Hoşkara: “Girne’de 10 Kat Uygulaması Hemen Durdurulmalı”

Hoşkara: “Girne’de 10 Kat Uygulaması Hemen Durdurulmalı”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Yerel Yönetimler, Şehircilik ve Çevreden Sorumlu Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Hoşkara, ülkenin sürdürülebilir kalkınması için planlı gelişmenin şart olduğunu vurguladı.

Ülkesel Fizik Plan’ın ardından tüm yerleşim yerleri için İmar Planları’nın hayata geçirilmesi gerektiğini kaydeden Hoşkara, “Ülkede planlama şart, ancak, planı beklemeden Girne’deki 10 kat uygulaması hemen durdurulmalıdır” dedi.
Bunların yapılmaması halinde, dönemsel kararlarla günün kurtarılmaya çalışılacağını, ancak uzun vadede bundan tüm ülkenin zarar göreceği uyarısında bulunan Hoşkara, Emirnamelerin, hızlı, kontrolsüz ve plansız gelişmelerin olduğu bölgelerde plan yaparak, planlı gelişmeye geçebilmek için ihtiyaç duyulan zamanı kazandıracak bir araç oluğuna dikkat çekti. Hoşkara, “Bu dönem özünde bir geçiş dönemidir ve mümkün olduğunca kısa sürmelidir. Makul süre 6 ay veya 1 yıl olarak kabul edilebilir. Emirnameler, planların yerini tutamaz; bu sürenin uzaması, planlı gelişme dönemine geçilememesi demektir ve muhtemelen ekonomik kayıplara neden olunmaktadır“ dedi.

‘İmar planları yapılamıyor veya gecikiyor’ diye, Girne’de olduğu gibi, Emirnamelerin amacı dışına çıkarak, zümresel veya kişisel çıkarlar uğruna, emirname değişiklileri yaparak çok katlı ve/veya yüksek yoğunluklu gelişmelerin önünü açmanın hayati bir hata olduğu uyarısında bulunan Hoşkara, “Bu hatadan vazgeçmek için, İmar Planını beklemek kabul edilemez. Girne’de en erken zamanda İmar Planı yapılması şart, ama emirname değişikliği ile verilen 10 kat izinleri, daha da geç olmadan yine emirname değişikliği ile hemen geri alınmalıdır. Bu değişiklik yapılmaz ise Girne için çok yazık olacaktır” ifadelerini kullandı.

İmar Planları’ndan sonra, İmar Uygulama Araçları ile toplum yararına ve çevreyi koruyacak şekilde, kamu inisiyatifinin gelişim projelerine yön vermesi gerektiğini kaydeden Hoşkara, Türkiye, İngiltere ve birçok Avrupa ülkesinde olan, ancak bizde olmayan bu uygulamanın hayata geçmesi için yasal değişiklik ihtiyacı olduğunu, bunun için de siyasi irade gerektiğini kaydetti. İmar planları ile imar uygulama araçlarının hayata geçirilmesi noktasında TDP olarak baskı unsuru olmaya devam edeceklerini belirten Hoşkara, “Kısa vadeli çıkarlar üzerine kurgu yaparsak, uzun vadede mutlaka kaybederiz. Yaşanabilir kentler yaratmak istiyorsak plan yapmalıyız. Yerel yönetimler de toplum yararına gelişim projelerinde inisiyatif üstlenmeliler. Bunda geç mi kalıyoruz evet, ancak daha da geç kalmamalıyız” dedi.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three + one =

Hoşkara: “Girne’de 10 Kat Uygulaması Hemen Durdurulmalı”[sharebuttonsc]