“Deniz Artık Bitti, Gemi Karaya Oturdu”

“Deniz Artık Bitti, Gemi Karaya Oturdu”

 

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede son dönemde özellikle pandeminin de etkisiyle ekonomi ve sağlık başta olmak üzere her alanda çöküş yaşandığını ancak çare üretmesi gerekenlerin ise aylarca kurultay ve atamadan başka bir işle uğraşmadığını vurguladı.

İş bilmez ve kendi geleceklerini toplumun önüne koyan iş bilmez yöneticiler sayesinde ülkede uzunca bir süredir kaos ve karmaşanın hakim olduğunu belirten Özyiğit, “Gelinen aşamada deniz artık bitti, gemi maalesef karaya oturdu” dedi.

Komiteden Meclise gelene kadar bile değer kaybeden 2022 mali bütçesiyle değil ileriye gitmek günün bile kurtarılamayacağını belirten Özyiğit, “Ya karaya oturan gemiyi yeniden kurtarmak için birlikte hareket edeceğiz, ya da bu anlayışla hareket ederek hep birlikte kaybedeceğiz. Bu kader değildir ve bu ülkeyi ileri taşımak hepimizin sorumluluğu olmalıdır” dedi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit bugün Meclis’te 2022 bütçesi görüşmeleri sırasında söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

“Bu Bütçe Günü Kurtarmaya Bile Yetmez”

Görüşülmekte olan bütçenin mevcut 43. Hükümetin değil, 23 Ocak’ta yapılması planlanan  seçimlerin adından kurulacak Hükümetin bütçesi olacağına dikkat çeken Özyiğit, Maliye Bakanı’nın da ortaya koyduğu rakamlara bakıldığında 2022 yılının her anlamda zor geçeceğini söyledi. 2022 yılı bütçesi ile sorunların ortadan kaldırılmasının mümkün olmadığını, dahası sorunların derinleşmesine neden olacak içerikte olduğunu belirten Özyiğit, “Bu bütçe günü kurtarmaya bile yetmez” dedi.

2022 mali yılı bütçesinin daha hazırlanma aşamasında ve Komiteden Meclise gelene kadarki sürede bile değer kaybettiğine dikkat çeken Özyiğit, TL olarak hazırlanan bütçenin daha yürürlüğe girmeden yaklaşık %35 oranında küçüldüğünü kaydetti. Bu küçülmenin TL’nin döviz karşısındaki seyrine göre yeni mali yıl başlangıcına kadar düşmeye devam edeceğini belirten Özyiğit, bunun da 2022 yılı bütçesinde yatırımlar, mal ve hizmet alımları için ayrılan kaynağın öngörülenleri yapmak için yetersiz kalacağı anlamına geldiğini kaydetti.

“Bütçe Açığı Daha Da Artacak”

Tüm iyimser tahminlere rağmen, genel bütçenin ancak 1 Milyar 530 Milyon TL’lik yerel kaynakla karşılanacağı var sayılan açıkla denkleştirildiğini, Türkiye Cumhuriyeti’nden 2021 yılında gelmesi öngörülen hibe ve kredilerden ancak %30’unun anımsatan Özyiğit, bunun da 2021 bütçesinde öngörülen bütçe açığının iki katı aşacağının göstergesi olduğunu belirtti. Bu açığın da 2022 bütçesine eksi olarak yansıyacağını belirten Özyiğit, 2022 Genel Bütçesinde geleceği ön görülen 2.8 milyarlık kaynağın da ne kadarının geleceğinin belli olmadığını, dolayısı ile 2022 yılının belirsizlikle dolu olduğunu kaydetti.

Bütçenin yerel kaynaklardan karşılanacak açığın %11.5’ olduğunu, aynı şekilde TC’den  aktarılacak kaynağın da bütçenin %22’sini oluşturduğunu belirten Özyiğit, kaynağın gelmemesine bağlı olarak genel bütçe açığının da artacağını ifade etti.

“Mali Bağımlılık Daha Da Artacak”

Gelirlerdeki öngörülen artışın mevcut şartlarda ancak devletin ürettiği tüm mal ve hizmetlere zam yapması ile mümkün olduğunu, zammın ise toplumun gelirlerinde artış olmadığı durumda alım gücünün düşmesi, yani daha az tüketim deme olduğunu belirten Özyiğit, “Daha az tüketim demek de devlet gelirlerinde düşüş demektir” dedi.

KKTC Devletinin hedefinin cari harcama ve cari transferleri yerel bütçe ile karşılamak olması gerekirken, 2022 bütçesinde böyle bir hedef de, kaynak da olmadığını belirten Özyiğit, mevcut şartlarda  Türkiye Cumhuriyetine olan mali bağımlılığı artarak devam edeceğini kaydetti.

Yapılması gereken yerel gelirleri artırmak için kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması ve vergi tabanının genişletilmesi olduğunu, bunun için de “Nereden Buldun Yasası’nın” bir an önce çıkarılması ve mali denetimlerin daha sık yapılması gerektiğini kaydeden Özyiğit, “Gelir artırıcı önlemler yanında devlet tasarruf önlemlerine de öncelik vermelidir. Bunlardan artacak kaynaklarla bilhassa yatırımcı bakanlıklarla, Sağlık ve Eğitim Bakanlıkları bütçeleri artırılmalıdır” dedi.

2022 yılı Genel Bütçesinde yatırımlar için ayrılan %3’lük kaynağın oldukça yetersiz olduğunu belirten Özyiğit, “Eğer %3’lük yatırım dahi gerçekleşse, bu çaptaki yatırımlarla ekonomi nasıl büyütülecek ve halkın refahı ve yaşam kalitesi nasıl yükseltilecektir?” diye sordu. Bakanlıklara ayrılan kaynakların yetersiz olduğunu, özellikle Sağlık Bakanlığına %8.83 oranında bütçeden pay ayrılması düşündürücü olduğunu belirten Özyiğit, Eğitim Bakanlığına ayrılan %11.5 payın ise eğitimdeki sıkıntıların devam edeceğinin göstergesi olduğunu kaydetti.

“Ya Beraber Kurtulacağız, Ya da Birlikte Batacağız”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, gelinen aşamada geminin artık karaya oturduğunu belirterek şunları kaydetti: “Geçtiğimiz yıl da bir önceki Başbakana gelin hep birlikte oturalım bu krizden bir çıkış yolu bulalım dedik, 54 maddelik öneri sunduk, ama dikkate alınmadı. En iyi parayı biz alırız dendi, kurultaydan başka bir işle uğraşılmadı. Sonuç; gemi karaya oturdu. Bu ülkenin yeni saraylara, meclis binalarına değil, toplumun kalkınmasına refah düzeyinin yükseltilmesine ihtiyaç vardır. Şimdi de ya tüm paydaşlar olarak hep birlikte çıkış yolu bulacağız, ya da bu anlayışla devam ederseniz birlikte batacağız. Bu kader değildir, olmamalıdır. Bu zihniyet değişmeli ve toplum, ülke yararına çıkış yolları mutlaka bulunmalıdır.”

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen − four =

“Deniz Artık Bitti, Gemi Karaya Oturdu”[sharebuttonsc]