“Hükümet Refah Artırıcı Adımlar Atmak Zorunda”

“Hükümet Refah Artırıcı Adımlar Atmak Zorunda”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, virüs dönemi öncesinde zaten ekonomik anlamda zorda olan vatandaşların virüs dönemiyle birlikte daha zor bir döneme girdiğini belirterek, vatandaşların mağduriyetini giderecek önlemleri almakta yetersiz kalan hükümetin refah artırıcı adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşlar ile virüs nedeniyle gerek işyerleri kapatılan gerekse de iş hacimleri daralan kesimlerin ekonomik anlamda krizde olduğunu belirten Özyiğit, “Bu krizin sadece kamuda bordroluların maaşlarından kesinti yapılarak aşılamayacağı en başından belli olmasına rağmen, hükümet maalesef gerekenleri yapamamıştır. Karar mercii olması gereken hükümet ricacı olmayı tercih ederek, sosyal adalete ciddi anlamda zarar vermiştir” dedi.

İçinde bulunulan süreçte ekonomiyi genişletici maliye politikalarının uygulanması gerektiğini, TC’den mali kaynak gelip gelmeyeceğinin belirsizliğinin sürdüğü bu dönemde hükümetin elindeki en doğru seçeneklerden birinin iç borçlanma olduğunu belirten Özyiğit, ancak bu şekilde 2020 yılının daha az hasarla atlatılabileceğini kaydetti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit yaptığı yazılı açıklama ile ülke ekonomisine yönelik değerlendirmelerde bulunarak görüş ve önerilerini aktardı.

“KKTC ekonomisi zaten krizdeydi, virüsle daha da derinleşti”
KKTC ekonomisinin TC ekonomisi ile birlikte salgından önce de adı konmamış bir ekonomik kriz içinde olduğunu, dövizdeki yükselişin tüm ithalatını döviz ile yapan KKTC’yi direkt olarak etkilediğini belirten Özyiğit, bu duruma para politikaları ile müdahale etme imkanı olmayan ülkemizde ekonomiye sadece ‘Maliye Politikası Araçları’ ile yön verebileceğini kaydetti. Vergilendirme ve kamu harcamalarında yapılacak düzenlemelerle ekonomiye bir nebze rahatlama getirilebileceğini kaydeden Özyiğit, ekonomiyi genişletici maliye politikaları gerekliliğinden hareketle, vergilerin düşürülmesi gerektiğini, düşürülen vergiden dolayı oluşacak kayıp verginin ise çok kazanandan gerçek matrahlar üzerinden vergi alınması ile kapatılabileceğini belirtti.

“Genişletici Maliye Politikaları Uygulanmalı”
Binlerce öğrencinin ülkeden ayrıldığını, ne zaman döneceklerinin, dahası dönüp dönmeyeceklerinin belli olmadığını, turizmin de 2020 yılı için büyük oranda kaybedilmiş olacağını belirten Özyiğit, düşen talebi ve reel sektörü canlandırmak için genişletici maliye politikalarının uygulanmak zorunluluğu olduğunu belirtti. Genişletici maliye politikaları uygulayabilmek için hükümetin elindeki seçeneklerden birinin iç borçlanma olduğunu belirten Özyiğit şunları kaydetti: “Devlet çıkaracağı tahvillerle iç borçlanmaya gitmelidir. İç borçlanmanın ekonomide daraltıcı etki yaratmaması için de özel şahıslar veya bankalardan borçlanma yerine, atıl duran fonlardan yararlanılmalı. Örneğin Tasarruf Mevduat Sigorta Fonundan borç alınarak 2020 yılı daha az hasarla atlatılabilir.

TL’nin döviz karşısındaki değer kaybı için KKTC’nin yapabileceği bir şey yoktur, ancak TL’nin önümüzdeki günler ve aylar içerisinde de değer kaybedeceği öngörülmektedir, bundan dolayı oluşacak sorunlar için yasal düzenlemeler ve mali politikalar devreye sokulmalıdır. Bu bağlamda TC ile anlaşarak, TC’den yapılan tüm ithalat döviz yerine TL ile faturalandırılmalı, tüm ithal malların TL ile fiyatlanması zorunlu hale getirilmeli, ev kiraları, okul taksitleri TL ile fiyatlandırılmalı.

“Önlemler Devam Etmeli”
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ekonomik çarkların sağlıklı şekilde dönebilmesi için salgın dolayısı ile alınan önlemlere toplumu ekonomik anlamda rahatlatacak yeni önlemler eklenerek devam edilmesi gerektiğini belirterek, reel sektörün borçlarının ertelenerek, sürelerinin uzatılması ve yeniden yapılandırılması, devletin reel sektör çalışanları için işverenlere işçi sosyal fon desteği sağlaması, önceliği de işçi durdurmayan işverenlere vermesi gerektiğini kaydetti.

Özyiğit ayrıca şunları kaydetti: “Normal üretim ve ciro seviyelerini yakalayana kadar reel sektöre uzun vadeli ve düşük faizli kredi desteği devam etmeli, işini kaybeden emekçilere gelir desteği devam ettirilmeli, yerli üretim mallarına ihracat desteği verilmeli, Tarım ve hayvan üreticilerinin ellerindeki ürün fazlalıkları devlet tarafından alınarak yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerince muhtaç kesimlere dağıtılmalı, hükümet lüks harcamaları durdurmalı, elzem olmayan kalemler için bütçede kaynak ayrılsa dahi, o kaynak yatırım kalemine aktarılmalı, emeklilere verilen makam ve risk tahsisatları kesilmeli.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 1 =

“Hükümet Refah Artırıcı Adımlar Atmak Zorunda”[sharebuttonsc]