“Federasyondan Vazgeçmek Haklarımızın Rum tarafınca Gasbının Devamından Başka Bir Şeye Hizmet Etmeyecektir”

“Federasyondan Vazgeçmek Haklarımızın Rum tarafınca Gasbının Devamından Başka Bir Şeye Hizmet Etmeyecektir”

Toplumcu Demokrasi Partisi Merkez Yönetim Kurulu Kıbrıs’ta en makul, mümkün ve en gerçekçi çözüm şeklinin Federasyon olduğunu, Kıbrıs’taki tarihsel süreç ve tecrübenin de bunu gösterdiğini vurguladı. Federasyon tezinin tarafların üzerinde uzlaştığı, defalarca çerçeve anlaşması imzaladığı ve BM Parametrelerine girmiş bir olgu olduğu belirtilen açıklamada, maalesef bir sonuca ulaşılamamışsa da Kıbrıs Türk tarafı olarak birçok önemli kazanımların elde edildiği belirtildi.

TDP MYK açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Son Berlin Zirvesi’nde de Kıbrıs Türk Halkının hassasiyetleri üzerinden önemli bir metin ortaya çıktı. Her iki tarafın da onay verdiği metin, iki bölgeli, iki toplumlu federal çözümü net bir şekilde teyit ederken, siyasi eşitlik, kararlara etkin katılım, dönüşümlü başkanlık gibi önemli hususları da içeriyordu. Crans Montana’daki Kıbrıs konferansının ardından masadan kaçan taraf olan ve belirli amaçlarla ‘farklı çözüm modellerini konuşabiliriz’ diyen Anastasiades BM Genel Sekreteri huzurunda çözümün federal zemin çerçevesinde olacağına imza attı.

BM Genel Sekreteri Guterres’in, gayrı resmi 5’li toplantıyı çağırması beklenirken, gerek KKTC Cumhurbaşkanlığı, gerekse de TC Dışişleri Bakanlığı tarafından “2 ayrı devletli çözümden’ bahsedilmekte, BM yetkililerine de bu doğrultuda açıklamalar yapılmakta.

Şu noktanın altını bir kez daha kalın çizgilerle çizmek isteriz ki, 2 ayrı devletli çözüm bugünkü konjonktür ve görünür gelecekte mümkün değildir. Kıbrıs Rum liderliğinin, BM’nin, AB’nin, İslam İşbirliği Örgütü’nün veya Türki devletler dahil herhangi bir dünya devletinin Kıbrıs’ta iki ayrı egemen devleti tanımaya hazır olduklarına dair en küçük bir işaret var mıdır?

Bugünkü konjonktürde gerçekliği ve geçerliliği olmayan senaryolar peşinde sürüklenmek, üstelik bir Türk tezi olan Federasyondan vazgeçmek haklarımızın Rum tarafınca gaspının devamından başka bir şeye hizmet etmeyecektir. Rum tarafı tanınmış dünya ve Avrupa devleti olmanın nimetlerinden yararlanırken, biz de uluslararası hukukun dışında ve ambargolar altında yaşamaya mahkum bırakılacağız. Bu adil olmadığı gibi doğru da değildir. Kimse bizden buna razı olmamızı beklemesin.

Ortada olan, Kıbrıs Türk halkının Rum tarafınca 1963 yılından bu yana gasp edilmiş olan ortaklık haklarıdır. Bu, bize karşı yapılmış ve devam eden büyük bir haksızlıktır. Bu haksızlığı bertaraf etmenin yolu, 25 Kasım 2019’da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile birlikte yapılan Berlin toplantısında varılan mutabakatın gereğini yapmak; eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde iki eşit kurucu devlete dayalı federal bir yapının kurulmasına yardımcı olmak, bu yönde mücadele etmektir.

Yapılması gereken, macera içeren başka yollara sapmak değil, doğru ve haklı olduğumuz tutumu kararlılıkla sürdürmektir. Doğru zeminden sapmamak hem Kıbrıs Türk halkının hem de Türkiye’nin yararına olacaktır. Unutulmasın ki, Federasyon sadece Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye’nin değil, adadaki tüm halkların ve tüm bölgenin çıkarına olacaktır.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − four =

“Federasyondan Vazgeçmek Haklarımızın Rum tarafınca Gasbının Devamından Başka Bir Şeye Hizmet Etmeyecektir”[sharebuttonsc]