Hüdaoğlu: “Sağlıktaki kaos ancak zihniyet değişimi ve bütçenin artırılması ile aşılabilir”

Hüdaoğlu: “Sağlıktaki kaos ancak zihniyet değişimi ve bütçenin artırılması ile aşılabilir”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Dr. Suphi Hüdaoğlu, Kuzey Kıbrıs’ta on yıllardır devam eden ve giderek artan sağlık sorununun doğru bir politika ile başarı öyküsüne dönüştürülebileceğini belirtti. Suphi Hüdaoğlu, bunun için de bütçeden sağlığa ayrılan payın %12’lere çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Sağlık sisteminden bugün ne doktorların, ne sağlık çalışanlarının ne de vatandaşların memnun olduğunu, sağlıkta kaosun hakim olduğunu belirten Hüdaoğlu, “Eğer hastanelerde eko, ultrason, kan gazı ve FAKO cihazları yoksa, laboratuarda malzeme, ameliyathanede alet yoksa, diğer yandan da hekimler çalışma ortamı, özlük hakları, altyapı yetersizliği ve ücretlerden haklı olarak şikayetçiyse, bu durumda hükümet edenlerin kendilerini sorgulaması gerekir ” ifadelerini kullandı.

Hüdaoğlu, hem sağlık sektöründe çalışanların özlük haklarının, maaşlarının artırılabilmesi, ayrıca üçüncü basamak hizmetlerinin verildiği Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin yeniden inşa edilmesi ve diğer yatırımların yapılabilmesi için bütçenin artırılmasının şart olduğunu kaydetti. Hüdaoğlu, tam gün sağlık hizmetin şartlarının oluşturulması gerektiğini, böylece hekimlerin ister devlette, ister özelde tercihini yaparak çalışabileceklerini belirtti.
Bunun dışındaki önerilerin kısmi ve geçici olduğunu, soruna kalıcı çözüm getirmeyeceğine dikkat çeken Hüdaoğlu, “Sosyal devlet anlayışındaki ülkelerde sağlığa ayrılan bütçe en az %12’lerdedir. Sağlığa yeterli bütçe ayırmadıkça yaşanan bu sorun çözülemez. Yapılması gereken bellidir” diye konuştu.

Bütçede sağlığa ayrılan payın artırılmasının en önemli yolunun hükümet yetkililerinin yaptığı gereksiz harcamalar, milyonlarca TL’lik bağışlar ve kaynakların yanlış yönlendirilmesinin önlenmesi ile mümkün olduğunu vurgulayan Hüdaoğlu, bunun için de önce zihniyet devrimi gerektiğini ifade etti. Sağlık alanındaki sorunların sadece iyi niyetle çözülemeyeceğini de belirten Hüdaoğlu, sağlıkta gerçek anlamda iyileştirme ve reform için öncelikli olarak zihniyetlerin değişmesi gerektiğini kaydetti.

“Yapılması gereken”
Sağlık alanında yapılması gerekenlerin belli olduğunu belirten Hüdaoğlu, meslek örgütleri tarafından da kabul gören, kamuda çalışan sağlık personelinin özlük hakları ve maaşlarının iyileştirilerek, tam gün uygulamasına geçilmesi, eş zamanlı olarak da Genel Sağlık Sigortası, Döner Sermaye Yasası, Hasta Hakları Yasası, Sağlık Çalışanları Değişiklik ile Özel Hastaneler Değişiklik Yasa Tasarıları’nın yaşama geçirilmesi gerektiğini ifade etti.Hüdaoğlu böylece vatandaşın en temel haklarından olan hekim seçme uygulamasının da yaşam bulacağını kaydetti.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − 17 =

Hüdaoğlu: “Sağlıktaki kaos ancak zihniyet değişimi ve bütçenin artırılması ile aşılabilir”[sharebuttonsc]