“Birleşik Kurul’da onaylanan İmar Planı yayınlanmalı”

“Birleşik Kurul’da onaylanan İmar Planı yayınlanmalı”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Birleşik Kurul’da onaylanan İmar Planı taslağının ivedi bir şekilde yayınlanması, kamuoyunun bilgisine getirilmesi gerektiğini, aksi halde kurulda kabul edilen planın mı, yoksa kabul edildikten sonra üzerinde değişiklik yapılan planın mı yürürlüğe girdiğinin bilinemeyeceğini belirtti.

İmar Planı’nın Birleşik Kurul’da onaylanmasının ardından yasal sürecin bittiğini, dolayısı ile Bakanlar Kurulu veya bir başka merciinin şu anda plan üzerine değişiklik yapma hak ve yetkisinin olmadığını kaydeden Özyiğit, şu aşamada kabul edilen plan üzerinde değişiklik yapılmasının İmar Yasasını yok saymak anlamına geleceği uyarısında bulundu. Özyiğit, Kurulda onaylanan plan açıklanmadığı için içeriği ile ilgili görüşleri saklı kalmakla birlikte, içerikte sıkıntılar varsa bunu düzetmenin yolunun belli olduğunu, söz konusu değişikliklerle ilgili halkın katılımıyla demokratik sürecin başlatılabileceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a kurulda kabul edilen taslak planı Şehir Planlama Dairesi’nin web sayfasından yayınlama çağrısında bulunan Özyiğit, “Sn. Baybars’a şu aşamada düşen görev Birleşik Kurulda onaylanan planı kamuoyunun bilgisine getirmektir. Aksi takdirde şu andan sonra plan üzerinde yetkisiz bir şekilde yapılacak değişikliklerden, olası rant kapılarını açacak uygulamalardan kendisi de sorumlu olacaktır” dedi.

İmar Planının Başbakan tarafından imzalanmayarak resmi gazetede yayınlanmaması, ayrıca emirnamenin süresinin de 31 Aralık’ta dolacağının yine emirnamede belirtilmiş olmasından dolayı bugün hangi mevzuatın uygulanacağı yönünde bir kaos yaratıldığını da kaydeden Özyiğit, ortaya çıkacak her türlü olumsuz ve hukuki durumdan Başbakan’ın sorumlu olacağını kaydetti.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen − eleven =

“Birleşik Kurul’da onaylanan İmar Planı yayınlanmalı”[sharebuttonsc]