Hüdaoğlu: “Yaşananlar Kaos ve Denetimsizliğin Sonucudur”

Hüdaoğlu: “Yaşananlar Kaos ve Denetimsizliğin Sonucudur”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Dr. Suphi Hüdaoğlu, doğmamış bebeklerin yasa dışı bir şekilde hayatlarına son verilmesinin, hem insanlık, hem de hekimlik adına yapılmış büyük bir yanlış olduğunu vurguladı. Hüdaoğlu, bu olayların yıllardır yapıldığının ortaya çıkması ve sonrasında yaşanan gelişmelerin, denetim görevini yapması gereken Sağlık Bakanlığı’nın görevini yapmadığının, ülkedeki sağlık sisteminin de hangi düzeyde olduğunun bir göstergesi olduğunu kaydetti. Başbakan Ömer Kalyoncu ile Sağlık Bakanı Salih İzbul’un konuyla ilgili açıklamalarına ilişkin ise Hüdaoğlu, “Yasa ve tüzüklerle ilgili eksikliklerden şikayet eden siyasiler, aslında kendi görevlerini yıllardır ihmal ettiklerinin itirafını yapmaktadırlar” dedi.

“Büyük bir yanlış”
Türkiye’de dini kuralların toplumsal yaşamda uygulanması için baskılar olduğunu, istenmeyen hamileliklerde de, hamileliklerini yasal sınırlar içinde sonlandırmak isteyen kadınlara tahakküm edilerek kürtaj olanaklarının engellendiğini, bir anlamda yazılı olmayan bir yasak olduğunu anımsatan Hüdaoğlu, tecavüz sonrası oluşan hamililiklerde bile kadınların hamileliklerini sonlandırmamasının istendiğini, baskılar nedeniyle de bazı kadınların bebeğini doğurup ölüme terk ettiğini kaydetti. Kuzey Kıbrıs’ta bu olayların yaşanmasının nedenlerinden birinin de bu olduğunu belirten Hüdaoğlu, “Ancak, yasaların öngördüğünün dışına taşmak, hem hekimliğe, hem de insanlığa yapılan büyük bir yanlıştır” ifadelerini kullandı.

Buradaki esas sorumluların görevleri olmasına rağmen, bu yanlışı denetlemeyen kişi ve kurumlar olduğunu belirten Hüdaoğlu, Devlet yapısının hantal olması, ilgili kurumların görevlerini yerine getirmemesi, sağlık sisteminin de kayıtlı olmaması nedeniyle, her isteyenin, her istediğini yaptığı bir düzen yaratıldığını vurguladı.
Yargı süreci ile alınacak karara müdahil olmalarının mümkün olmadığını, ancak bu gibi olaylardan mutlaka ders çıkarılması gerektiğini belirten Hüdaoğlu, kürtaj ve tüp bebek konusu başta olmak üzere, sağlık sektörünün ciddi bir denetime alınması gerekliliği üzerinde durdu. Kuzey Kıbrıs’ta yaratılan bu kötü düzene hekimlerin de etik ve deontolojik değerlerlerine sahip çıkarak, olumsuz katkı yapmamaları gerektiğini belirten Hüdaoğlu, Sağlık Bakanlığı ile Tabipler Birliği’nin daha aktif denetleme olanaklarının mutlaka yaratılması, yasal olmayan kürtaj olayları ile de engelleyici tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti.

Hüdaoğlu, “TDP olarak sağlık hizmetlerinin derhal çağdaş, etik ve ahlaki değerlere bağlı olarak, hekimle hastanın arasında paranın girmeyeceği, tüm vatandaşların sağlık güvencesi olacağı bir sistem kurulmasını savunmaktayız. Sağlıkla ilgili para kaynağı olarak görünen bu tür olaylar da sıkı denetimlerle engellenmelidir” ifadelerini kullandı.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × three =

Hüdaoğlu: “Yaşananlar Kaos ve Denetimsizliğin Sonucudur”[sharebuttonsc]