“Ev İçi Şiddet Yasasının İvedilikle Görüşülmesini Talep Edeceğiz”

“Ev İçi Şiddet Yasasının İvedilikle Görüşülmesini Talep Edeceğiz”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) tarafından Meclise sunulan ‘Ev İçi Şiddet Yasa Tasarısının Meclis’te ivedilikle görüşülmesini talep edeceklerini belirtti. Özyiğit, ilgili tam paydaşlarla görüşülerek oldukça kapsamlı bir şekilde hazırlanan Tasarının en erken zamanda hayat bulması için TDP olarak ısrarlı olacaklarını kaydetti.

Türkiye’nin, özellikle kadınlar olmak üzere herkesin şiddete maruz kalmaksızın yaşama hakkını korumayı öngören, cinsiyetler arası ayrımcılığın önlenip, eşitliğin sağlanmasını hedefleyen ve İstanbul Sözleşmesi olarak da bilinen “Kadınlara Yönelik ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesine ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinden çekilmesini yanlış bir karar olarak niteleyen Özyiğit, karara yönelik yapılan tepkilerin haklılığına dikkat çekti.

Ülkemizde ve dünyada özellikle de eşitliğin sağlanması ve şiddetin önlenmesi adına daha ileri adımlar atılması gerekliliği üzerinde duran Özyiğit, bunun ilk adımının ‘Ev İçi Şiddet Yasa Tasarısı’nın yaşam bulmasıyla atılabileceğini kaydetti.

Özyiğit, TDP olarak Meclis’te söz konusu Yasa Tasarısı’nın tüm partilerin katılımıyla oluşturulacak bir AD-HOC komitede ivedilikle görüşülerek yasalaşması için gerekli adımları atacaklarını ifade etti.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven + twelve =

“Ev İçi Şiddet Yasasının İvedilikle Görüşülmesini Talep Edeceğiz”[sharebuttonsc]