Ev İçi Şiddet Yasa Tasarısı’nın İvediliği Yarın Meclis’te Oylanacak

Ev İçi Şiddet Yasa Tasarısı’nın İvediliği Yarın Meclis’te Oylanacak

Toplumcu Demokrasi Milletvekillerinin imzalarıyla Meclis’e sunulan Ev İçi Şiddeti Önleme ve Ev İçi Şiddet Gören Kişilerin Korunmasına İlişkin Yasa Tasarısı’nın ivediliği yarın Meclis Genel Kurulu’nda oylanacak.

Geçtiğimiz gün Resmi Gazete’de yayınlanarak halkın bilgisine de sunulan tasarının ivedilik görüşmesinin yarınki Meclis oturumunda yapılarak oylanması bekleniyor. İvediliğin kabul edilmesi halinde tasarı ilgili komiteye giderek görüşülmeye başlanacak.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit yasa tasarısının ivediliğinin yarın Meclis’te görüşüleceğini belirterek, beklentilerinin tasarının oylanarak kabul edilmesinin ardından komitede son şekli verilerek en kısa zamanda yaşama geçmesi olduğunu vurguladı.

Bilimsel araştırmaların ülkemizde her 3 kadından birinin ev içi fiziksel şiddete maruz kaldığını gösterdiğini, ayrıca pandemi döneminde ev içi şiddet oranlarında artış görüldüğünün de yine araştırmalarda ortaya çıktığını belirten Özyiğit, bu verilerin, son 10 yılda ev içi şiddetle mücadele yolculuğunda ileri adımlar atılsa da halen yapılması gereken atılması gereken adımlar olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti. Bunların başında da Ev İçi Şiddet Yasası geldiğini belirten Özyiğit, Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) tarafından 25 sivil toplum örgütünün desteği ile hazırlanan Tasarının ivediliğinin alınarak, komitede tüm paydaşların görüşleri alındıktan sonra, son şeklinin verilmesinin ardından Meclis’te kabul edilerek yaşam bulmasının önemli bir adım olacağını söyledi.

Konuyla ilgili tüm partilerin katılacağı bir komite kurulmasını arzu ettiklerini belirten Özyiğit, komitede tüm önerilerin dinleneceğini, yasa önerisiyle ilgili görüş ve önerilerin ise yirmi gün içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak sunulabileceğini kaydetti.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen + four =

Ev İçi Şiddet Yasa Tasarısı’nın İvediliği Yarın Meclis’te Oylanacak[sharebuttonsc]