“Daha Radikal Tedbirler Alınmalı”

“Daha Radikal Tedbirler Alınmalı”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yönetim Kurulu tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs konusundaki gelişmeler ile alınan tedbirleri değerlendirdi. TDP MYK açıklaması şu şekildedir:

• TDP Merkez Yönetim Kurulu olarak öncelikle belirtmek isteriz ki, toplumsal beraberlik ve dayanışmaya en fazla ihtiyacımız olduğu bir dönemden geçmekteyiz. Bu doğrultuda yapılan her açıklamada, alınan her kararda düşünülmesi gereken tek unsur halk olmalıdır. Bu kritik süreçte alınacak olan tüm kararların, tamamen halk sağlığını korumaya yönelik olması, sorumluluktan öte bir zarurettir.

• Cumhurbaşkanı Akıncı’nın dünyayı saran Korona Virüsü ile ilgili Bakanlar Kuruluna başkanlık etmesini ve bugün Meclis’te tüm siyasi parti yetkilileri ile birlikte durum değerlendirmesi yapmasını toplumsal birlik açısından önemli bir adım olarak niteleriz.

• Korona Virüsü’nün daha önce ortaya çıktığı İtalya gibi ülkelerin gerek önlem almakta geç kalması, gerekse önlemlerin yetersizliği nedeniyle bugün içinde bulunduğu sıkıntılı durum, denetim ve önlemlerin aciliyetini çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

• Hem kendi içimizde, hem de Rum Yönetimi ile acil kriz masaları oluşturulmalı. Bu bağlamda iki lider tarafından İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin işbirliğini artırması ve her an temasta olmaları yönündeki uzlaşını selamlarız. İki tarafın işbirliği ve ortak mücadelesi bu adada yaşayan herkes için gerekli ve önemlidir.

• Diğer yandan kendi içimizde de Bakanlar Kurulu tarafından alınan bazı önlemlerin yerinde olduğunu, bazı önlemlerin alınmasında ise geç kalındığını belirtmek isteriz. Unutulmasın ki yaygınlaşmayı önleyecek en önemli unsur, önlemlerin geç kalmadan alınmasıdır. Dünyada yaşanan gelişmeler bunu açık ve net olarak bizlere göstermiştir.

İçinde bulunulan süreçte risk faktörleri ile birlikte, avantajları ve dezavantajları enine boyuna tartışılarak hareket kısıtlaması veya süreli sokağa çıkma yasağı dahil her türlü tedbir konuşulmalı.

• Okulların tatil süresinin uzatıldığı, kitle toplantıları ile spor müsabakalarının ertelendiği bir ortamda, ibadet yerleri, bet ofisleri, kumarhaneler ve gece kulüpleri gibi insanların toplu olarak bulunduğu merkezlerin açık tutulmasının hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Bu konuda ivedi karar üretilmeli.

• Ülkeye gelişlerde yasak konulan ülke sayısı artırılırken, ülkeye gelecek olan vatandaşlarımızın 14 gün süreyle evlerinde kalması gerektiği belirtilmiştir. Devletin bunu denetleyecek organizasyonu var mıdır? Konuyla ilgili TC dahil ülkeye yapılan tüm uçuşlar belirli bir süre için yeniden gözden geçirilmeli. Bu noktada ülkeye gelen yurttaşlarımızın da 14 gün süreyle kendilerini karantinaya almaları son derece önemlidir.

• Virüsün yaygınlaşmasına ve olumsuzlukların artmasına yönelik karantina altyapısının güçlendirilmesi şarttır. Ayrıca, özel hastanelerin de bu olağanüstü şartlarda kamu hastaneleri gibi görev yapmaları sağlanmalıdır.

• Dünya genelinde ortaya konan rakamlar söz konusu virüse yakalananların yaklaşık %1’inin solunum cihazına ihtiyacı olduğunu ortaya koymaktadır. Devlet hastanelerimizde yetersiz sayıda olan ve hastaların hayata tutunmasıyla ilgili olan solunum cihazlarının artırılması ile ilgili çalışma var mıdır?

• Kamuda ve özelde günlük işe gidenlerin oranı-sayısı (işleri aksatmayacak şekilde) ivedi olarak yeniden düzenlenmelidir.

• Kapıların kapatılmasıyla ilgili olarak, ilk günden belirttiğimiz gibi kararlar uzmanların bilimsel verileri doğrultusunda alınmalı. Bu konuda İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi başta olmak üzere, iki tarafın işbirliği yaparak ortak kararlar üretmesi elzemdir.

• Vatandaşlarımızın panik yapmadan, tedbiri de elden bırakmadan sorumluluk içinde gerek sağlık örgütlerinin, gerekse uzmanların ortaya koydukları uyarı ve önlemleri takip ederek uygulaması, toplu yerlerde bulunmamaya özen göstermesi önemlidir. Belirli bir tarihe kadar mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaya özen gösterilmelidir.

• Bu gerçekler ışığında bir kez daha vurgulamak isteriz ki, bu kritik süreci en az zararla atlatmak, ancak devletin karar ve önlemleri ivedi olarak hayata geçirmesi, vatandaşlarımızın da sorumluluk içinde hareket etmesi ile mümkündür.

• TDP olarak bizler de toplumun bilinçlendirilmesi, yönlendirici olunması ve alınan kararların uygulanması başta olmak üzere virüsle mücadele konusunda her platformda katkı koymaya devam edeceğiz. Unutulmasın ki, gün birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışma günüdür.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − three =

“Daha Radikal Tedbirler Alınmalı”[sharebuttonsc]