Hüdaoğlu: “Hükümet toplumun sağlığını daha fazla ihmal etmemeli”

Hüdaoğlu: “Hükümet toplumun sağlığını daha fazla ihmal etmemeli”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Suphi Hüdaoğlu, sağlığa ayrılan mevcut bütçe ile sağlık alanında reform yapılamayacağı gibi, yaşanmakta olan sorunların derinleşmesine neden olunacağını, bugün yaşanmakta olan sıkıntıların ve eylemlerin ana nedeninin de bu olduğunu vurguladı.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi’nde, hekim sayısının yetersiz; çalışma koşullarının bozuk ve özlük haklarının geri olması nedeniyle eylem yapan Tıp İş’in haklı olduğuna dikkat çeken Hüdaoğlu, “Hükümet altyapıdan özlük haklarına kadar sorunlara eğilmiyor, ihtiyaçları karşılayamıyor. Toplumun sağlığı daha fazla ihmal edilmemeli” dedi.

TDP olarak Tıp-İş’in haklı eylemlerine destek verdiklerini ifade eden Hüdaoğlu, “İnsan hayatını bu kadar yakından ilgilendiren bu konuda tasarruf yapılması doğru değildir. Haklı olan hekimler ve sağlık çalışanlarıdır. Hükümet bu sorunu en erken zamanda çözmek zorundadır” dedi.

“Bütçedeki pay artırılmalı”

Sağlıktaki çalışma koşullarının kötü olması, özlük hakları ve maaşların yetersizliği nedeniyle mecburi hizmetini tamamlayan doktorların ülkeyi terk ettiğini, kamudaki doktorların istifa ettiğini belirten Hüdaoğlu, sağlıktaki sorunların aşılması ve gerçek anlamda reform yapılabilmesi için öncelikle hükümetin sağlığa bakış açısını değiştirmesi, bütçede sağlığa ayrılan %6.6’lık payın ise mutlaka artırılması gerektiğini belirtti. Sağlık teknolojisi üretmeyen toplumların, üretim yapan ülkelerle arasındaki farkı kapatabilmesi için bütçeden sağlığa iki katı bütçe ayrılması gerektiğine dikkat çeken Hüdaoğlu, “Hükümet kayıt dışı ekonomi ile etkin mücadele başlatmalı, gereksiz harcamalardan kaçınmalı, belirli kesimlere sağlanan vergi affı ayrıcalığına son vermelidir. Buralardan elde edilecek gelirle birlikte var olan bütçe de doğru kullanılarak, sistem iyileştirilmedir” ifadelerini kullandı.

“Koruyucu hekimlik”

TDP Genel Sekreteri Suphi Hüdaoğlu, sağlık alanında kaos yaşanmasına neden olan hükümetin koruyucu hekimlik görevini de yerine getiremediğini belirtti. Gıda Güvenliği’nde ciddi sorunlar yaşandığını, yetersiz toplu taşımacılık ve elektrik santraline filtre takılmaması nedeniyle hava kirliliği oluştuğunu, bundan hem insanların hem de çevrenin olumsuz etkilendiğini anlatan Hüdaoğlu, ülkede temiz enerjiye geçilmesi gerektiğini, bu konuda çok geç kalındığının altını çizdi.

“Yapılması gerekenler”

Sağlık alanında yapılması gerekenlerin belli olduğu belirten Hüdaoğlu, meslek örgütleri tarafından da kabul gören, kamuda çalışan doktorların maaşlarının iyileştirilerek, tam gün uygulamasına geçilmesi,  eş zamanlı olarak da Genel Sağlık Sigortası, Döner Sermaye Yasası, Hasta Hakları Yasası, Sağlık Çalışanları Değişiklik ile Özel Hastaneler Değişiklik Yasa Tasarıları’nın yaşama geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Vatandaşların istedikleri doktordan hizmet alabilmesine olanak tanıyacak, hasta ile hekim arasında para mevzusunun girmeyeceği bir sistemin gerekli olduğunu belirten Hüdaoğlu, giderlerin Genel Sağlık Sigortası’ndan karşılanacağı, sistemde yaşanacak suistimallerin engellenmesi için de hastaların düşük düzeyde primler ise sisteme katkı koymalarının sağlanması gerektiğini söyledi.

“Katkıya hazırız”

Diğer birçok alanda olduğu gibi sağlıktaki sistemin de yeniden kurgulanması gerektiğini belirten Hüdaoğlu, sosyal demokrat bir parti olarak TDP’nin bu yönde atılacak her türlü adıma destek vereceğini açıkladı.  Sistemin yeniden kurgulanması için niyetin yanısıra yeni bir vizyon gerektiğini belirten Hüdaoğlu, “Biz istedik ama Maliye vermedi’ anlayışından artık kurtulmalıyız. Aslında yapılması gerekenler ana hatlarıyla bellidir. İlgili örgütlerin de katılımıyla oluşturulacak ortak akıl çerçevesinde yol haritası belirlenmeli ve atılması gereken adımlar ile alınması gereken kararlar ivedi olarak hayata geçirilmelidir” dedi.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 2 =

Hüdaoğlu: “Hükümet toplumun sağlığını daha fazla ihmal etmemeli”[sharebuttonsc]