Çeler: “Burs Tüzüğü, doğru ve standart hale getirilmeli”

Çeler: “Burs Tüzüğü, doğru ve standart hale getirilmeli”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili Zeki Çeler, Burs Tüzüğü’nün doğru ve standart bir hale getirilmemesinin gençler arasında eşitsizliğe neden olduğunu, bunun da ciddi mağduriyetler yarattığını vurguladı.
TDP milletvekili Zeki Çeler bugünkü Meclis birleşiminde “Yenilenen Burs Tüzüğü ve Uygulamaları” konusunda konuşma gerçekletirdi. Çeler, Toplumdaki tüm gençleri eşit bir şekilde kucaklayacak, eşit fırsatlar sunacak adil ve ciddi bir Burs Tüzüğü hazırlanması gerektiğini kaydeden Çeler, mevcut sistemin devamının hükümetin eğitime önem vermediğinin göstergesi olacağını kaydetti.

Burslarla ilgili ekonomik durum değerlendirmesinde her yılın Ocak ayında belirlenen asgari ücretin baz alındığını, ancak 2017-2018 öğrenim yılı için esas alınacak ücretin Ocak 2016 tarihinde belirlenen asgari ücret rakamı baz alınacağı için burs başvurusu yapan gençlerin çoğunun hayal kırıklığı yaşayacağı uyarısında bulunan Çeler, “Teknik nedenlerden olayı yaşanan bu durumun düzeltilmesi hiç de zor değildir. Bakanlar Kuruluna yeni bir tüzük değişikliği getirilerek bu mağduriyet ortada kaldırılabilir” dedi. Çeler tüzükteki “Ocak ayı içerisinde belirlenen’ yerine “Her mali yılın başında geçerli asgari ücret” ibaresi konularak yaşanan mağduriyetin ortadan kaldırılabileceğini kaydetti.

Mart 2017’de yürürlüğe giren tüzük değişikliği ile birlikte de uygulamanın kapmasının daraltıldığını kaydeden Çeler, eskiden doktora yapan herkes burs alabilirken, tüzükte yapılan değişiklikle, yüksek lisansını bu ülkede tamamlayanların ortalamasının 4, Türkiye’de 3 buçuk ve üçüncü ülkelerde first class olması koşulu getirildiğini kaydetti. Çeler, burstan faydalanacak kişi sayısının bu kadar kısıtlanmasındaki mantığı anlamakta zorluk çektiklerini kaydetti.

Eşit kaliteli bir eğitim sistemi sunabilmenin ve maddi imkanları da sağlamanın gençlerin ülkeye bağlılığını artıracağı gibi, gençlerin bu toplumun bir ferdi olduklarını algılamalarına da yardımcı olacağını vurgulayan Zeki Çeler, bursları keserek, ortalamaları artırarak eğitime destek verilemeyeceğini söyledi. Zeki Çeler, KKTC vatandaşı olup da AB pasaportu olmayan gençlerin de Avrupa’da eğitim alabilmesi için Burs Tüzüğü’nde değişiklik yapılmasını, hükümetin aradaki fiyat farkını karşılamasını talep etti. Vakıf mallarının dağıtımında da haksızlık ve eşitsizlik olduğunu belirten Çeler, vakıf mallarının gençlere eşit bir şekilde dağıtılması gerekirken ihalesiz ve adaletsiz bir şekilde hep aynı insanlara kiralanmasını eleştirdi.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × four =

Çeler: “Burs Tüzüğü, doğru ve standart hale getirilmeli”[sharebuttonsc]