BOŞALAN LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI İÇİN HAZİRAN 2013 TARİHİNDE YAPILMASI GEREKEN ARA SEÇİMİN 31/03/2013 TARİHİNDE YAPILMASINA OLANAK VEREN LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ BAŞKANI SEÇİM (ÖZEL) YASA TASARISI

GENEL GEREKÇE

Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Başkanının istifası nedeniyle boşalan belediye başkanlığı makamının doldurulması amacıyla ve her ne kadar 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasa’sında ara seçimlerin Haziran ayı içerisinde yapılacağı düzenlenmiş ise de mevcut durumun yol açtığı kaotik durumun giderilmesi ve belde halkının yaşadığı huzursuzluk ve uğradığı zararların ülke geneline sirayet eder noktaya gelmesi, duruma ivedilikle müdahale etme zorunluluğunu doğurduğundan ara seçimin daha erken bir tarihte yapılıp belediye başkanlığı makamının doldurulmasını sağlamak amacıyla bu Özel Seçim Yasa Tasarısı düzenlenmiştir.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1. Yasanın kısa ismi düzenlenmiştir.

 

Madde 2. Lefkoşa Türk Belediyesi belediye başkanlığı seçiminin yapılacağı tarih, oy kullanma ve seçimle ilgili diğer hususlar düzenlenmiştir.

 

Madde 3. Yasanın yürürlüğe giriş tarihi düzenlenmiştir.

 

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclis aşağıdaki Yasayı yapar:

 

Kısa İsim

 

 

1. Bu Yasa, Boşalan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanlığı İçin Haziran 2013 Tarihinde Yapılması Gereken Ara Seçimin 31/03/2013 Tarihinde Yapılmasına Olanak Veren Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Seçim (Özel) Yasası olarak isimlendirilir.

 

Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Başkanlığı Seçiminin Öne Alınması

 

26/1977, 29/1977,       1/1980, 4/1980, 12/1981, 17/1985, 19/1985, 15/1986, 16/1986, 60/1988, 17/1990, 33/1990, 52/1991, 78/1991, 46/1993, 59/1993, 2/1994, 12/1994, 12/1998, 48/1998, 13/2000, 14/2002 24/2010

2. (1) Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Başkanlığı boşaldığı cihetle başka herhangi bir yasada aksine kural bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Başkanı Seçimi 31.03.2013 tarihinde gerçekleştirilir; 31.03.2013 tarihinden önceki 60’ıncı gün seçimin başlangıç günüdür.

 

(2) Oy kullanma ve seçimle ilgili diğer tüm hususlar 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası hükümleri tahtında gerçekleştirilir.

 

 

Yürürlüğe Giriş

 

 

3.

 

 

Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × five =

BOŞALAN LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI İÇİN HAZİRAN 2013 TARİHİNDE YAPILMASI GEREKEN ARA SEÇİMİN 31/03/2013 TARİHİNDE YAPILMASINA OLANAK VEREN LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ BAŞKANI SEÇİM (ÖZEL) YASA TASARISI[sharebuttonsc]