“Hükümet Üreticileri Kaderine Terk Etti”

“Hükümet Üreticileri Kaderine Terk Etti”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Hüseyin Angolemli, ülkede üretici kesimlerin birçok sorunla uğraştığını, bin bir zorlukla ayakta kalmaya çalıştığını, ancak UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin üreticilere kolaylık sağlamadığı gibi, onları kaderleriyle baş başa bıraktığını kaydetti.

Bugün Meclis’te Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın görüşülmesi sırasında söz alan Angolemli, Genel Tarım Sigortası Yasasının geçmişte oy birliği ile geçtiğini anımsattı.

Genel Tarım Sigortası kapsamında oluşturulan fonda 70 Milyon TL olduğu bilgisi aldığını belirten Angolemli, bu miktarın olup olmadığını, varsa da bu paranın faizinin tarım sigortasına mı, yoksa maliyeye mi aktarıldığını sordu. Eğer bu para maliyeye kalıyorsa bunun üreticilere yapılmış bir haksızlık olduğunu belirten Angolemli, böyle bir yanlışlık varsa bunun yasal düzenleme ile düzeltilmesi gerektiğini ifade etti.

Yasa geçmesine rağmen yapılması gerekenlerin yıllarca yapılmadığını, yasaya göre doldurulması gereken kadroların doldurulmadığını belirten Angolemli, “Bu kadrolar şeffaf bir şekilde doldurulmalıdır. Örneğin mühendis ve bilgisayar operatörü kadroları şaibeye yer vermeyecek şekilde doldurulmalıdır. Bunlar olmadığı için kurumun işleyişinde zaman zaman aksaklıklar olmakta, bu da üreticiye zarar vermektedir” dedi. Üreticilere geç ödeme yapılmasının yanlışlığına da dikkat çeken Angolemli, bunun üretici için borçlanma ve ağır faiz yükü altına girmek anlamına geldiğini kaydetti.

Yıllardır olması gereken istihdamlar yerine partizanca istihdamların yapıldığını, son hükümet döneminde de 200’e yakın kişinin sınavsız, münhalsiz işe alındığını belirten Angolemli, hükümetin önceliğinin işe göre istihdam yapmak değil, partizanca istihdam yapmak olduğunu vurguladı.

İşi sadece hayvancılık ve tarım olan kesimlerin sigorta primleri konusunda sıkıntı yaşadıkları bu nedenle hastane hizmetlerinden de yararlanamadıklarını belirten Angolemli, “Bu sorunu aşmak gereklidir, bunun ilk adımı olarak da gerçek üretici ve çiftçi ayrılarak tanımı yapılmalıdır. Bu yapıldıktan sonra da bu kişiler genel tarım sigortası fonu kapsamına dahil edilmelidir” ifadelerini kullandı.

UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin bu yapısı ile ülke yararına, üretici yararına iş yapmasının mümkün olmadığını belirten Angolemli, yine de gördükleri yanlışları ortaya koymanın üreticilerin yaşadıkları sorunları gündeme getirerek öneri sunmanın görevleri olduğunu, bunu yaptıklarını, yapmaya da devam edeceklerini kaydetti.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 5 =

“Hükümet Üreticileri Kaderine Terk Etti”[sharebuttonsc]