EKONOMİK DAR BOĞAZDAN ANCAK ORTAK AKILLA ÇIKABİLİRİZ

EKONOMİK DAR BOĞAZDAN ANCAK ORTAK AKILLA ÇIKABİLİRİZ

TDP olarak bizler, Adanın kuzeyinde ciddi bir ekonomik kriz olduğunu ve bunun her geçen gün artacağını belirtmiştik. Özellikle kendi para birimimiz olmadığından ve Türk Lirasının döviz karşısında yaşadığı erimeden KKTC’nin ciddi şekilde etkilendiğini gözlemlemekteyiz.

 

Dövizdeki artış ve Türk Lirasındaki erimeden kaynaklanan, ekonomik krizde zamların kaçınılmaz olduğunun bilinciyle; öncelikle devlet bütçesine girdi sağlamadan yapılacak olan her zammın, halkın yoksullaşmasına sebebiyet verdiğine vurgu yaparız. Son bir yılda enflasyona bağlı olarak akaryakıtta %130, doğal gazda %122, ilaç fiyatlarında %100 ve temel gıda ile diğer tüketim malzemelerinde %100 zam yapıldığı ortadadır. Kötü ve beceriksiz yönetimin de etkisiyle genel olarak tüm kesimleri özelde ise dar ve sabit gelirli insanlarımızın alım gücü her geçen gün erimeye devam etmektedir. Yoksullaşma artmakta ve yoksullaşmanın durdurulması ve/veya ortadan kaldırılması için de gerçekçi politikalar ortaya konmamaktadır. Kamu maaşlarına, emeklilere ve asgari ücrete yapılan artış da Ocak-Şubat aylarında yapılan zamlar ile önemli oranda erimiştir.

 

TDP olarak tüm seçim süreci boyunca ekonominin az da olsa rahatlayabilmesi için ilk olarak bütçeye girdi sağlanmasını gerektiğine vurgu yapmıştık. Bütçeye para girişini sağlamak adına önerdiğimiz temelde üç başlık vardır. Bunlardan ilki; bir defaya mahsus çıkartılacak bir önerge ile ultra zenginlerden alınacak “Servet Vergisi”dir.  Bir diğeri ise kayıt dışı ekonominin kayıda alınması ve sanal betin vergilendirilmesi yapılmalıdır. Gazinolardaki masa ve makine sayısına göre yapılandırılmış vergi sisteminin yeniden düzenlenip yatırılan bahis üstünden vergilendirmenin revize edilmesi gerekmektedir. Ayrıca toplanamayan iç piyasadaki vergi borçlarının ödenebilmesi için hukuki sürecin başlatılması gerekmektedir. Son olarak da gereksizce yapılan devlet harcamalarının azaltılması devlet bütçesine ciddi katkı sağlayacaktır.

 

TDP olarak içinde bulunduğumuz bu ekonomik durumundan çıkabilmek için diğer önerilerimiz de şu şekildedir:

  • Akaryakıtta zamların kontrol altına alınması, Fiyat İstikrar Fonuna kaynak oluşturacak fon sağlanması ve oluşacak olan bu kaynağın bu amaçla kullanılması gerekmektedir.
  • Elektrikte 300 kws’ya kadar kullanımında indirimli tarife yapılması ya da dar kesime oluşturulacak fondan destek sağlanmalıdır.
  • Kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması için üniversiteler, casinolar ve sanal bahis alanlarında teknik, idari, yasal ve yazılım alt yapısı düzenlemelerine gidilmelidir. Gerçek olmayan bilanço verilerinin gerçek bilançolara dönüşümü için denetimli muhasebe yasasının ivedi olarak güncellenmesi gerekmektedir.
  • Hal Yasası’nın tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunmasını gözetilerek çağdaş bir sisteme getirilerek düzenlenip yasallaştırılması ve hayata geçmesi gerekmektedir. Böylelikle sebze ve meyve fiyatlarındaki kontrolü, ticaretin kayıt altına alınması ve üretilen ürünlerin kaliteli, gıda sağlığı ve güvenirliğine uygun bir şekilde dağıtımının ve satışının yapılması sağlanmalıdır.
  • Kamuda Tasarruf Genelgesi yayınlanarak ivedi olmayan tüm harcamalara son verilmesi gerekmektedir.
  • Temel tüketimde gümrük ve fonların sıfırlanması, raf denetimi için yasanın devlete verdiği “denetimli mallar” kapsamı gözden geçirilmelidir. Bu mallara birim maliyet hesaplanması yapılmalı ve belirlenen birim maliyet üzerinden denetim sağlanması önemlidir. Market ve mağazaların kar marjlarının çok sıkı bir denetim ve kontrol mekanizmasıyla bir an önce disiplin altına alınmalıdır.
  • Her 6 ayda bir yapılan asgari ücret, kamu maaşlarına ve emeklilere yapılan artış, 2 ayda bir yapılmalıdır.

 

Belirttiğimiz tüm konularda, bu alandaki uzmanlarla birlikte gerek siyasi gerekse de sendikal ve sivil toplum örgütleriyle “Ekonomi Konseyi”nin oluşturulması ve alınacak olan tedbir ve icraatların toplum çıkarlarını göz önünde tutacak şekilde oluşturulması en temel unsurumuzdur.

TDP olarak bizler, ülkemizin şu an içinde bulunduğu bu ekonomik krizden çıkartmak adına oluşturacak konseyde dıştan uzman desteği vermeye de hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen + 5 =

EKONOMİK DAR BOĞAZDAN ANCAK ORTAK AKILLA ÇIKABİLİRİZ[sharebuttonsc]