecek adına endişeliyiz, bu nedenle de elimizi taşın altına koyuyoruz. Tek amacımız vardır, o da daha eşit, daha adaletli, demokratik bir düzen yaratmaktır” dedi.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen + 20 =

İdris: “Geleceğin Nasıl Şekilleneceğine Toplum Karar Vermeli”[sharebuttonsc]