İdris: “Enerji’de işbirliği anlaşmasının hangi amaca hizmet edeceği belli değildir”

İdris: “Enerji’de işbirliği anlaşmasının hangi amaca hizmet edeceği belli değildir”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Asım İdris, Meclis’te pazartesi gündeme gelecek olan ‘KKTC ve TC Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma’nın amaç kısmında sadece işbirliğini teşvik etmenin yer aldığını belirterek, TC ile enerji alanında işbirliği yapılması ve bu işbirliklerinin teşvik edilmesinin elbette önemli olduğunu, ancak bu işbirliğinin hangi amaç ile yapılacağının amaçlar kısmında net bir şekilde yazılmasının da son derece önemli olduğunu vurguladı.

İdris, TC ile KKTC arasında yapılacak işbirliği çalışmalarının hangi amaca hizmet edeceğinin, bizi hangi hedefe ulaştıracağının, tartışmalara izin vermeyecek şekilde belirtilmesi gerektiğinin önemine dikkat çekti.
Amacın ve hedefin açık ve net bir şekilde belirtilmediği Anlaşma’nın, enerji alanında dışa bağımlılığı daha da artırmaya ve tüm enerji sektörünün özel bir şirket tekeli tarafından yönetilmesine olanak sağlayabilecek içerikte olduğunu vurgulayan İdris, “Oysa bizim amacımız, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, yenilenebilir enerji kullanımını artırmak, enerjide arz güvenliğini ve kurumlarımızın sürdürülebilirliğini sağlamaktır; enterkonnekte bağlantı ancak böyle bir amaca hizmet ederse anlamlıdır” dedi.
Enerji alanındaki temel sorunlar

İdris, Kuzey Kıbrıs’ta enerji alanındaki sorunların başında; enerjide dışa bağımlılık, yoğunlukla fuel oile dayalı ve çevre dostu olmayan enerji tüketimi, buna bağlı oluşan çevresel sorunlar, enerjide arz güvenliğinin olmayışı, yenilenebilir enerji kaynaklarımızı yeterli düzeyde ve verimlilikte kullanamamamız, yerel petrol ve doğalgaz kaynaklarını keşfetme, işletme ve kullanmadaki eksiklikler ile enerji alanında hizmet veren kurumlarımızın sürdürülebilir olmayan yapıları geldiğine dikkat çekti.

Asım İdris, bu gerçekler dikkate alındığında enerji alanında yapılacak olan işbirliğini teşvik anlaşmasının temel amacının; enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, yerel üretimin özellikle yenilenebilir ve temiz enerji kaynakları açısından artırılması, enerji alanında hizmet veren kurumlarımızın sürdürülebilirliğinin sağlanması, enerjide arz güvenliğinin sağlanması ve daha ekonomik ve temiz enerji kaynaklarına ulaşılması olarak belirlenmesinin mutlak zorunluluk olduğunun altını çizdi.

“Suistimal edilmeye müsait”
Anlaşmada işbirliğinin amacının belirtilmeyerek olayın muallakta bırakıldığını kaydeden İdris, böylesi bir boşluğun suistimal edilmeye müsait olduğuna işaret etti. Anlaşmanın içeriğinin doldurulmadığı ve amacının netleştirilmediği bir durumda, enerji alanında dışa bağımlılığın daha da arttığı ve tüm enerji sektörünün bir özel şirket tekeli tarafından yönetildiği bir noktaya gelebileceği uyarısında bulunan İdris, “Anlaşmanın amacı net bir şekilde ortaya konmadan bunu onaylamamız mümkün değildir. Bu sorumluluğu veya bir başka deyişle sorumsuzluğu hükümetle paylaşmamızı hiç kimse bizden beklememelidir” ifadelerini kullandı.

“Biz de önemle destekleriz”
TDP Genel Sekreteri Asım İdris, bu anlaşmada işbirliği alanlarından biri olarak belirtilen KKTC ile TC arasında deniz geçişi ile bir enterkonnekte sistem kurulmasına, yukarıda dikkat çekilen hususların içerikte yer alması ve amaca hizmet edecek şekilde projelendirilip uygulanmasına ise karşı olmadıklarını kaydetti. Kıbrıs’ı Türkiye üzerinden Avrupa enterkonnekte sistemine senkron paralel olarak bağlayacak ve enerjide arz güvenliği sağlayarak yerel olarak yenilenebilir enerji üretimini artırmamıza olanak sağlayacak projeyi TDP olarak önemle desteklediklerini belirten İdris şunları kaydetti: “Burada önemli olan husus yapılacak olan anlaşmaların toplumun menfaatine hizmet etmesidir. Bunun için de bu işbirliği anlaşmasının amaç kısmında amacın yukarıda belirtildiği gibi net bir şekilde yer alması gerekmekteydi.”

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 5 =

İdris: “Enerji’de işbirliği anlaşmasının hangi amaca hizmet edeceği belli değildir”[sharebuttonsc]