“Bu Dönemde En Büyük Mağduriyeti Yine İşçi ve Emekçiler Yaşamakta”

“Bu Dönemde En Büyük Mağduriyeti Yine İşçi ve Emekçiler Yaşamakta”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Halil Hızal, 1 Mayıs’ın tüm emekçilerin savaşsız, sömürüsüz, barış içinde bir dünya kurma özlemiyle, birlik, mücadele ve dayanışma günü olduğunu belirterek, eşit, özgür ve kardeşçe bir düzen kurulana kadar mücadelenin süreceğini kaydetti.

Halil Hızal, ‘1 Mayıs İşçi Bayramı’ nedeniyle yayımladığı mesajda, önceleri işçilerin iş, aş ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlayan 1 Mayıs’ın, faşizme, şovenizme ve savaşlara karşı çıkarak, daha özgür, daha demokratik ve daha barışçıl bir dünya düzeni talep etmekte olduğunu vurguladı.

Acımasız sömürü düzenine karşı çıkıp örgütlenerek direnmeye çalışan işçi ve emekçilerin dünyanın neresinde olursa olsun bir yandan savaşların son bularak kalıcı barışın sağlanması, diğer yandan da açlığa, yoksulluğa karşı direnerek çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadele ettiklerini anımsatan Hızal, buna karşın ekonomik krizlerde, doğal afet ve salgın hastalıklarla mücadelede yönetenlerin aklına ilk olarak çalışanların haklarını budamak, maaşlarına el uzatmak geldiğini kaydetti.

Bu durumun benzerinin ülkemizde özellikle pandemi döneminde fazlasıyla yaşandığını belirten Hızal, hükümetin ilk olarak maaş ve ücretlere el uzattığını, işçiyi, emekçiyi mağdur ettiğini ifade etti. UBP-DP-YDP azınlık Hükümetinin şimdi de İş Yasası’nın 30. Maddesinde değişiklik yaparak çalışanların toplu iş sözleşmesi haklarını ellerinden almak istediğini belirten Hızal, Toplu İş Sözleşmelerini oradan kaldıracak, İşçi haklarını geriye götürecek, örgütlü yaşama zarar verecek ve emek sömürüsüne yol açacak bu değişikliklere karşı her türlü mücadeleyi vereceklerini kaydetti.

TDP Genel Sekreteri Hızal, ilerici, demokrat, emekten ve üretenden yana olan tüm kesimleri 1 Mayıs Cumartesi günü (yarın) saat 11.00’da Kuğulu Park’ta toplanarak düzenlenecek etkinlikte buluşmaya davet etti.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 + 7 =

“Bu Dönemde En Büyük Mağduriyeti Yine İşçi ve Emekçiler Yaşamakta”[sharebuttonsc]